Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

  NOTE
  NOTE
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Luật đất đai 1993 khẳng định: “Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng”. Cùng với sự phát triển của xã hội thì đất đai có một vị trí ngày càng quan trọng không thể thay thế được.
  Công tác quản lý Nhà nước về đất đai là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đất nước, trong nhiều năm qua công tác này thu được nhiều thành quả tạo điều kiện cho người dân được quyền làm chủ đất đai, là động lực phát triển sản xuất, góp phần ổn định kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên những hành vi vi phạm pháp luật đất đai, tranh chấp, khiếu kiện vẫn xảy ra thường xuyên. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc này là các chủ sử dụng đất không có đầy đủ giấy tờ pháp lý, đất có nguồn gốc không rõ ràng,...Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác giải quyết khiếu kiện nói riêng và công tác quản lý đất đai nói chung.
  Để quản lý chặt chẽ quỹ đất quốc gia, Nhà nước cần xây dựng một chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra đời giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, khai thác tốt tiềm năng đất và chấp hành đúng luật đất đai. Đồng thời, giúp Nhà nước quản chặt chẽ từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất từ đó lập quy hoạch, kế hoạch hợplý, hiệu quả, tiết kiệm hơn.
  Đô Lương là một huyện thuần nông đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên các nhu cầu về đất đai ngày càng tăng. Vì vậy việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển, sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Trong những năm gần đây công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
  Xuất phát từ những vấn đề thực tế và những kiến thức đã học, được sự đồng ý của khoa Bất động sản & Kinh tế tài nguyên, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Thạc sĩ Ngô Phương Thảo và phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đô Lương tạo điều kiện, em chọn đề tài: “ Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An”.
  2. Mục đích đề tài.
  Hệ thống cơ sở khoa học về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện trong những năm gần đây từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 3
  1. Vai trò của đất đai và sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3
  1.1. Vai trò của đất đai. 3
  1.2. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3
  2. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4
  2.1. Khái niệm và vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4
  2.2. Căn cứ pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4
  2.3. Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 6
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 7
  3.1. Nhân tố khách quan. 7
  3.2. Nhân tố chủ quan. 7
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN 8
  I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Đô Lương. 8
  1. Điều kiện tự nhiên. 8
  1.1. Vị trí địa lý. 8
  1.2. Điều kiện địa hình. 9
  1.3. Điều kiện khí hậu, thủy văn. 9
  1.4. Các nguồn tài nguyên. 9
  2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 9
  2.1. Dân số và lao động. 9
  2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 10
  2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. 10
  II. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An. 11
  1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Đô Lương năm trong những năm gần đây. 11
  2. Công tác quản lý đất đai của huyện Đô Lương trong những năm qua. 16
  2.1. Công tác ban hành và thực hiện các văn bản pháp quy. 16
  2.2. Công tác lập, quản lý địa giới hành chính và đăng ký biến động đất đai. 16
  2.3. Công tác giao đất, đấu giá, cho thuê và thu hồi đất. 16
  2.4. Công tác thanh tra đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 16
  III. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Đô Lương. 17
  1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ở huyện Đô Lương. 17
  1.1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. 17
  1.2. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp. 18
  2. Đánh giá chung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 22
  2.1. Những kết quả đạt được. 22
  2.2. Những khó khăn. 24
  CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 26
  I. Mục tiêu & phương hướng thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian tới. 26
  II. Giải pháp thực hiện. 27
  III. Một số đề nghị. 28
  KẾT LUẬN 29
  DANH TÀI LIỆU THAM KHẢO 30


  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu: công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Phạm vi nghiên cứu: địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Đề tài vận dụng các văn bản, chính sách đất đai của Nhà nước và các tài liệu của phòng Tài nguyên và Môi trường.
  Các phương pháp được sử dụng là: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, điều tra xã hội học,…
  5. Ý nghĩa của đề tài.
  _ Ý nghĩa học tập: Đây là cơ hội tốt cho sinh viên củng cố kiến thức đã học đồng thời tiếp cận với môi trường thực tế.
  _ Ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  6. Nội dung đề tài.
  Chương I. Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  Chương II. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An.
  Chương III. Giải pháp đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương.

  luận văn
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-30-2011, 07:55 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-26-2011, 01:50 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-06-2011, 09:16 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-26-2011, 09:55 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-13-2011, 10:04 PM

Từ khóa vào site

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1