Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam

  NOTE
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

  ADB Asia Development Bank
  BOD
  Biological Oxygen Demand
  COD Chemical Oxygen Demand
  GATT General Agreement on Tariffs and Trade
  ITC International Trade Central
  HS Harmonised System
  MOI Ministry of Industry
  MONRE Ministry of Natural Resources and Environment
  MFN Most Favoured Nation
  NT National treatment
  SPS Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
  TBT Technical barriers to trade
  WTO World Trade organisation
  VND Vietnam dong
  VSC Vietnam Steel Cooperation
  WTO World Trade Organization  MỞ ĐẦU
  Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2001 – 2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, GDP tăng bình quân 7,5%, với khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản mức tăng trung bình là 3,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,2%, dịch vụ tăng 7%. Cơ cấu của nền kinh tế dịch chuyển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tỷ trọng của các ngành công nghiệp, xây dựng trong GDP tăng từ 36,7% năm 2000 lên mức 41% năm 2005. Kết quả này chứng tỏ tầm quan trọng của ngành công nghiệp, xây dựng trong sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp đối với quá trình trình phát triển kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của các ngành sản xuất trong thời gian qua cũng gây ra những tác động tiêu cực nhất định, đặc biệt là tới vấn đề môi trường. Ô nhiễm từ nước thải công nghiệp, ô nhiễm đất, không khí cũng như chất thải công nghiệp .. đã gây những tác động không nhỏ đến môi trường.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, thời gian qua chúng ta đã đưa ra chủ trương cho phép nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong nước. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng và kịp thời của Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành sản xuất. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề phát sinh từ việc kiểm soát trong khâu nhập khẩu phế liệu còn thiếu chặt chẽ. Không chỉ nhập khẩu phế liệu, một lượng lớn rác thải đã được đưa vào nước ta, gây tác động không nhỏ tới kinh tế, đặc biệt là vấn đề môi trường. Bài toán kinh tế và môi trường được đặt ra và thực sự cần lời giải đáp từ phía các nhà quản lý. Hơn thế, trong giai đoạn tới, với nhu cầu mở rộng sản xuất, các nhà sản xuất sẽ cần một lượng lớn nguyên liệu đầu vào để đáp ứng, trong đó, nhập khẩu là một nguồn cung quan trọng. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả của các công cụ quản lý nhập khẩu là hết sức cần thiết.
  Việc nghiên cứu thực trạng vấn đề nhập khẩu phế liệu của Việt Nam giai đoạn vừa qua và hiệu quả các công cụ quản lý nhập khẩu hiện có trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này trong thời gian tới nhằm đảm bảo hài hoà giữa các lợi ích kinh tế và môi trường cho nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng là hết sức cần thiết. Đề tài “Quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam” được thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên.
  1. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu nhằm hướng tới những mục tiêu sau:
  - Đánh giá thực trạng nhu cầu nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất giai đoạn 2001 – nay; những tác động tới kinh tế và môi trường
  - Đánh giá thực trạng các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất tại Việt Nam thời gian qua.
  - Dự báo nhu cầu nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất của Việt Nam trong giai đoạn tới.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các công cụ quản lý, giám sát hoạt động nhập khẩu phế liệu cho sản xuất của Việt Nam trong thời gian tới.
  2. Đối tượng
  Đối tượng:
  - Các nhóm phế liệu được phép nhập khẩu theo qui định của pháp luật:
  Tại thời điểm lựa chọn viết luận văn, Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg đang có hiệu lực. Chính vì vậy, đối tượng được lựa chọn nghiên cứu của luận văn là các loại phế liệu được phép nhập khẩu theo qui định này, bao gồm 4 nhóm: Nhóm phế liệu kim loại và hợp kim, Nhóm phế liệu nhựa, Nhóm phế liệu giấy và bìa cattong và Nhóm thủy tinh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tập trung vào các đối tượng: Sắt thép phế liệu (tại nhóm phế liệu); nhựa phế liệu và giấy và bìa cattong phế liệu. Sở dĩ có sự lựa chọn này là do những nguyên nhân sau:
  + Đối với nhóm kim loại và hợp kim: Theo Quyết định số 03/2004/TTg, các kim loại và hợp kim được phép nhập khẩu bao gồm: Gang, thép, đồng, hợp kim đồng, nhôm, hợp kim nhôm, kẽm, hợp kim kẽm, ni ken, hợp kim ni ken phế liệu, tuy nhiên, ngoài sắt thép phế liệu các loại kim loại và hợp kim khác đều có lượng nhập khẩu rất ít trong thời gian qua. Trong nhóm này, phế liệu được nhập khẩu chủ yếu là sắt thép phế liệu. Vì vậy, đề tài lựa chọn việc phân tích đánh giá thực trạng nhập khẩu loại sắt thép phế liệu làm đại diện của nhóm phế liệu này.
  + Đối với nhóm thủy tinh phế liệu: Mặc dù theo qui định của nhà nước, đây là loại phế liệu được phép nhập khẩu, tuy nhiên, theo thống kê của Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), trong thời gian qua, Việt Nam không tiến hành nhập khẩu mặt hàng này. Do vậy, trong luận văn của mình, tôi cũng loại bỏ việc thực hiện đối với thủy tinh phế liệu
  - Doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng phế liệu
  - Các văn bản, chính sách có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu thời gian qua
  3. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung làm rõ thực tiễn của hoạt động nhập khẩu phế liệu thời gian qua cũng như thực tiễn công tác quản lý hoạt động này. Trên cơ sở đó, định hướng và giải pháp lớn nhằm quản lý, giám sát một cách hiệu quả hoạt động nhập khẩu phế liệu trong thời gian tới.
  - Phạm vi về không gian: trong phạm vi cả nước
  - Phạm vi về thời gian:
  + Trong khâu đánh giá, nghiên cứu chọn giai đoạn từ 2001 – 2006 (bắt đầu đánh giá tình trạng nhập khẩu phế liệu sau quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về Về việc ban hành Danh mục các loại phế liệu đã được xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất)
  +Về các giải pháp, kiến nghị: được áp dụng trong giai đoạn 2007 - 2010

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng nhiều phương pháp cụ thể khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu vào các phương pháp sau:
  - Thu thập số liệu về tình hình nhập khẩu các thiết bị cũ và các sản phẩm có hại cho môi trường.
  - Phương pháp thống kê (phân tổ, phân tích...).
  Phương pháp thống kê được sử dụng trong tổng hợp và phân tích các số liệu có được từ việc điều tra thực tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp này nhằm thu thập một số số liệu và thông tin liên quan khác. Ngoài ra, các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước cũng được thu thập thông qua phương pháp này.
  - Phương pháp phân tích tổng hợp.
  5. Nội dung
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được chia làm 3 chương chính:
  Chương I: Hoạt động nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong nước giai đoạn 2001 – 2006
  Chương II: Thực trạng các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong nước giai đoạn 2001 – 2006
  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả của các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất của Việt Nam trong thời gian tới

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2006 5
  1.1. Sự cần thiết phải nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong nước 5
  1.1.1. Vài nét về phế liệu 5
  1.1.2. Sự cần thiết phải nhập khẩu phế liệu 6
  1.2. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu phế liệu 8
  1.2.1. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu sắt thép phế liệu 9
  1.2.2. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu nhựa phế liệu 14
  1.2.3. Thực trạng sử dụng và nhập khẩu giấy và catông 19
  1.3. Đánh giá tác động về mặt kinh tế và môi trường của việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu phục vụ sản xuất giai đoạn 2001 - nay 22
  1.3.1. Tác động về mặt kinh tế 22
  1.3.2. Tác động về mặt môi trường 26
  CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2006 39
  2.1. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu 39
  2.1.1. Hệ thống các văn bản liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu 39
  2.1.2. Thực trạng áp dụng các công cụ quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu 44
  2.1.3. Các qui định và cam kết quốc tế có liên quan 61
  2.2. Hiệu quả của các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu 64
  2.2.1. Đối với mục tiêu bảo vệ môi trường 64
  2.2.2. Đối với mục tiêu kinh tế 66
  2.2.3. Đối với việc đảm bảo tuân thủ các qui định quốc tế mà Việt Nam là thành viên 71
  2.2.4. Những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu 73
  2.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu phục vụ sản xuất - Bài học cho Việt Nam 75
  2.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 75
  2.3.2Kinh nghiệm một số nước EU 79
  2.3.3. Bài học rút ra đối với Việt Nam 80
  CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI 83
  3.1. Quan điểm và định hướng cho việc nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong thời gian tới 83
  3.1.1. Quan điểm 83
  3.1.2. Những định hướng trong việc nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất 85
  3.2. Dự báo nhu cầu nhập khẩu phế liệu trong thời giai tới 87
  3.2.1. Những nhân tố tác động tới nhu cầu nhập khẩu phế liệu 87
  3.2.2. Dự báo nhu cầu nhập khẩu phế liệu của các ngành trong thời gian tới 91
  3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất trong thời gian tới 92
  3.3.1. Giải pháp về phía Nhà nước 92
  3.3.2. Giải pháp về phía hiệp hội 101
  3.3.3. Giải pháp về phía doanh nghiệp 102
  3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các công cụ quản lý nhập khẩu phế liệu 105
  KẾT LUẬN 108
  Tài liệu tham khảo 110


  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1