Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  3,722

  Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện

  Tip
  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1
  I. Lịch sử HÌNH THÀNH VÀ Phát triển CỦA DOANH NGHIỆP: 2
  II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 2
  III. CÁC SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP: 2
  IV. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY. 3
  CHƯƠNG II:TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 4
  I. KHÁI NIỆM CHUNG. 5
  II. SỰ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CHẤT BÉO CỦA CON NGƯỜI VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP. 5
  III THÀNH PHẨM Hóa học CỦA DẦU MỠ. 5
  IV. TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ 8
  1. Tính chất Vật lý 8
  2. Tính chất hóa học. 9
  2.1. Phản ứng thuỷ phân: 9
  2.2. Phản ứng xà phòng 9
  2.3. Phản ứng cộng hợp: 9
  2.4. Phản ứng đồng phân hóa: 10
  V. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU MỠ 10
  1. Chỉ số xà phòng hóa: 10
  2. Chỉ số acid (AV). 10
  3. Chỉ số peroxit(PoV). 11
  VI. TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI DẦU-MỚ-BƠ 11
  VII NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN 11
  1. Nguồn nguyên liệu: 11
  2.Các phương pháp bảo quản 12
  VIII. MỘT SỐ NGUỒN NGUYÊN LIỆU DẦU: 12
  1.Dừa(Cocosnucifera,L). 12
  2.Cọ dầu(Elaesis Guincesis Plam nut): 13
  3.Dầu cải (Braaica napus olifera): 14
  4.Đậu nành(Glycine hispida): 15
  CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU DỪA VÀ DẦU CỌ TINH LUYỆN 16
  I.QUY TRÌNH TRUNG HÒA: 18
  1.Mục đích: 18
  2.Nguyên tắc: 18
  3.Quá trình trung hòa: 19
  II.QUY TRÌNH TẨY MÀU: 20
  1.Nguyên tắc: 20
  2.Yêu cầu của chất hấp phụ: 20
  3.Quá trình tẩy màu: 21
  III.QUY TRÌNH KHỬ MÙI: 21
  1.Mục đích: 22
  2.Nguyên tắc: 22
  3.Cấu tạo: 22
  4.Quá trình khử mùi: 23
  CHƯƠNG IV: CÁC THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 24
  I.HỆ THỐNG TRUNG HÒA. 25
  1. Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 25
  2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 25
  3.Sơ đồ thiết bị trung hòa: 25
  II. HỆ THỐNG TẨY MÀU 25
  1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 25
  2.Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 25
  3.Sơ đồ thiết bị tẩy màu: 26
  III . HỆ THỐNG KHỬ MÙI 26
  1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị. 26
  2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo thiết bị: 26
  CHƯƠNG V: AN TOÀN SẢN XUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG TINH LUYỆN DẦU 28
  I.AN TOÀN SẢN XUẤT. 29
  II.Các vấn đề cần chú ý trong tinh luyện dầu: 29
  CHƯƠNG VI: SỰ CỐ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 31
  I.SỰ CỐ CÔNG NGHỆ: 32
  1.Trung hòa: 32
  2.Tẩy màu, lọc: 32
  3.Khử mùi: 32
  4.Sự cố thiết bị: 32
  CHƯƠNG VII: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 33
  I.CÁC CHỈ SỐ XÁC ĐỊNH ĐỐI VỚI DẦU 34
  1.Các phương pháp xác định chỉ số acid và hàm lượng acid béo của dầu mỡ. 34
  1.1.Khái niệm: 34
  1.2.Định nghĩa: 34
  1.2.1.Chỉ số acid. 34
  1.2.2.Phạm vi áp dụng. 34
  1.3.Nguyên tắc: 34
  1.4.Dụng cụ - hóa chất. 34
  1.5.Tiến hành: 34
  1.6 Tính kết quả: 35
  1.7. Những điều cần lưu ý trong quá trình xác định chỉ số acid: 35
  1.7.1. Đối với các loại dầu sẫm màu: 35
  1.7.2. Điều kiện chuẩn độ. 35
  2.Phương pháp xác định chỉ số peroxit của dầu. 35
  2.1. Khái niệm: 35
  2.2. Định nghĩa: 35
  2.3. Nguyên tắc: 36
  2.4. Dụng cụ - hóa chất: 36
  2.5.Tiến hành: 36
  2.6.Tính kết quả: 36
  2.7.Những điều cần chú ý trong quá trình xác định chỉ số peroxit. 37
  3.Phương pháp xác định chỉ số Iod của dầu mỡ: 37
  3.1.Khái niệm: 37
  3.2.Định nghĩa: 37
  3.3.Nguyên tắc: 37
  3.4.Xác định chỉ số iod theo phương pháp Kaufmann. 37
  3.4.1. Dụng cụ: 38
  3.4.2. Hóa chất: 38
  3.4.3. Tiến hành: 38
  3.6.Những điểm cần lưu ý trong quá trình chuẩn độ iod. 38
  3.6.1 Xác đinh chỉ số xà phòng hóa trong dầu 38
  a, Định nghĩa: 38
  b, Nguyên tắc: 39
  c, Dụng cụ, hóa chất: 39
  4. Cách tiến hành: 39
  4.1.Tính kết quả: 39
  4.2.Xác định chỉ số Este và hàm lượng glycerol. 39
  4.2.1.Chỉ số este: 39
  4.2.2. Hàm lượng glycerol 39
  II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNNH MÀU SẮC, MÙI VỊ, ĐỘ TRONG. 40
  1.Xác định màu sắc bằng phương pháp cảm quan: 40
  2.Xác định mùi vị: 40
  3.Xác định độ trong: 40
  3.1 Yêu cần chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. 40
  3.2 Sản phẩm: 40
  4.Phương pháp pha dung dịch soude và muối. 40
  4.1.Dung dịch soude. 40
  4.2.Dung dịch muốitiến hành tương tự như cách pha soude). 41
  CHƯƠNG VIII: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 42
  I.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẦM. 43
  II.NHỮNG SỰ CỐ XẢY RA VÀ VIỆC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. 43
  1. Sự cố xảy ra. 43
  2.Xử lý môi trường: 43
  2.1.Các chất phế thải: 43
  2.2.Xử lý. 43
  III.AN TOÀN Lao động 43
  1.Nội qui phòng thí nghiệm. 43
  2.An toàn sản xuất và thiết bị 44
  3.An toàn thiết bị. 44
  4.Phòng cháy chữa cháy: 45
  III.VỆ SINH THỰC PHẨM. 45
  1.Trạng thái cảm quan. 45
  2.Chỉ tiêu hóa lý. 45
  3.Chỉ tiêu vi sinh. 45
  4.Điều kiện bảo quản: 45
  CHƯƠNG IX: NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 46
  I. KIỂM TRA DẦU THÔ NHẬP KHO: 47
  II. KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI ÉP DẦU. 47
  III. KIỂM TRA DẦU VÀ BÃ SAU KHI ÉP. 47
  IV. KIỂM TRA DẦU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO TINH LUYỆN (TRUNG HÒA). 47
  V. KIỂM TRA DẦU SAU TRUNG HÒA. 48
  VI. KIỂM TRA DẦU SAU KHI TẨY MÀU. 48
  VII. KIỂM TRA DẦU SAU KHI KHỬ MÙI. 49
  CHƯƠNG X: PHỤ LỤC 51
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 2. #2
  Vip I

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  1

  Cảm ơn

  Cảm ơn bạn đã upload 1 tài liệu bổ ích.

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-09-2011, 12:52 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-08-2011, 01:07 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-15-2011, 12:53 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-10-2011, 05:56 PM
 5. LUẬN VĂN Thiết kế hệ thống hấp phụ tinh luyện cồn pha xăng
  By Spambook in forum Hóa Học
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-28-2011, 03:14 AM

Từ khóa vào site

Quy trinh san xuat dau tinh luyen

dinh nghia chi do peroxyt

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1