Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  2,937

  Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần than Cao Sơn

  NOTE
  LỜI MỞ ĐẦU
  Khai thác than là một trong những ngành công nghiệp đầu tiên ở nước ta. Nó có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu là sản phẩm không thể thiếu trong sản xuất và đời sống, tham gia vào hầu hết các ngành công nghiệp lớn của đất nước.
  Trong thời kỳ kinh tế tập chung bao cấp ngành than chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của nó: máy móc thiết bị lạc hậu, khai thác thủ công, giá thành sản xuất cao, chất lượng kém….ngành than rơi vào tình trạng sản xuất trì trệ, làm ăn thua lỗ, đời sống người lao động không đảm bảo.
  Khi nền kinh tế đất chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp than phải tự hạch toán, vì thế toàn ngành đã có một cuộc cải tổ mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường…để đạt mục tiêu cuối cùng làm sống dậy ngành than và công nhân ngành mỏ.
  Công ty cổ phần than Cao Sơn là Công ty than thuộc tổng Công ty than Việt Nam nay là tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam. Công ty không ngừng lớn mạnh và phát triển theo thời gian.
  Công tác kế toán góp phần đáng kể cho sự phát triển của Công ty. Nó là bộ phận quan trọng không thể thiếu của bất kỳ Công ty nào, trong đó công tác tổ chức hạch toán chi phí và giá thành sản trong doanh nghiệp là khâu tương đối quan trọng và có tính quyết định hiệu quả hoạt động của Công ty. Công tác kế toán của công ty cổ phần than Cao Sơn tương đối hoàn thiện
  Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần than Cao Sơn em đã có cơ hội tiếp cận với hình thức tổ chức và sản xuất của Công ty và những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua. Việc tìm hiểu và nghiên cứu dã giúp em hoàn thành luận văn với nội dung như sau:
  Luận văn được chia làm ba chương:
  Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần than Cao Sơn.
  Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần than Cao Sơn.
  Chương 3: Tổ chức công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần than Cao Sơn.
  Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo bộ môn Kế toán doanh nghiệp .Và đặc biệt là thầy Nguyễn Duy Lạc đã giành nhiều thời gian công sức hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đồ án này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................................................................
  CHƯƠNG 1.TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN..........................................................................................................................................

  1.1.Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần than Cao Sơn........................................ 6

  1.2.Chức năng nhiệm vụ và nghành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Than Cao Sơn 7

  1.2.1.Chức năng

  1.2.2.Nhiệm vụ của công ty

  1.2.3.Nghành nghề

  1.3. Công nghệ sản xuất quy trình kinh doanh của C. ty cổ phần Than Cao Sơn................... 8

  1.3.1.Công nghệ sản xuất .................................................................................................................................... 8

  1.3.1.1.Công nghệ khai thác

  1.3.1.2. Hệ thống khai thác................................................................................................................................ 10

  1.3.2.Trang bị kỹ thuật
  1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty cổ phần Than Cao Sơn................................................. 12

  1.4.1.Vị trí địa lý
  1.4.2.Điều kiện địa hình
  1.4.3.Điều kiện khí hậu
  1.4.4.Trữ lượng và hệ thống vỉa than
  1.4.5.Chiều dày các vỉa than chính
  1.4.6.Thành phần hoá học của than
  1.4.7.Điều kiện địa chất thuỷ văn
  1.4.8.Điều kiện địa chất công trình
  1.4.9.Loại sản phẩm
  1.5.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Than Cao Sơn

  1.6.Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của C.Ty cổ phần Than Cao Sơn...................... 20

  1.6.1.Tình hình tổ chức
  1.6.2.Tình hình sử dụng lao động trong Công ty
  Kết luận chương 1................................................................................................................................................... 22


  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN NĂM 2007.......................................................................................................................................... 24

  2.1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần than Cao Sơn năm 2007 25

  2.2. Phân tích kết quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng.............................................................. 25

  2.2.1. Phân tích kết quả sản xuất ................................................................................................................... 25
  2.2.2. Phân tích các yếu tố sản xuất ............................................................................................................ 29
  2.2.2.1.Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương................................................................. 29

  2.2.2.2.Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định............................................................................ 32
  2.2.2.3. Phân tích tình hình cung ứng và sử dụng vật tư
  2.3.Phân tích kết chi phí và giá thành sản phẩm.................................................................................... 38
  2.3.1.Đánh giá chung tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm................................... 38
  2.3.2. Phân tích giá thành theo khoản, mục chi phí............................................................................. 40
  ..................................................................................................................................................................................................

  2.3.2.1.Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.3.2.2.Phân tích chi phí nhân công trực tiếp
  2.3.2.3.Phân tích chi phí sản xuất chung
  2.3.2.4.Phân tích chi phí bán hàng
  2.3.2.5.Phân tích sự biến động chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.3.3.Phân tích kết cấu giá thành
  2.3.4.Phân tích tình hình nhiệm vụ giảm giá thành sản phẩm
  2.4.Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận
  2.4.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm............................................................................................ 48
  2.4.2.Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty cổ phần than Cao Sơn ............................... 51
  2.4.2.1.Phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính ..................................... 51
  2.5. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Than Cao Sơn ................................... 53

  2.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán.................................. 87
  2.5.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh. 54
  2.5.3.Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán 56
  2.5.4.Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của cácchỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  2.5.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần than Cao Sơn 101
  2.5.6. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn......................... 61
  Kết luận chương 2


  CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN.................................................................................................................................

  3.1. Sự cần thiết phải tổ chức tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm .............. 112

  3.2. Mục đích, đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề............. 112

  3.2.1. Mục đích nghiên cứu........................................................................................................................... 112
  3.2.2. Đối tượng nghiên cứu.......................................................................................................................... 112
  3.2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................................... 112
  3.3. Cơ sở lý luận về công tác hạch toán chi phí giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 113

  3.3.1.Khái niệm, phân loại, ý nghĩa của chi phí và giá thành ..................................................... 113
  3.3.2. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ...... 117
  3.3.4. Tổ chức tập hợp chi phí và xác định giá thành sản xuất................................................... 117
  3.4. Thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành trong Công ty...................... 126
  3.4.1. Tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp........................................................................... 126
  3.4.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần than Cao Sơn...................................................................................................................................................................... 130
  3.4.3. Tình hình hạch toán chi phí và giá thành Công ty cổ phần than Cao Sơn ............. 137
  3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của Công ty than Cao Sơn................................ 160

  3.5.1.Một số ý kiến nhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Cao Sơn................................................................................................................................. 160
  Kết luận chương3........................................................................................................................................... 165

  KẾT LUẬN CHUNG.......................................................................................................................................... 166
  TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................................ 167
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-07-2012, 06:27 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-23-2011, 06:54 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-13-2011, 05:02 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 12:58 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-01-2011, 02:31 AM

Từ khóa vào site

phân tichs hoạt động kinh doanh

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1