Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây

  NOTE
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN.. 1
  LỜI MỞ ĐẦU.. 5
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU.. 8
  1.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI. 8
  1.2. CHẾ ĐỘ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI. 10
  1.3. HỆ THỐNG THANH TRA NHÀ NƯỚC.. 12
  1.3.1. Vị trí, vai trò của thanh tra Nhà nước. 12
  1.3.2. Hệ thống thanh tra Nhà nước. 13
  1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra Nhà nước. 14
  1.4. HỆ THỐNG THANH TRA ĐẤT ĐAI15
  1.4.1. Vị trí, vai trò của hệ thống thanh tra đất đai15
  1.4.2. Hệ thống tổ chức của thanh tra đất đai15
  1.4.3. Chức năng nhiệm vụ của thanh tra đất đai16
  1.4.4. Đối tượng, nội dung, quy trình của thanh tra đất đai16
  1.5. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI18
  1.5.1. Khái niệm về khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai19
  1.5.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai19
  1.5.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể khiếu nại, tố cáo. 21
  1.5.4. Trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai23
  1.5.5. Những hình thức tranh chấp và khiếu nại đất đai thường gặp. 26
  CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG………………………………………….....…26
  2.1. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM QUA.. 29
  2.1.1. Công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý và sử dụng đất30
  2.1.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai32
  2.2. CÔNG TÁC THANH TRA ĐẤT ĐAI TẠI QUẬN KIẾN AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM QUA.. 33
  2.2.1. Kết quả thanh tra các cơ quan quản lý Nhà nước. 34
  2.2.2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các chủ sử dụng đất48
  2.3. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CỦA QUẬN KIẾN AN TRONG NHỮNG NĂM QUA.. 58
  2.3.1. Giải quyết khiếu nại58
  2.3.2. Giải quyết tố cáo. 62
  2.3.3. Giải quyết tranh chấp đất đai63
  2.4. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHÂP ĐẤT ĐAI. 67
  CHƯƠNG 3. 70
  GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 70
  3.1. KẾT LUẬN.. 70
  3.2. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ. 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 75

  DANH MỤC VIẾT TẮT

  TW: TRUNG ƯƠNG
  TNMT: TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
  UBND: UỶ BAN NHÂN DÂN
  P: PHƯỜNG
  ĐKĐĐ: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  GCNQSDĐ: GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình học tập tại khoa Bất động sản và Địa chính, trường Đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội và thời gian thực tập tại phòng Tài nguyên Môi trường huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tôi đã được trang bị một số kiến thức và kinh nghiệm thực tế giúp tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể và cá nhân đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô giáo trong khoa Bất động sản và Địa chính đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tập và rèn luyện tại trường.
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Phạm Lan Hương đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, chỉ bảo tôi tận tình trong suốt quá trình thực tập và thực hiện chuyên đề.
  Trong thời gian thực tập tôi vô cùng cám ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ trong Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập và nghiên cứu đề tài.
  Do điều kiện về thời gian và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế, chắc chắn chuyên đề tốt nghiệp của tôi không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cũng như của các bạn để chuyên đề tốt nghiệp của tôi được hoàn thiện hơn.
  Xin chân thành cám ơn!
  Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2008

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới đều hình thành, tồn tại và phát triển trên nền tảng quan trọng nhất đó là đất đai. Ngay từ khi xuất hiện, con người đã lấy đất đai làm nơi cư ngụ, sinh tồn, phát triển. Ngày nay đất đai trở thành tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với từng quốc gia, nó luôn gắn với cuộc sống, với lao động của con người nên nó có vai trò hết sức to lớn trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đất đai chỉ phát huy tác dụng dưới sự tác động tích cực và thường xuyên của con người.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, công tác quản lý về đất đai của Nhà nước ta luôn là vấn đề hàng đầu. Tuy nhiên, chính vì những tính chất đặc biệt của đất đai mà công tác quản lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
  Thực tế, trong những năm gần đây, đất đai luôn là vấn đề nóng bỏng, bức xúc của toàn xã hội. Trong thực tế công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập, bên cạnh những địa phương, những đơn vị thực hiện quản lý và sử dụng đất đúng pháp luật vẫn còn không ít các địa phương, đơn vị buông lỏng công tác quản lý đất đai. Việc thực hiện pháp luật đất đai chưa tốt không chỉ đối với các chủ sử dụng đất mà ngay cả với cơ quan Nhà nước. Do vậy vẫn xảy ra nhiều vi phạm như: sử dụng đất không đúng mục đích được giao, lấn chiếm đất đai, mua bán đất trái phép, giao đất và cấp đất không đúng thẩm quyền… dẫn đến các tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật đất đai ngày càng nhiều. Ở những địa phương yếu kém, những khiếu nại, tố cáo đó dẫn đến các đơn thư yêu cầu giải quyết liên tục bị tồn đọng, trở thành điểm nóng tác động xấu đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của địa phương, làm giảm niềm tin của nhân dân trong việc thực hiện pháp luật và vai trò quản lý Nhà nước về đất đai của chính quyền cơ sở giảm sút.
  Xuất phát từ thực tiễn trên, được sự phân công của Khoa Bất động sản và Địa chính, trường Đại học Kinh tế quốc dân, cùng với sự hướng dẫn của thạc sỹ Phạm Lan Hương, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
  “ Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây”.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  - Nghiên cứu các vấn đề lý luận về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.
  - Nghiên cứu thực trạng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng.
  - Đề xuất những ý kiến đóng góp, giải pháp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1. Phương pháp luận trong nghiên cứu
  - Cơ sở của phương pháp này là dựa trên phép biện chứng duy vật về nhận thức thể hiện ở các điểm sau:
  + Nghiên cứu các hiện tượng, sự kiện, phạm trù xã hội trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau trong trạng thái vận động
  + Xem xét các sự kiện và hiện tượng trên quan điểm thống nhất của các mặt đối lập
  + Phát hiện những cái mới, tiến bộ trong quá trình vận động và phát triển.

  3.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
  Phương pháp này được ứng dụng để điều tra, thu thập các số liệu, sự kiện thông tin cần thiết để phục vụ cho mục đích nghiên cứu
  3.3. Phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu
  Phương pháp này là phương pháp tập hợp các số liệu, tài liệu thu thập được, chọn lọc các số liệu có độ tin cậy cao, sát với thực tế địa phương, phân tích xử lý các số liệu cho phù hợp và chính xác.
  Phương pháp này được ứng dụng nhămg phân tích toàn bộ các đối tượng điều tra có cùng một chỉ tiêu, phân tích tương quan giữa các yếu tố.
  3.4. Phương pháp nghiên cứu điểm
  Đây là phương pháp áp dụng nhằm bổ sung cho phương pháp thống kê. Nghiên cứu từng sự kiện và hiện tượng mang tính điển hình sau đó rút ra kết luận chung.
  4. CƠ CẤU CỦA ĐỀ TÀI
  - Chương 1: Cơ sở pháp lý của vấn đề nghiên cứu
  - Chương 2: Thực trạng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng
  - Chương 3: Giải pháp kiến nghị  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1