Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,324

  Thực trạng và giải pháp Xoá đói giảm nghèo ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  NOTE

  LỜI MỞ ĐẦU
  Nghèo đói là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển mình rất quan trọng. Đặc biệt là vào năm 2006 nước ta đã chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO. Những nhân tố đó đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống nhân dân đã được nâng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư đặc biệt là dân cư ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa... đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống như ăn, ở, mặc, đi lại...Chính vì vậy, sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Nó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của những nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới, mà đối với nước ta khi nền kinh tế đang có sự chuyển mình thì vấn đề phân hoá giàu nghèo càng được chú trọng hàng đầu. Để có thể hoàn thành mục tiêu quốc gia là Xoá đói giảm nghèo thì trước tiên phải rút ngắn sự phân hoá giàu nghèo.
  Xoá đói giảm nghèo là một trong những chính sách xã hội cơ bản hướng vào phát triển con người, nhất là người nghèo, tạo cơ hội cho họ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, để cho người nghèo có cơ hội và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội phát triển sản xuất tự vươn lên thoát khỏi nghèo đói. Vĩnh Lộc Thanh Hóa là một trong những huyện sớm triển khai thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. Uỷ ban nhân dân huyện đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo từ các huyện đến các xã, dành nhiều ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo, lập quỹ cho vay Xoá đói giảm nghèo , xây dựng các mô hình xoá đói giảm nghèo...
  Với lí do trên và qua tìm hiểu thực tế về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Xoá đói giảm nghèo ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá. Kết hợp với việc nghiên cứu các số liệu về thu nhập, việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của hộ nghèo nói riêng và của nhân dân trong huyện nói chung.Với tư cách là một sinh viên thực tập tại huyện em nhận thấy vấn đề nghèo đói của huyện là rất phổ biến, cần phải có những bước đi thật chính xác mới có thể khắc phục được. Chính vì vậy em đã chọn đề tài chuyên đề thực tập là: Thực trạng và giải pháp Xoá đói giảm nghèo ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá.
  Do phạm vi nghiên cứu và thời gian tìm hiểu có hạn nên chuyên đề thực tập không thể tránh được những thiếu sót, hạn chế. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và các chú các anh công tác tại phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội để chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa, các chú, các anh đang công tác tại phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá đã hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  MỤC LỤC
  Trang

  Danh mục bảng biểu,tài liệu tham khảo
  Lời Mở Đầu 1

  CHƯƠNG 1:ĐÓI NGHÈO VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÓI NGHÈO 3
  I. Các khái niện liên quan đến đói nghèo 3
  1. Khái niệm 3
  1.1 Khái niệm về nghèo, đói 3
  1.1.1. Theo quan niệm của Quốc tế 4
  1.1.2. Quan niệm đói nghèo của Việt Nam. 5
  1.2 cách xác định chuẩn nghèo 5
  1.2.1 Cách xác định chuẩn nghèo quốc tế 5
  1.2.2. Cách xác định chuẩn nghèo đói của việt nam 6
  1.3. Một số khái niệm liên quan. 7
  II. Các yếu tố ảnh hưởng đến đói nghèo 8
  1.Yếu tố khách quan. 9
  2. Yếu tố chủ quan 11
  III.Sự cần thiết phải xóa đói giảm nghèo 12
  1. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói
  giảm nghèo 12
  2. Ảnh hưởng của đói nghèo nghèo đến phát triển kinh tế -
  xã hội 12
  2.1. Ảnh hưởng của đói nghèo đến phát triển kinh tế 12
  2.2. Ảnh hưởng của đói nghèo đến đời sống xã hội. 14
  3. Ý nghĩa của vấn đề xoá đói giảm nghèo 15
  IV. Quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề xoá đói giảm nghèo 16
  1. Đường lối chính sách 16
  2. M ột số chương trình xoá đói giảm nghèo triển khai ở nước ta 16
  V. Kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của các nước trên thế giới và của các địa phương trong nước. 17
  1. Kinh nghiệm Xoá đói giảm nghèo của một số nước trên
  thế giới 17
  2. Kinh nghiệm Xoá đói giảm nghèo của một số địa phương trong nước 18
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở HUYỆN VĨNH LỘC -THANH HÓA 22

  I. Đặc điểm chung của huyện vĩnh lộc Thanh Hóa 22
  1, Điều kiện tự nhiên 22
  1.1. Vị trí địa lý 22
  1.2. Địa hình 22
  1.3. Khí hậu thời tiết 23
  1.4. Sông ngòi 23
  1.5. Tài nguyên khoáng sản 24
  2.Tình hình điều kiện sản xuất chung của huyện 24
  2.1. Tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật 24
  2.2 Tình hình sử dụng đất đai 26
  2.3. Tình hình nhân khẩu, lao động 27
  2.4 Tình hình vốn 30
  II. Thực trạng đói nghèo tại huyện Vĩnh Lộc tỉnh
  Thanh Hóa 32
  1. Qui mô đói nghèo tại huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa 32
  1.1 Giai đoạn 2001 – 2005 32
  1.2 Giai đoạn 2006 – 2008 36
  1.3 Đánh giá về công tác xóa đói giảm nghèo 39
  2. cơ cấu thu chi của nông hộ nghèo 40
  2.1. Cơ cấu tổng thu của nông hộ nghèo theo ngành nghề và theo vùng 40
  2.2. Cơ cấu thu nhập của các nông hộ nghèo theo
  ngành nghề 42
  3.3.Cơ cấu chi tiêu của các nông hộ nghèo.
  3. Nguyên nhân nghèo đói ở huyện Vĩnh Lộc 45

  CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO HUYỆN VĨNH LỘC 50
  I.Mục tiêu xóa bỏ nghèo đói 50
  1. Mục tiêu tổng quát 50
  2. Chỉ tiêu xóa bỏ nghèo đói đến năm 2012 50
  II. MỘt số giải pháp giảm nghèo của huyện Vĩnh Lộc 50

  1. Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 50
  1.1Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho
  phù hợp 50
  1.2Quan lý và nâng cao khả năng tiếp cận vốn 53
  1.3 Công tác khuyến nông
  2. Nhóm giải pháp cơ bản thực hiện chương trình xoá đói giảm
  nghèo. 56
  2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách 56
  2.1.1. Chính sách hỗ trợ về kinh tế 57
  2.1.2. Chính sách hỗ trợ về giáo dục
  2.1.3. Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt
  khó khăn 58
  2.1.4 Các chính sách an sinh xã hội. 58
  III. Kiến nghị 60
  1 Đối với Nhà nước 59
  2. Kiến nghị đối với tỉnh Thanh hoá 59
  KẾT LUẬN 62


  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1: Ảnh hưởng của nghèo đói đến đời sống xã hôi 12
  Bảng1 : Cơ sở hạ tầng của huyện Vĩnh Lộc 22
  B ảng2: Tình hình sử dụng đất đai tại các hộ điều tra 24
  Bảng3: Tình hình sử dụng vốn tại các hộ điều tra năm 2007 28
  Bảng4 : Nhu cầu vây vốn 30
  Bảng 5 : Tình hình đói nghèo trên địa bàn huyện qua các năm 32
  Bảng 6 : Số hộ nghèo chia theo các xã 33
  Bảng 7:Tổng hợp hộ nghèo theo tiêu chí mới 36
  Bảng 8: Cơ cấu tổng thu của nông hộ nghèo năm 2007 - theo ngành nghề 40
  Bảng9: Cơ cấu thu nhập của các nông hộ nghèo 42
  Bảng 10: Cơ cấu chi tiêu của các nông hộ nghèo 44
  Sơ đồ 2: Lồng ghép các dự án,chương trình kinh tế - xã hội 58  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giáo trình Kinh tế Lao động - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  2. Giáo trình Phân tích Lao động xã hội- - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  3.Tạp chí Lao động xã hội, năm 2004,2005,2006.
  4. Tài liệu tập huấn dành cho cán bộ làm công tác Xoá đói giảm nghèo ở cấp xã. NXB Lao động
  5.Tài liệu tập huấn dành cho cán bộ làm công tác Xoá đói giảm nghèo ở cấp tỉnh và huyện. NXB Lao động Xã hội, Hà Nội: 2001Xã hội, Hà Nội: 2003.
  6.Tài liệu tập huấn dành cho cán bộ làm công tác Xoá đói giảm nghèo ở cấp thôn.BCĐ Xoá đói giảm nghèo tỉnh Thanh Hoá: 2004;2005.
  7. Niên giám thống kê huyện Vĩnh Lộc-Thanh Hoá từ năm 2001 đến nay.
  8. Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc-Thanh Hoá
  9. Số liệu thống kê, lưu trữ tại phòng Lao động TB&XH huyện Vĩnh Lộc-Thanh Hoá


  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-29-2011, 06:19 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 09:29 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-09-2011, 10:19 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-24-2011, 01:33 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-23-2011, 07:09 PM

Từ khóa vào site

thuc trang xoadoigiamngheo

tai sao thanh hoa van ngheo

giai phap ve phan hoa giau ngheo o vn

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1