+ Bookluanvan
Chào bạn, Đăng ký để tham gia Tại đây
 • Login:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  1,372

  Wink Điểm thuận lợi và những khó khăn của Việt Nam trong hoạt động hợp tác kinh tế với ASEAN

  NOTE
  CHƯƠNG I
  ASEAN-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
  I. SỰ RA ĐỜI CỦA ASEAN.
  1. Những tiền đề chủ quan - khách quan:
  2. Sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và phát triển ASEAN.
  a. Sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
  b. Các giai đoạn phát triển của ASEAN
  3. Vài nhận xét về Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á và ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu này với thực tiễn Việt Nam.
  II - MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ASEAN.
  1, Mục tiêu của hiệp hội quốc gia Đông Nam á (ASEAN) (1967 - tới nay)
  2. Nguyên tắc hoạt động của ASEAN.
  3. Cơ cấu tổ chức của ASEAN
  III - VAI TRÒ CỦA ASEAN VỚI SỰ TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA THẾ GIỚI.
  1. Trong lĩnh vực chính trị:
  2. Trong lĩnh vực kinh tế:
  CHƯƠNG II
  HỢP TÁC KINH TẾ ASEAN - VIỆT NAM.
  I - VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN.
  1. Quan điểm của chính phủ Việt Nam về tổ chức ASEAN và mức độ quan hệ của chúng ta với tổ chức này.
  a. Giai đoạn 1967 - 1978.
  2. Việt Nam trở thành thành viên ASEAN (28 - 7 - 1995).
  II - QUAN HỆ PHÁP LÝ VIỆT NAM - ASEAN.
  1. Trong lĩnh vực chính trị.
  2. Trong lĩnh vực kinh tế:
  III - HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - ASEAN.
  1. Hợp tác trong các chương trình kinh tế ASEAN.
  2. Điểm thuận lợi và những khó khăn của Việt Nam trong hoạt động hợp tác kinh tế với ASEAN.
  IV. TRIỂN VỌNG HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - ASEAN
  V. KẾT LUẬN :
  luận văn

 

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0