Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip III

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,868

  Thực trạng và giảiThực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huyện Việt Yên

  NOTE
  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do lựa chọn đề tài:
  Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một vấn đề đã và đang được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đất nước phát triển đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mặc dù cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhưng vẫn không thể phủ định vai trò to lớn của nông nghiệp đối với đời sống nhân dân đặc biệt là đối với nước ta – Cơ bản là một nước nông nghiệp. Giảm dần nhưng không có nghĩa là sau đó xóa bỏ hẳn mà là giảm về số lượng để nâng cao chất lượng. Đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa do vậy phải đưa “công nghiệp hóa” vào ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp là do ngành nông nghiệp cung cấp những sản phẩm thiết yếu cho con người, do xuất phát từ đặc điểm của nước ta với hơn 70% dân số sống ở nông thôn và hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Bên cạnh đó nước ta trong nhiều năm liền là nước có vị trí cao trong xuất khẩu mặt hàng nông nghiệp như gạo, cà phê, cao su… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại yếu kém do các thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất vẫn chưa thể phát huy hết những điều kiện thuận lợi và khắc phục khó khăn, hạn chế của ngành. Có rất nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động và trong một thời gian dài kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo tiêu biểu là kinh tế hợp tác xã nông nghiệp nói chung và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nói riêng.
  Với địa bàn hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, hòa chung với việc thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước, UBND huyện Việt Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện tiến hành quản lý, hướng dẫn các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện tham gia sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên cả nước thì trước tiên phải nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã trong huyện. Để làm được điều đó thì việc đánh giá thực trạng để từ đó tìm ra các giải pháp là vấn đề mang tính chất cần thiết và quan trọng. Hiểu được điều đó, em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huyện Việt Yên”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề về lý luận về hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác xã để phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp huyện Việt Yên trong những năm gần đây, nhằm khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu để tiếp tục nghiên cứu và giải quyết. Đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phù hợp với đặc điểm điều kiện huyện Việt Yên, phù hợp với xu hướng vận động của nền nông nghiệp nước ta.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề về hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Không gian: Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
  + Thời gian: Chủ yếu là từ năm 2004 trở lại đây.
  - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Bên cạnh hai phương pháp cơ bản và phổ biến là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, em còn sử dụng thêm các phương pháp cụ thể như: Phương pháp thống kê (thu thập và sử dụng số liệu, phân bổ, so sánh…); phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp ước lượng…
  4. Bố cục chuyên đề:
  Ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần:
  Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể và HTX nông nghiệp.
  Chương II. Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát triển các HTX dịch vụ nông nghiệp huyện Việt Yên.
  Chương III. Quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp huyện Việt Yên.
  Môc lôc
  Lêi më ®Çu
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HTX NÔNG NGHIỆP. 4
  I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TẬP THỂ. 4
  1. Bản chất kinh tế tập thể. 4
  2. Vai trò của kinh tế tập thể trong nông nghiệp. 5
  II. HỢP TÁC XÃ - MỘT HÌNH THỨC PHỔ BIẾN CỦA KINH TẾ TẬP THỂ. 6
  1. Khái niệm hợp tác xã. 6
  2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã. 7
  III. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP. 8
  1. Khái niệm và đặc trưng của hợp tác xã nông nghiệp. 8
  2. Vai trò của HTXNN trong hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam. 9
  3. Sự khác nhau giữa HTXNN kiểu mới theo Luật HTX và HTXNN kiểu cũ đã tồn tại hơn 30 năm qua ở nước ta. 11
  4. Các hình thức HTX nông nghiệp. 13
  4.1. HTX nông nghiệp làm dịch vụ. 13
  4.2. HTX sản xuất kết hợp với dịch vụ. 14
  4.3. HTX sản xuất nông nghiệp. 14
  IV. HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP. 14
  1. Tính tất yếu phải nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp. 14
  2. Một số tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp. 16
  2.1. Chỉ tiêu về kết quả hoạt động của HTX. 16
  2.2. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của HTX. 17
  V. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ ĐIẠ PHƯƠNG TRONG NƯỚC. 18
  1. HTX dịch vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. 18
  2. HTX dịch vụ nông nghiệp ở miền Trung. 18
  3. HTX dịch vụ nông nghiệp ở miền núi phía Bắc. 19
  4. HTX dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội 20
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÁC HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN . 23
  I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA HUYỆN VIỆT YÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP. 23
  1. Đặc điểm tự nhiên. 23
  1.1. Vị trí địa lý. 23
  1.2. Địa hình. 23
  1.3. Đặc điểm đất đai. 24
  1.4. Đặc điểm khí hậu thời tiết. 24
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 26
  2.1. Tăng trưởng kinh tế. 26
  2.2. Về cơ sở vật chất kỹ thuật. 27
  2.3. Tình hình dân cư, dân số, lao động. 28
  I. THỰC TRẠNG HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN VIỆT YÊN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY . 30
  1. Số lượng, quy mô, loại hình hợp tác xã. 30
  2. Thực trạng về năng lực sản xuất của HTX dịch vụ nông nghiệp. 32
  2.1. Cán bộ quản lý. 32
  2.2. Tài sản, vốn quỹ của HTX. 36
  2.2.1. Tài sản: 36
  2.2.2. Vốn quỹ: 37
  2.3. Các loại hình dịch vụ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX dịch vụ nông nghiệp. 39
  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN. 45
  1. Những kết quả đạt được. 45
  2. Những tồn tại yếu kém. 46
  3. Nguyên nhân của những vấn đề trên. 48
  CHƯƠNG III: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN 51
  I. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN 51
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 53
  1. Giải pháp vĩ mô: 54
  2. Giải pháp vi mô. 65
  KẾT LUẬN 68
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1