Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  3,722

  Báo cáo thực tập giới thiệu tổng quan về công ty tnhh máy tính hlt

  Tip
  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT 1
  1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH máy tính HLT 1
  1.1.1 Giới thiệu chung 1
  1.1.2 Mục tiêu ngành nghề kinh doanh 1
  1.1.3 Một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty TNHH máy tính HLT trong ba năm gần đây: 2
  1.2 Tình hình tổ chức của công ty TNHH máy tính HLT 3
  1.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 4
  1.4 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 5
  1.4.1 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 5
  1.4.2 Hệ thống sổ sách công ty áp dụng 6
  1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng 7
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT 8
  2.1 Kế toán vốn bằng tiền 8
  2.1.1 Kế toán tiền mặt 8
  2.1.1.1 Chứng từ sử dụng 8
  2.1.1.2 Tài khoản sử dụng 8
  2.1.1.3 Sổ sách sử dụng 10
  2.1.1.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán 10
  2.1.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 11
  2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 21
  2.1.2.1 Chứng từ sử dụng 21
  2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 21
  2.1.2.3 Sổ sách sử dụng 23
  2.1.2.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng 23
  2.1.2.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 24
  2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 36
  2.2.1 Chứng từ sử dụng 36
  2.2.2. Tài khoản sử dụng 36
  2.2.3 Số sách kế toán sử dụng 38
  2.2.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán phải trả người lao động 38
  2.2.5 Hình thức trả lương 39
  2.2.6 Cách tính 40
  2.2.7 Nguyên tắc phân phối 40
  2.2.8 Cơ sở tính toán 41
  2.2.9 Phụ cấp lương & các khoản có tính chất lương 41
  2.2.10 Các khoản trích theo lương: 42
  2.2.10.1 Chứng từ sử dụng 42
  2.2.10.2 Tài khoản sử dụng 42
  2.2.10.3 Số sách kế toán sử dụng cho TK phải trả phải nộp khác 44
  2.2.10.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán 44
  2.2.11 Một số nghiệp vụ phát sinh trong tháng: 45
  2.3 Kế toán phải thu khách hàng 54
  2.3.1 Chứng từ sử dụng 54
  2.3.2 Tài khoản sử dụng 54
  2.3.3 Số kế toán sử dụng 56
  2.3.4 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng 56
  2.3.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 57
  2.4 Kế toán phải trả người bán 64
  2.4.1 Chứng từ sử dụng 64
  2.4.2 Tài khoản sử dụng 64
  2.4.3 Sổ sách kế toán sử dụng 66
  2.4.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán phải trả người bán 66
  2.4.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 67
  2.5 Kế toán hàng hóa 76
  2.5.1 Chứng từ sử dụng 76
  2.5.2 Tài khoản sử dụng 76
  2.5.3 Sổ sách kế toán sử dụng 80
  2.5.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán hàng hóa 80
  2.5.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 81
  2.6 Kế toán tài sản cố định 94
  2.6.1 Chứng từ sử dụng 95
  2.6.2 Tài khoản sử dụng 95
  2.6.3 Sổ sách kế toán 96
  2.6.4 Khấu hao TSCĐ 96
  2.6.4.1 Chứng từ sử dụng 97
  2.6.4.2 Tài khoản sử dụng 97
  2.6.4.3 Sổ sách sử dụng 98
  2.6.4.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ khấu hao TSCĐ 98
  2.6.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 99
  2.7 Giá vốn hàng bán 110
  2.7.1 Chứng từ sử dụng 110
  2.7.2 Tài khoản sử dụng 110
  2.7.3 Sổ kế toán sử dụng 112
  2.7.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán 112
  2.7.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 113
  2.8 Doanh thu bán hàng 120
  2.8.1 Chứng từ sử dụng 124
  2.8.2 Tài khoản sử dụng 124
  2.8.3 Sổ kế toán sử dụng 125
  2.8.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 126
  2.8.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 126
  - Cộng chuyển trang sau 129
  2.9 Chi phí quản lý kinh doanh 134
  2.9.1 Chứng từ sử dụng 134
  2.9.2 Tài khoản sử dụng 134
  2.9.3 Sổ sách kế toán sử dụng 136
  2.9.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ chi phí quản lý kinh doanh 136
  2.9.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 137
  2.10 Xác định kết quả kinh doanh 143
  2.10.1 Chứng từ sử dụng 143
  2.10.2 Tài khoản sử dụng 143
  2.10.3 Sổ sách kế toán sử dụng 145
  2.10.4 Tóm tắt quy trình xác định kết quả hoạt động kinh doanh 145
  2.10.5 Các nghiệp vụ kết chuyển trong kỳ 146
  2.11 Kế toán thuế GTGT 173
  2.11.1. Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331) 173
  2.11.2. Kế toán thuế GTGT đầu vào ( TK 133) 173
  2.11.3.Quy trình hạch toán 175
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HLT 192
  3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH máy tính HLT 192
  3.2 Nhận xét chung về công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH máy tính HLT 193
  3.2.1 Những ưu điểm 193
  3.2.2 những mặt còn hạn chế 195
  3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH máy tính HLT 196  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT
  1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH máy tính HLT
  1.1.1 Giới thiệu chung
  Công ty TNHH máy tính HLT được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh số 2602001031 ngày 25 tháng 10 năm 2005. Do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp
  Tên công ty :CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT
  Tên giao dich :CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH HLT
  Trụ sở công ty :221B Trường Thi - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa
  Điện thoại : 0373 713636
  Fax : 0373 755670
  Mã số thuế : 2800832402
  Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 2602000992
  1.1.2 Mục tiêu ngành nghề kinh doanh
  Ngành nghề kinh doanh:
  + Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi như máy in, vật tư ngành in)
  + Thiết kế hệ thống máy tính, Sản xuất và xuất bản phần mềm
  + Các dịch vụ hệ thống CAD/CAM, Tích hợp mạng cục bộ (LAN)
  + Các dịch vụ lưu trữ và cung cấp thông tin
  + Tư vấn về máy tính và các dịch vụ khác liên quan về máy tính
  Mục tiêu:
  Với sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí của tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên, công ty TNHH máy tính HLT phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty đã cung ứng, lắp đặt hệ thống phòng máy tính - máy in - thiết bị văn phòng - hệ thống mạng LAN cho nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp, cũng như các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn trong và ngoài tỉnh. Thiết bị do công ty cung cấp luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn
  Công ty đã không ngừng tìm tòi nhu cầu cũng như thị hiếu của người tiêu dùng, nhằm cung cấp các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng và luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng bằng những nghiệp vụ căn bản của một công ty có uy tín và mang tính chuyên nghiệp
  Sự phát triển của công ty luôn gắn liền với lợi ích cộng đồng và vì một môi trường an toàn, bền vững công ty luôn chú trọng đào tạo và nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin, công nghệ mới nhất cho các thành viên của mình, coi dịch vụ tư vấn, cung cấp thiết bị và công tác sau bán hàng với chất lượng và tiện ích cao nhất là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của từng bộ phận dịch vụ cũng như từng cá nhân trong Công ty
  Đội ngũ nhân viên càng ngày càng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. Các cán bộ công nhân viên của công ty luôn có ý thức tự trau dồi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó các cán bộ của công ty thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi hội thảo, triển lãm về công nghệ thông tin do trong và ngoài tỉnh tổ chức. Luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển các giải pháp về phát triển công nghệ thông tin. Công ty luôn lấy đó làm mục tiêu phát triển để góp phần từng bước phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-07-2012, 08:14 PM
 2. BÁO CÁO Tổng quan về chi nhánh công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tại hà nội
  By bambam08 in forum Quản Trị Kinh Doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2011, 12:34 AM
 3. LUẬN VĂN Tổng quan về Công ty TNHH Thiên Hà
  By lord_9x in forum Thương Mại
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-23-2011, 10:45 AM
 4. LUẬN VĂN Tổng quan về công ty TNHH Thiên An
  By lord_9x in forum Thương Mại
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-20-2011, 11:29 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 03:14 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1