Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Bài viết
  1,494

  Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp Endo-β-1,4-Glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

  NOTE
  Đề tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  CHưƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2
  1.1. ĐỊNH NGHĨA . 2
  1.2. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI. 2
  1.2.1. Nguồn gốc 2
  1.2.2. Phân loại enzyme . 3
  1.3. CẤU TRÚC. 5
  1.3.1. Cấu trúc bậc nhất 5
  1.3.2. Cấu trúc không gian . 6
  1.4. CƠ CHẾ XÚC TÁC 8
  1.5. Khái quát về Aspergillus oryzae 10
  1.6. Ứng dụng 11
  1.6.1. Trong công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy 11
  1.6.2. Trong công nghiệp chế biến thực phẩm 12
  1.6.3. Trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi . 13
  1.6.4. Trong công nghiệp sản xuất dung môi hữu cơ 14
  1.6.5. Trong công nghệ sử lý rác thải và sản xuất phân bón vi sinh 14
  1.7. ẢNH HưỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN MÔI TRưỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE . 16
  1.7.1. Nguồn carbon . 16
  1.7.2. Nguồn nitrogen 17
  1.7.3. Nhiệt độ nuôi cấy . 18
  1.7.4. Ảnh hưởng của pH môi trường . 18
  1.8. TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENZYME . 19
  1.8.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ . 19
  1.8.2. Ảnh hưởng của pH . 20
  1.8.3. Ảnh hưởng của các ion kim loại . 20
  1.8.4. Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ và các chất tẩy rửa . 21

  Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP 22
  2.1. NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT 22
  2.1.1. Chủng giống . 22
  2.1.2. Thiết bị. 22
  2.1.3. Hóa chất . 22
  2.1.4. Dung dịch và đệm phá tế bào . 23
  2.1.5. Môi trường . 24
  2.2. PHưƠNG PHÁP . 25
  2.2.1. Nuôi cấy sinh tổng hợp enzyme . 25
  2.2.2. Định tính endo-β-1,4-glucanase 25
  2.2.3. Xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase 25
  2.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tốmôi trường lên khả năng sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase 27
  2.2.5. Tinh sạch sơ bộ endo-β-1,4-glucanase 29
  2.2.6. Điện di SDS-PAGE 30
  2.2.7. Xác định tính chất lý hóa của endo-β-1,4-glucanase . 30
  2.2.8. Các phương pháp sinh học phân tử . 32

  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36
  3.1. Sàng lọc chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp endo-β-1,4- glucanase cao . 36
  3.2. Phân loại chủng nấm sợi A. oryzae VTCC-F-045 dựa vào đoạn gene 28SrRNA 37
  3.3. Tối ưu các điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase . 39
  3.3.1. Khả năng sinh endo-β-1,4-glucanase theo thời gian . 39
  3.3.2. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất cảm ứng. 40
  3.3.3. Ảnh hưởng của nguồn carbon. 41
  3.3.4. Ảnh hưởng của nồng độ carbon 43
  3.3.5. Ảnh hưởng của nguồn nitrogen 44
  3.3.6. Ảnh hưởng của nồng độ nitrogen . 45
  3.3.7. Nhiệt độ nuôi cấy . 46
  3.3.8. Ảnh hưởng của pH nuôi cấy . 47
  3.4. Tinh sạch sơ bộ endo-β-1,4-glucanase . 48
  3.5. Tính chất lý hóa của endo-β-1,4-glucanase 50
  3.5.1. Nhiệt độ phản ứng tối ưu 50
  3.5.2. pH phản ứng tối ưu. 51
  3.5.3. Độ bền nhiệt . 52
  3.5.4. Độ bền pH 54
  3.5.5. Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ . 55
  3.5.6. Ảnh hưởng của một số chất tẩy rửa 56
  3.5.7. Ảnh hưởng của ion kim loại . 57
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59
  KẾT LUẬN 59
  KIẾN NGHỊ . 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
  TIẾNG VIỆT . 61
  TIẾNG ANH 64
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU

  Endo-β-1,4-glucanase là một trong ba dạng của cellulase. Chúng thuộc nhóm enzyme thủy phân, có khả năng phân cắt liên kết β-1,4-glucosidie một cách ngẫu nhiên bên trong phân tử cellulose, oligosaccharide, disaccharide và một số chất tương tự khác có cầu nối β-glucan. Endo-β-1,4-glucanase phân giải mạnh mẽ cellulose vô định hình.

  Endo-β-1,4-glucanase được sinh tổng hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau như động vật (thuộc các nhóm thân mềm, lợn, gà); thực vật (mầm của các hạt ngũ cốc như đại mạch, yến mạch, lúa mì, mạch đen) và vi sinh vật. Tuy nhiên, nguồn thu enzyme chủ yếu vẫn từ vi sinh vật. Vi sinh vật sinh enzyme hết sức đa dạng như nấm sợi (Aspergillus niger, A. oryzae, A. aculeatus, Trichoderma viride) và vi khuẩn (thuộc họ Bacillus).

  Endo-β-1,4-glucanase được ứng dụng rộng rãi vào nhiều ngành khác nhau như công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy; công nghiệp chế biến thực phẩm; công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi; công nghiệp chế biến dung môi hữu cơ; hay công nghiệp xử lý rác thải và sản xuất phân bón vi sinh.

  Với tiềm năng ứng dụng to lớn của endo-β-1,4-glucanase và nguồn vi sinh vật tổng hợp enzyme rất đa dạng, đồng thời nhằm tận dụng các phế phụ phẩm trong nông nghiệp, chúng tôi đã chọn đề tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó
  Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A. oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase cao; b) Tối ưu điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ngoại bào từ chủng A. oryzae và xác định tính chất hóa lý của endo-β-1,4- glucanase.


  CHưƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  1.1. ĐỊNH NGHĨA

  Endo-β-1,4-glucanase hay CMCase là một trong ba dạng cellulase. Chúng thuộc nhóm enzyme thủy phân liên kết β-1,4-glucoside bên trong phân tử cellulose, oligosaccharide, disaccharide và một số cơ chất tương tự khác để giải phóng ra cellulosedextrin, cellobiose và glucose. Enzyme này thể hiện hoạt tính mạnh mẽ trên cellulose vô định hình.

  1.2. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI

  1.2.1. Nguồn gốc

  Endo-β-1,4-glucanase được thu từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như động vật (các nhóm thân mềm, lợn, bò, gà); thực vật (trong hạt ngũ cốc nảy mầm là đại mạch, yến mạch, lúa mì, mạch đen) và vi sinh vật (nấm sợi, nấm men, xạ khuẩn và vi khuẩn). Tuy nhiên, vi sinh vật là nguồn thu enzyme chủ yếu vì thời gian sống ngắn nên thu được nhiều lần trong năm và chủ động sử dụng nguồn nguyên liệu rẻ tiền để nuôi cũng như dễ dàng điều khiển có định hướng nguồn enzyme hoặc gia tăng lượng enzyme. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nên dễ dàng áp dụng các phương pháp sinh học phân tử để tạo ra những chủng mới mang những đặc điểm nổi bật mà các đối tượng động vật, thực vật ít áp dụng như gây đột biến nhân tạo.

  Trong vi sinh vật, rất nhiều chủng vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc và một số loài nấm men có khả năng sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase.

  Các loài vi khuẩn cả hiếu khí lẫn kị khí đều có khả năng sinh endo-β-1,4- glucanase như Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. pumilis (Gordon et al.,1973), Acidothermus cellulobuticus (Bergquist et al., 1999, Nguyễn Lan Hương and Hoàng Đình Hòa, 2003). Ngoài ra còn có các loài ưa kiềm như Cephalosporium sp. RYM-202 (Kang and Rhee, 1995).

  Các nhóm xạ khuẩn thuộc chi Actinomyces griseus (Nguyễn Đức Lượng and Đặng Vũ Bích Hạnh, 1999, Lê Thị Thanh Xuân et al., 2005) và Streptomyces reticuli cũng có khả năng tổng hợp mạnh enzyme.

  Các loại nấm mốc thuộc chi Aspergillus như A.niger (Coral et al., 2002, Hoàng Quốc Khánh et al., 2003, Omojasola and Jilani, 2008), A. candidus (Hong et al., 2001, Milala et al., 2009), A. flavus (Ojumu et al., 2003), A. fumigatus (Dahot and Noomrio, 1996), A. oryzae và các chủng Trichoderma (Claeyssens et al., 1989, de la Mata et al., 1992, Cao Cường and Nguyễn Đức Lượng, 2003) đều có khả năng sinh enzyme. Các nhóm thuộc chi Penicillium (Claeyssens et al., 1989, Bhat et al., 1990, Trịnh Đình Khá,
  2006, Chinedu et al., 2008) cũng có khả năng tổng hợp enzyme cao.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1