+ Bookluanvan
Chào bạn, Đăng ký để tham gia Tại đây
 • Login:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,535

  câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thanh toán quốc tế

  NOTE
  MỤC LỤC
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM………………………………………………………. 2
  Chọn câu trả lời đúng………………………………………………………….. 2
  Chọn “đúng” hoặc “sai” và giải thích ngắn gọn………………………………… 24
  BÀI TẬP TÌNH HUỐNG……………………………………….............................. 29
  Phần 1. 13 bài tập tình huống về Hối phiếu……………………………………... 29
  Phần 2. 08 bài tập tình huống về phương thức thanh toán nhờ thu…………… 35
  Phần 3. 53 bài tập tình huống về phương thức tín dụng chứng từ…………….. 40
  Phần 4. 04 bài tập tình huống về các phương thức thanh toán khác…………… 65
  2
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  1. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
  Câu 1: Loại hối phiếu mà không cần kí hậu là:
  A. Hối phiếu đích danh.
  B. Hối phiếu theo lệnh.
  C. Hối phiếu để trống.
  Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
  A. Thanh toán ngay lập tức.
  B. Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến Ngân hàng phát hành thư tín dụng yêu cầu
  thanh toán.
  C. Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn.
  Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại có thể
  là là đồng tiền của nước:
  A. Người bán.
  B. Người mua.
  C. Nước thứ ba.
  D. cả A, B, C đều đúng.
  Câu 4. Phương tiện thanh toán có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn
  giản linh hoạt là :
  A. Hối phiếu.
  B. Lệnh phiếu.
  C. Séc.
  D. Thẻ.
  Câu 5: Loại thư tín dụng nào sau đây được coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà
  xuất khẩu
  A. Thư tín dụng không hủy ngang.
  B. Thư tín dụng có điều khoản đỏ.
  C. Thư tín dụng tuần hoàn.
  D. Thư tín dụng chuyển nhượng.
  Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn điều kiện giao hàng nào
  sau đây:
  A. FOB
  B. FAS
  C. CIF
  D. CFR (C&F)
  luận văn

 

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0