+ Bookluanvan
Chào bạn, Đăng ký để tham gia Tại đây
 • Login:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  2,529

  Hệ thống ngân hàng câu hỏi Môn triết học Mác- Lênin

  Câu 1( 4 điểm): trình bày tính tất yếu ls của sự ra đời triết học Mác.
  Câu 2( 4 điểm): trình bày thực chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng trong triết học do Mác – Ăngghen thực hiện, và ý nghĩa của nó.
  Câu 3( 4 điểm): phân tích định nghĩa vật chất của Lênin.
  Câu4 ( 2 điểm): trình bày ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lênin
  Câu 5( 4 điểm): trình bày quan điểm của CNDVBC về nguồn gốc của ý thức
  Câu 6( 4 điểm): trình bày mqhbc giữa vật chất và ý thức
  Câu 7( 3 điểm): trình bày nội dung nguyên lý về mlh phổ biến
  Câu 8( 3 điểm): nêu ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
  Câu 9( 3 điểm): trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển
  Câu 10( 4 điểm ): trình bày mqhbc giữa cái chung- cái riêng
  Câu 11( 4 điểm): trình bày mqhbc giữa nguyên nhân và kq
  Câu 12( 3 điểm): trình bày khái niệm chất, lượng theo quan điểm của CNDVBC
  Câu 13( 3 điểm): trình bày nội dung của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
  Câu 14( 2 điểm): cho biết ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
  Câu 15( 3 điểm): trình bày nội dung của quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập theo quan điểm DVBC
  Câu 16( 2 điểm): nêu ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
  Câu 17( 3 điểm): trình bày nội dung quy luật phủ định của phủ định theo quan điểm DVBC
  Câu 18( 2 điểm): thực tiễn là gì? Các hình thức cơ bản của thực tiễn?
  Câu 19( 3 điểm): trình bày vai trò của thực tiễn đối với nhận thức của con người.
  Câu 20( 3 điểm): trình bày con đường biện chứng của quá trình nhận thức
  Câu 21( 2 điểm): trình bày khái niệm llsx
  Câu 22( 2 điểm): trình bày khái niệm qhsx
  Câu 23( 4 điểm): nêu mqhbc giữa llsx và qhsx
  Câu 24( 3 điểm): tại sao nói: sự phát triển của các hình thái kt-xh là 1 quá trình ls tự nhiên?
  Câu 25( 3 điểm): trình bày ý nghĩa học thuyết hình thái kt-xh và sự vận dụng của Đảng ta vào thời kỳ quá độ lên cnxh
  Câu 26( 3 điểm): cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là gì?
  Câu 27( 4 điểm): nêu mqhbc giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  Câu 28( 2 điểm): phân tích nguồn gốc hình thành giai cấp
  Câu 29( 2 điểm): giai cấp là gì? Các đặc trưng cơ bản của giai cấp?
  Câu 30( 3 điểm): tại sao nói đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xh có giai cấp
  Câu 31( 2 điểm): trình bày quan điểm của CNDVBC về nguồn gốc hình thành nhà nước
  Câu 32( 2 điểm): nêu những chức năng cơ bản của nhà nước theo quan điểm triết học Mác- Lênin
  Câu 33( 3 điểm): nêu bản chất của nhà nước theo quan điểm DVBC
  Câu 34( 3 điểm): nêu bản chất và vai trò của cmxh
  Câu 35(3 điểm): nêu quan điểm của CNDVBC về bản chất của con người
  Câu 36( 4 điểm): trình bày mqhbc giữa tồn tại xh và ý thức xh theo quan điểm DVBC.

 

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0