Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh

  NOTE
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Giải quyết việc làm là vấn đề xã hội mang tính toàn cầu và cấp bách không chỉ ở nước ta mà ở cả nhiều nước trên thế giới và khu vực. Đối với nước ta mặc dù nông thôn chiếm hơn 70% dân số và 75% tổng lực lượng lao động cả nước nhưng chủ yếu tập trung sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất lao động thấp, phương thức sản xuất lạc hậu, hiệu quả sản xuất không cao. Hiện nay 90% số người nghèo của cả nước vẫn đang sống ở nông thôn, tỷ lệ thời gian nhàn rỗi ở nông thôn chiếm 28,9%, thất nghiệp thành thị 6,9%. Như vậy thất nghiệp, thiếu việc làm cho người lao động đang diễn ra khá phức tạp kìm hãm quá trình vận động và phát triển kinh tế đất nước. Không những thế thất nghiệp, thiếu việc làm còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đói nghèo, một trong những nhân tố gây ra mất ổn định kinh tế chính trị, xã hội của đất nước. Tạo việc làm cho người lao động là vấn đề nóng bỏng, cấp thiết cho từng ngành, từng địa phương và ngay cả trong mỗi gia đình. Việc làm phù hợp và có hiệu quả góp phần quan trọng trong việc thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
  Trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn thời gian qua, một số nơi đã làm tốt giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho lao động nông thôn có điều kiện và cơ hội tìm được việc làm. Tuy nhiên quá trình giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đang còn nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng lao động và khả năng tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn thời gian tới.
  Hà Tĩnh là một tỉnh ở vùng Bắc Trung Bộ với quy mô dân số xấp xỉ 1,2 triệu người, tốc độ phát triển dân số bình quân 1,18 % năm, nguồn lao động bổ sung vào lực lượng lao động hàng năm trên 3 vạn người.
  Trong nhiều năm qua, vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Hà Tĩnh đã có nhiều chính sách giải quyết việc làm cho người lao động. Song thực tiễn đặt ra còn nhiều khó khăn, đó là tình trạng người chưa có việc làm và thiếu việc làm còn lớn, đặc biệt là ở nông thôn. Điều đó đòi hỏi cần có sự nghiên cứu và xây dựng hệ thống chính sách giải quyết việc làm đồng bộ và hiệu quả hơn trong giải quyết việc làm nói chung và ở nông thôn nói riêng.
  Xuất phát từ áp lực về lao động, việc làm ngày càng gia tăng và có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Hà Tĩnh nên tôi chọn đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh”. Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh trong thời gian tới.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Nông thôn Việt Nam có nguồn lao động dồi dào và tiềm năng, là nơi cung cấp và hậu thuẫn đắc lực cho các khu đô thị và khu công nghiệp. Lực lượng dồi dào như vậy nhưng trình độ chuyên môn của lao động nông thôn chưa cao. Hầu hết các thị trường lao động chỉ tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và ở ba vùng kinh tế trọng điểm. Ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, thị trường lao động lại chưa phát triển nên dẫn đến thực trạng là nơi thừa, nơi thiếu lao động. Đây cũng chính là hạn chế lớn nhất của lao động nông thôn làm cho việc khai thác nguồn nhân lực ở đây vẫn còn yếu kém.
  Những vấn đề trên là thách thức đối với chính lao động nông thôn và các nhà hoạch định chính sách. Chính vì vậy mà giải quyết việc làm được nhiều cơ quan, ban, ngành và các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu như:
  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (1993): Thị trường lao động ở nông thôn, Hà Nội.
  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (1997): Kinh tế đại chúng với vấn đề tạo mở việc làm, Hà Nội.
  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (1998): Giải quyết việc làm với tăng trưởng kinh tế, Hà Nội.
  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (1999): Phương hướng, biện pháp hình thành sử dụng nguồn lao động và giải quyết việc làm trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội
  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (2001): Thực trạng lao động – việc làm ở Việt Nam, Hà Nội.
  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Viện Khoa học lao động và xã hội (2009): Lao động việc làm trong thời kỳ hội nhập. NXB Lao động – Xã hội.
  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về lao động việc làm. Việc nghiên cứu về lĩnh vực lao động - việc làm thường được tập trung vào điều tra, khảo sát phản ánh trung thực về thực trạng lao động - việc làm của đất nước. Từ đó đưa ra các mô hình giải quyết việc làm có hiệu quả.
  Các viện nghiên cứu, các trường đại học cũng như các cá nhân cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này. Về cơ bản các công trình nghiên cứu đi từ tổng kết thực tiễn để đưa ra các giải pháp trong việc giải quyết việc làm.
  Trần Đình Hoan, Lê Mạnh Khoa (1991): Sử dụng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở nông thôn Việt Nam, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội.
  Lê Văn Lương (1995): Giải quyết việc làm cho người Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
  Lê Văn Lương, Thái Ngọc Tịnh (1995): Giải quyết việc làm cho người lao động Hà Tĩnh trong thời gian tới, Chương trình nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh.
  Thái Ngọc Tịnh (1997): Lao động việc làm ở Hà Tĩnh, Tạp chí lao động xã hội số 128.
  Chu Tiến Quang (2001): Việc làm ở nông thôn, thực trạng và giải pháp. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  Đào Quang Vinh (2005): Kết quả giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2004 và phương hướng giải quyết việc làm giai đoạn 2006-2010. Tạp chí quản lý kinh tế -CIEM.
  Viện khoa học lao động và xã hội (2006): Dự báo xu hướng việc làm tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015, Báo cáo của Dự án SIDA-CIEM, Hà Nội.
  Chương trình giải quyết việc làm (2005-2009), Hà Tĩnh
  Ở địa bàn Hà Tĩnh cũng đã có nhiều cá nhân có chương trình nghiên cứu nhằm giải quyết việc làm, tuy nhiên các chương trình nghiên cứu đã khá lâu và hiện nay trong điều kiện phát triển của đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đã có nhiều thay đổi và không còn phù hợp nữa. Dựa trên các vấn đề lý luận và thực tiễn thực trạng việc làm và giải quyết việc làm hiện nay, tôi sẽ đưa ra một số giải pháp khác phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay của Hà Tĩnh, nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  3.1. Mục tiêu nghiên cứu
  Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh từ đó đưa ra các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động phù hợp với điều kiện cụ thể ở vùng nông thôn Hà Tĩnh, nhằm tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở vùng nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống dân cư.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: lao động, người lao động, việc làm và giải quyết việc làm…
  - Đánh giá đúng thực trạng lao động và việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh
  - Đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn Hà Tĩnh.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Khóa luận nghiên cứu vấn đề lao động việc làm trên địa bàn nông thôn Hà Tĩnh.
  Thời gian: từ năm 2006 đến năm 2008.
  Không gian: Huyện Thạch Hà.
  5. Mẫu khảo sát
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, địa điểm nghiên cứu phải đại diện cho vùng nghiên cứu trên phương diện điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và đặc điểm sinh thái vùng.
  Căn cứ vào tình hình đặc điểm cụ thể của vùng nông thôn Hà Tĩnh, và năng lực của cá nhân tác giả chọn Huyện Thạc Hà làm địa điểm nghiên cứu.
  Thạch Hà là một huyện thuộc vùng ven biển của Hà Tĩnh, cách trung tâm tỉnh lỵ 5km. Đây là một huyện vừa có biển, đồng bằng và miền núi, hoạt động sản xuất bao gồm: đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, làm muối. Hộ thuần nông của toàn huyện chiếm 60%, hộ chuyên ngành dịch vụ chiếm hơn 10%, hộ nông kiêm ngành dịch vụ chiếm 20%, hộ chuyên ngư chiếm 5%, hộ diêm nghiệp chiếm 5%.
  Căn cứ vào đặc điểm kinh tế của sự phân vùng địa lý và sinh thái, tác giả chọn 6 xã đại diện cho 3 vùng nghiên cứu giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh bao gồm: đại diện cho vùng ven biển: xã Thạch Hải, xã Thạch Văn; đại diện cho vùng đồng bằng: Thạch Việt, Thạch Kênh ; đại diện cho vùng núi: xã Thạch Vĩnh, Thạch Ngọc.
  6. Câu hỏi nghiên cứu
  Vấn đề nghiên cứu được trình bày dưới dạng câu hỏi:
  Thực trạng lao động việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh hiện nay như thế nào?
  7. Giả thuyết nghiên cứu
  Hiện nay ở nông thôn Hà Tĩnh còn hơn 70.000 lao động thiếu việc làm. Lao động thiếu việc làm và có thời gian nhàn rỗi cao chủ yếu tập trung ở miền núi và vùng ven biển. Chất lượng nguồn lao động nông thôn chủ yếu là chưa qua đào tạo lao động chân tay là chính…Thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp giải quyết việc làm như: phát triển kinh tế xã hội, tạo nguồn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đào tạo nghề cho người, xuất khẩu lao động…Tuy nhiên giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.
  8. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp sau:
  - Nghiên cứu tài liệu: Sinh viên tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài. Những số liệu được thu thập từ các nguồn khác nhau như: Cục thống kê Hà Tĩnh, điều tra lao động và việc làm, số liệu từ các báo cáo sơ kết, tổng kết của Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Tĩnh và một số sách báo, tài liệu khác…
  - Khảo sát thực tế: sinh viên tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi các đối tượng liên quan là các hộ gia đình ở nông thôn để làm rõ thực trạng việc làm ở nông thôn.
  - Tổng hợp phân tích: dựa trên việc nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài và việc tìm hiểu thực tế ở địa phương sinh viên tiến hành phân tích tổng hợp vấn đề từ đó đưa ra giải pháp cho việc giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh.
  9. Kết cấu của Khóa luận
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 2 chương, 6 tiết:
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
  1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan trực tiếp đến giải quyết việc làm
  1.1.1. Khái niệm liên quan đến lao động và người lao động
  1.1.2. Khái niệm về việc làm và giải quyết việc làm
  1.1.3. Khái niệm thất nghiệp và thiếu việc làm
  1.2. Đặc điểm lao động, việc làm ở nông thôn
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
  1.3.1. Nhân tố liên quan đến chính sách
  1.3.2. Nhân tố liên quan đến giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
  1.3.3. Nhân tố về dân số
  1.3.4. Nhân tố quốc tế
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾTVIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HÀ TĨNH.
  2.1. Tông quan về địa bàn nghiên cứu
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
  2.2. Thực trạng lao động, việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh.
  2.2.1. Hiện trạng lao động, việc làm nói chung
  2.2.2. Tình hình thiếu việc làm hiện nay ở Hà Tĩnh
  2.3. Những giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Hà Tĩnh trong thời gian tới
  2.3.1. Các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế
  2.3.2. Giảm sức ép về nhu cầu giải quyết việc làm ở Hà Tĩnh
  2.3.3. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực
  2.3.4. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
  2.3.5. Tăng cường sự quản lý nhà nước về lao động, củng cố và phát triển hệ thống sự nghiệp giải quyết việc làm.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-12-2012, 01:29 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-13-2011, 10:45 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-02-2011, 09:55 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-28-2011, 05:01 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-22-2011, 01:45 PM

Từ khóa vào site

lao động và việc làm-tạp chí lao động xã hội số 128- thái ngọc tịnh 1998

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1