Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip III

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,868

  đổi mới và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2003 ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

  NOTE
  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của vấn đề lựa chọn
  Trải qua một thời gian dài tồn tại và phát triển, hình thức kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp ngày càng khẳng định được vị trí đích thực của nó trong nền kinh tế quốc dân nói chung và nền sản xuất NN nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Tuy nhiên trước sự biến động không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu ngày càng cao của thị trường và điều quan trọng là hình thức và cơ chế hoạt động của các loại hình kinh tế HTX NN còn chưa thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, vì vậy đổi mới và phát triển các HTX NN theo Luật HTX Năm 2003 là một tất yếu khách quan.
  Vấn đề trên cũng được Đảng và nhà nước ta quan tâm sâu sắc trong suôt quá trình phát triển của hình thức kinh tế này,biểu hiện đó là những văn bản, chính sách mang tính định hướng chiến lược ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Trong đó Luật HTX 2003 thể hiện sự điều chỉnh toàn diện đối với sự hoạt động và phát triển của các HTX.
  Huyện Nam Trực tỉnh Nam Định là một huyện thuần nông với hầu hết dân số hoạt động trong ngành NN, vì vậy sản xuất NN là ngành sản xuất chính chiếm tỷ trọng cao nhất trong nền kinh tế của huyện. Những thành tựu đã đạt được trong những năm qua của huyện nhà càng không thể phủ nhận được vai trò của các HTX NN – hình thức sản xuất kinh doanh chính trong NN. Với tinh thần thực hiện đổi mới và phát triển các HTX NN theo Luật HTX, đặc biệt là Luật 2003 sửa đổi, cán bộ và nhân dân huyện đã tạo ra những bước chuyển biến lớn trong ngành NN, tương xứng với khả năng sẵn có của ngành. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động thì các HTX NN vẫn chưa phát huy hết khả năng vốn có của nó, sản xuất NN nhiều nơi còn đình đốn do cơ chế quản lý các HTX NN còn nhiều vướng mắc, rồi trong quá trình hạot động còn nảy sinh nhiều vấn đề về xã viên HTX, tình hình sở hữu vốn quỹ SX…Vì thế nó cũng chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho cả HTX NN và xã viên HTX theo những mục tiêu đã đặt ra.
  Từ thực tế trên, qua quá trình thực tập tại Phòng NN& PTNT huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định em đã lựa chọn đề tài: “ đổi mới và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2003 ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” làm chuyên đề thực tập cho mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề đổi mới và phát triển các HTX NN huyện Nam Trực theo Luật HTX năm 2003.
  Đánh giá chung về thực trạng đổi mới và phát triển của các HTX NN huyện Nam Trực khi thực hiện theo Luật HTX năm 2003, đồng thời làm rõ những mặt đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm từ vấn đề đó.
  Đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quá trình đổi mới và phát triển của các HTX NN huyện Nam Trực theo Luật HTX năm 2003.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đề tài tập trung vào phân tích tình hình của các HTX NN huyện Nam Trực tỉnh Nam Định từ sau khi có Luật HTX năm 2003.
  Số liệu nghiên cứu của đề tài từ năm 2000 đến năm 2006.
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
  Trong bài đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp nghiên cứu chung, bên cạnh đó là một số phương pháp khác như: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp điều tra, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu tài liệu.
  Bố cục đề tài: Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 phần cơ bản như sau:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể và hợp tác xã nông nghiệp.
  Chương II: Thực trạng đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật HTX năm 2003 ở huyện Nam Trực tỉnh Nam Định.
  Chương III: Một số giải pháp tiếp tục đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã năm 2003 ở huyện Nam Trực Tỉnh Nam Định.
  Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Vũ Đình Thắng, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác, cô chú, anh chị ở phòng NN & PTNT huyện Nam Trực tỉnh Nam Định dành cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
  Môc lôc

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 3
  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 3
  1. Kinh tế tập thể và vai trò của KTTT. 3
  2. Hợp tác xã nông nghiệp và vai trò của nó. 6
  II. ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 10
  1. Quá trình hình thành và phát triển của HTX NN. 10
  2. Sự cần thiết phải đổi mới HTX trong nông nghiệp ở nước ta. 15
  3. Nôi dung đổi mới HTX NN theo luật ở nước ta. 17
  4. Một số điểm khác biệt của luật HTX năm 2003 so với luật HTX năm 1996. 21
  III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003 25
  1. Chỉ tiêu về kết quả đổi mới và phát triển 25
  2. Chỉ tiêu về hiệu quả đổi mới và phát triển 27
  VI. KINH NGHIỆM VỀ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 27
  1. Các HTX NN ở Trung Quốc 27
  2. Kinh nghiệm phát triển HTX NN Nhật Bản 28
  3. Kinh nghiệm phát triển HTX dịch vụ nông nghiệp Phù Nham( Tây Bắc) 29
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003 Ở HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH 30
  I. CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN HTX NN Ở HUYỆN NAM TRỰC 30
  1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên. 30
  2. Điều kiện kinh tế xã hội. 32
  3. Một số nhận định tổng quan về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của Huyện Nam Trực. 36
  1. Các bước tiến hành đổi mới. 39
  2. Nội dung đổi mới HTX NN theo luật HTX năm 2003 ở huyện Nam Trực 40
  3. Kết quả về đổi mới và phát triển của các HTX NN ở huyện Nam Trực khi thực hiện đổi mới và phát triển theo Luật hợp tác xã năm 2003 46
  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HTX NN HUYỆN NAM TRỰC 64
  1. Những kết quả đạt được 64
  2. Những tồn tại yếu kém 67
  3. Nguyên nhân của những vấn đề trên 69
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HTX NN THEO LUẬT HTX NĂM 2003 Ở HUYỆN NAM TRỰC 72
  I. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CẦN QUÁN TRIỆT TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HTX NN THEO LUẬT HTX NĂM 2003 72
  II. MỘT SỐ GIẢI PÁP CHỦ YẾU NHẰM TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HTX NN THEO LUẬT HTX NĂM 2003 Ở HUYỆN NAM TRỰC 73
  1. Giải pháp về đường lối chính sách của đảng và nhà nước 73
  2. Giải pháp đối với nội bộ HTX 75
  3. Giải pháp về cơ chế chính sách của của đảng và nhà nước 76
  4. Một số giải pháp khác 82
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-28-2011, 07:03 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-27-2011, 10:09 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-18-2011, 11:04 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-01-2011, 06:34 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-09-2011, 02:36 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1