Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Vip III

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,868

  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý vật tư tại Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình

  NOTE
  LỜI NÓI ĐẦU
  Hệ thống thông tin tin học là một ứng dụng đầy đủ và toàn diện nhất các thành tựu của công nghệ thông tin vào tổ chức. Ngày nay, không một tổ chức hay một đơn vị nào là không có nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin. Không những nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin tăng lên mà quy mô và mức độ của chúng cũng tăng lên không ngừng. Do đặc thù của các hệ thống thông tin là sản phẩm đơn chiếc (không giống bất kỳ một hệ thống nào trước đó), với quy mô và độ phức tạp ngày càng tăng, lại là sản phẩm không nhìn thấy nên phân tích và thiết kế trở thành một yêu cầu bắt buộc để có một hệ thống tốt.
  1. Sự cần thiết và lý do chọn đề tài
  Cùng với một số ngành công nghệ cao khác, công nghệ thông tin đang là một trong các động lực quan trọng làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại.
  Tin học hoá quản lý là quá trình áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý với tốc độ cao và độ chính xác tối đa. Thấy được tầm quan trọng đó, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đã xây dựng và đưa vào áp dụng rất nhiều các ứng dụng tin học mà Phòng Vật tư là một trong những đối tượng đã được áp dụng.
  Qua tìm hiểu thực tế tại Phòng Vật tư Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình và để đáp ứng nhu cầu quản lý của lãnh đạo đơn vị em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý vật tư tại Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình”.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Xuất phát từ nhận thức trên, với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc phân tích thiết kế một hệ thống thôngtin cụ thể. Hệ thống thông tin của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình nói chung và quản lý vật tư nói riêng là đối tượng mà đề tài tập trung nghiên cứu.
  Song hệ thống thông tin của Nhà máy cũng như của toàn Tổng công ty là thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thống nhất khá lớn vì vậy đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu trong phạm vi nhà máy và vị trí của hệ thống thông tin quản lý vật tư tại đơn vị.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Với mục đích giúp cho cấp dưới là những người chịu trách nhiệm quản lý vật tư cho các phân xưởng có điều kiện quản lý chặt chẽ hơn hoặc dùng tham khảo cho các nhà máy nhỏ.
  Chương trình được sử dụng để quản lý thông tin, tổng hợp, lập báo cáo về vật tư. Với hệ thống thông tin mới sẽ đảm bảo:
  - Cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng, phục vụ tốt cho quá trình quản lý.
  - Tận dụng năng lực tài nguyên (hệ thống máy tính), năng lực con người nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
  - Tiết kiệm chi phí do thất thoát, lãng phí vật tư, giảm thiểu sai sót có thể xảy ra trong quá trình quản lý, đồng thời hỗ trợ cho nhân viên trong công việc.
  - Giảm thiểu sự chồng chéo công việc giữa các phòng ban đơn vị, tối ưu hoá hệ thống thông tin quản lý, dần nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.
  4. Cấu trúc của chuyên đề thực tập gồm 3 chương
  Chương I: Tổng quan về Phòng vật tư Nhà máy thủy điện Hoà Bình và đề tài nghiên cứu
  Trong chương này giới thiệu tổng quan về cơ sở thục tập và lý do lựa chọn đề tài.
  Chương II: Cơ sở lý luận về phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  Trong ch¬ương này trình bày các vấn đề ph¬ương pháp luận cơ bản làm cơ sở trong việc nghiên cứu đề tài.
  Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý vật tư tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
  Ch¬ương này trình bày những kết quả quan trọng nhất của việc nghiên cứu đề tài như phân tích hệ thống thông tin, sơ đồ luồng chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, sau đó là thiết kế chương trình, thiết kế giải thuật và thiết kế giao diện màn hình.
  Cuối chuyên đề là phần kết luận, kết quả thu được và phụ lục chương trình.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 2
  MỤC LỤC 4
  CHƯƠNG I 6
  GIỚI THIỆU CHUNG 6
  1. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH 7
  2. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG VẬT TƯ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH 14
  2.1.CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG VẬT TƯ 14
  2.2.NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG VẬT TƯ 14
  2.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG VẬT TƯ GỒM 24 NGƯỜI 15
  CHƯƠNG II 19
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 19
  1. HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ 19
  1.1.KHÁI NIỆM 19
  B.THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ 19
  C. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 20
  1.2.THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC 22
  A. MÔ HÌNH LOGIC 23
  B. MÔ HÌNH VẬT LÝ NGOÀI 23
  C. MÔ HÌNH VẬT LÝ TRONG 24
  1.3.TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TỐT 24
  2. CÁC MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 25
  2.1.SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ (BFD) 25
  2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (DFD) 25
  MỘT SỐ CÁC KÝ PHÁP THƯỜNG DÙNG: 26
  2.3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU 28
  A. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU : 28
  B. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÔ HÌNH DỮ LIỆU BAO GỒM : 28
  C. CÁC KIỂU LIÊN KẾT: 29
  D. CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU : 30
  E. QUÁ TRÌNH CHUẨN HOÁ MÔ HÌNH DỮ LIỆU. 30
  2.4. MÔ HÌNH QUAN HỆ 31
  3. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 31
  3.1. GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU. 32
  3.2. GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH CHI TIẾT 33
  3.3. GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ LOGIC 34
  3.4. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN CỦA GIẢI PHÁP 35
  3.5. THIẾT KẾ VẬT LÝ NGOÀI 36
  3.6. TRIỂN KHAI KỸ THUẬT HỆ THỐNG 37
  3.7. CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG 38
  4. CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 39
  4.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU 39
  4.2. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU 39
  4.3. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU 40
  A. CẬP NHẬT DỮ LIỆU 40
  B. TRUY VẤN DỮ LIỆU 40
  C. LẬP BÁO CÁO TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU 41
  D. CẤU TRÚC TỆP VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU 41
  E. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MẠNG 42
  F. CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 42
  4.4. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL FOXPRO 42
  A. VIỆC SỬ DỤNG VISUAL FOXPRO ĐÃ ÁP DỤNG TRIỆT ĐỂ THÀNH TỰU CỦA TIN HỌC HIỆN ĐẠI 43
  B. LẬP TRÌNH NHẬP DỮ LIỆU 43
  C. BÁO CÁO 43
  D. TẠO THỰC ĐƠN 44
  E. TRIỂN KHAI 44
  CHƯƠNG III 45
  PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VẬT TƯ 45
  1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 45
  1.1.MÔ TẢ HỆ THỐNG HIỆN TẠI 45
  1.2.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 46
  2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 50
  2.1.SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 50
  2.2.SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG 50
  2.3.THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG 58
  2.4. MỘT SỐ THUẬT TOÁN SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 63
  2.5.MỘT SỐ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 66
  KẾT LUẬN 73
  TÀI LIẬU THAM KHẢO…………………………………………………………….75
  PHỤ LỤC……………………………………………………………………………..76
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 2. #2
  Vip I

  Ngày tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  2
  Thank tác giả đã post bài

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-23-2011, 09:53 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-13-2011, 09:41 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-05-2011, 04:49 PM
 4. LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác thuế GTGT và thuế TNDN trong các doanh nghiệp
  By luanvankinhtequocdan in forum Tài Chính Thuế
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 08:45 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-26-2011, 12:51 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1