Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip III

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,868

  Thực trạng và giải pháp nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Trì

  NOTE
  MỤC LỤC
  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt………………………………………………………5
  Danh mục bảng, biểu, sơ đồ…………………………………………………….6
  Lời mở đầu………………………………………………………………………7
  Chương 1: Cơ sở khoa học về tín dụng xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn………………………………………………………………10
  1.1. Những vấn đề cơ bản về nghèo đói……………………………………...10
  1.2. Những khái niệm cơ bản liên quan đến tín dụng NHCS………………...19
  1.3. Hiệu quả trong hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo………………...38
  XĐGN………………………………………………………………...39
  Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Trì………………………………………..44
  2.1. Những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thanh Trì………….44
  2.2. Vài nét khái quát về phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Trì……...50
  2.3. Hoạt động tín dụng XĐGN tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Trì trong những năm qua………………………………………………...53
  2.4. Tình hình sử dụng vốn của các hộ nghèo vay vốn………………………71
  2.5. Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động tín dụng XĐGN tại NHCSXH huyện Thanh Trì……………………………72
  Chương 3: Phuơng hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo của NHCSXH huyện Thanh Trì…………………86
  3.1. Phương hướng xoá đói giảm nghèo của huyện Thanh Trì và phương hướng mở rộng hoạt động tín dụng XĐGN của NHCSXH huyện Thanh Trì………………………………………………………………………..86
  3.1.1. Phương hướng xoá đói giảm nghèo của huyện Thanh Trì……………86
  3.1.2. Phương hướng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng XĐGN của NHCSXH huyện Thanh Trì……………………………...87
  3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Thanh Trì trong những năm tới…………….88
  hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ vay vốn………………………………….97
  3.3. Kiến nghị……………………………………………………………….101
  LỜI MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
  Nghèo đói là tình trạng chung của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt nam. Vì vậy xoá đói giảm nghèo là một vấn đề mang tính chất toàn cầu và của nhiều thời đại. Đặc biệt Việt nam là một nước đang phát triển, với tỷ lệ đói nghèo còn cao và đang thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thì nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp thiết. Thanh Trì- một huyện ngoại thành ở Hà Nội với tỷ lệ nghèo đói là 6,58% cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó của cả nước.
  Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên hiện tượng đói nghèo trên cả nước nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng là thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Để giải quyết nguyên nhân này thì Nhà nước đã có nhiều giải pháp trong đó có việc thành lập Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. Sự ra đời của NHCSXH có ý nghĩa to lớn, đã thiết lập được một kênh tín dụng chính thức hỗ trợ cho người nghèo có vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, từng bước giúp hộ nghèo làm quen với nền sản xuất hàng hoá, để hộ nghèo có một địa chỉ tin cậy khi cần vốn.
  NHCSXH huyện Thanh Trì được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2003. Sau 4 năm hoạt động NHCSXH huyện Thanh Trì đã hoàn thành tốt kế hoạch cho vay hộ nghèo, nhờ vốn vay từ NHCS huyện Thanh Trì nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm, giúp nền kinh tế huyện Thanh Trì từng bước phát triển.
  Tuy nhiên thực trạng cho thấy có nhiều hộ sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, và cùng với sự phát triển của nền kinh tế, với chuẩn đói nghèo mới, tỷ lệ đói nghèo tăng lên, thì nhu cầu vốn vay của người nghèo ngày càng tăng về cả số hộ cần vay và số tiền cần vay của mỗi hộ. Nhu cầu vay thì lớn trong khi đó nguồn vốn của Ngân hàng thì lại thiếu. Chính từ vấn đề khó khăn này nên em đã chọn đề tài: “ Thực trạng và giải pháp nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Trì” làm chuyên đề thực tập cho mình.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ:
  - Hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết về đói nghèo và hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo và các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Thanh Trì, thông qua đó sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá kết quả và hiệu quả, những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo.
  - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Trì.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Thanh Trì.
  - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH huyện Thanh Trì. Nghiên cứu hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH huyện Thanh Trì từ năm 2004 đến nay, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng XĐGN tại PGD NHCSXH huyện Thanh Trì cho những năm tiếp theo.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  Người viết đã sử dụng các phương pháp sau:
  - Duy vật biện chứng: Từ thực trạng hoạt động tín dụng XĐGN tại NHCSXH huyện Thanh Trì, người viết đã rút ra những kết quả đạt được, mặt tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân của chúng để từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị để tiếp tục phát huy những mặt tốt, khắc phục những mặt còn tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng XĐGN tại NHCSXH huyện Thanh Trì cho thời gian tới.
  - Duy vật lịch sử: người viết tìm hiểu sự biến động của hoạt động động tín dụng XĐGN qua các năm trước đó (từ năm 2004 đến năm 2006), rút ra nhận xét đánh giá sự tăng lên trong hiệu quả hoạt động tín dụng XĐGN tại NHCSXH huyện Thanh Trì và xu thế của hoạt động tín dụng XĐGN trong những năm tiếp theo, trên cơ sở đó người viết đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng XĐGN phù hợp với yêu cầu đặt ra trong những năm tiếp theo.
  - Phương pháp phân tích và so sánh: về cơ bản phương pháp này là sự kết hợp của hai phương pháp trên, theo đó dựa vào số liệu đã thu thập được về hoạt động tín dụng XĐGN của NHCSXH huyện Thanh Trì, người viết đã so sánh số liệu giữa các năm với nhau, so sánh giữa chỉ tieu này với chỉ tiêu khác, từ đó thấy được sự chuyển biến của kết quả và hiệu quả hoạt động tín dụng XĐGN tại NHCSXH huyện Thanh Trì. Đồng thời người viết cũng phân tích nguyên nhân của những biến động đó, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của chúng. Trên cơ sở đó để đưa ra các giải pháp thích hợp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng XĐGN của NHCSXH Thanh Trì.
  - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập các số liệu có liên quan đến hoạt động tín dụng XĐGN qua các năm tại NHCSXH huyện Thanh Trì; thu thập các số liệu liên quan đến tình hình đói nghèo của huyện Thanh Trì tại UBND huyện để phục vụ cho việc đánh giá thực trạng.
  - Phương pháp thống kê: thống kê, sắp xếp các số liệu đã thu thập được cho logic đúng trình tự thời gian, tính toán các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả qua các năm dựa vào số liệu thu thập được để phục vụ cho việc phân tích thực trạng.
  5. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của chuyên đề được trình bày theo 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở khoa học về tín dụng xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Trì.
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Thanh Trì
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-08-2011, 05:17 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-29-2011, 06:19 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-09-2011, 10:19 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-23-2011, 07:09 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-14-2011, 12:51 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1