Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  3,722

  Biện pháp nâng cao uy tín của người hiệu trưởng ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Ea Kar(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

  Tip
  MỤC LỤC
  Trang
  Phần I: Mở đầu
  I. Lý do chọn đề tài
  II. Mục đích yêu cầu
  III. Nhiệm vụ nghiên cứu
  IV. Đối tượng và khánh thể nghiên cứu
  Phần II. Nội dung
  I. Cơ sở lý luận
  1. Khái niệm uy tín
  2. Vai trò uy tín của người hiệu trưởng trong công tác quản lý
  3. Biện pháp nâng cao uy tín của hiệu trưởng THCS.
  II. Đề xuất biện pháp nâng cao uy tín của hiệu trưởng ở trường
  THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakarr, tỉnh ĐăkLăk, năm học 2009 – 2010.
  1. Đặc điểm tình hình nhà trường.
  2. Thực trạng uy tín của hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar,
  tỉnh ĐăkLăk.
  3. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm củng cố nâng cao uy tín của Hiệu trưởng
  trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh ĐăkLăk.
  Phần III. Kết luận
  1. Kết luận chung
  2. Lời kết  PHẦN 1 : MỞ ĐẦU


  I. Lý do chọn đề tài :
  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định : “ Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”. Đây là yêu cầu cấp bách đối với toàn Xã hội.
  Trong các nguồn lực để Phát triển đất nước nhanh, hiệu quả, bền vững, đúng hướng thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản. Muốn Xây dựng nguồn lực con người phải đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Vì vậy Đảng ta khẳng định Phát triển giáo dục đào tạo, Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Để đảm bảo thắng lợi mục tiêu do Đảng đề ra, ngành Giáo dục và Đào tạo đóng một vai trò vô cùng quan trọng, uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và uy tín của đội ngũ cán bộ Lao động quản lý ngành giáo dục đào tạo nói riêng là nhân tố cơ bản góp phần thúc đẩy thành công của sự nghiệp đổi mới, đó chính là yêu cầu cao và khách quan cần phải quan tâm để đào tạo bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý có đủ năng lực và phẩm chất, có đủ uy tín cần thiết cho sự nghiệp Phát triển giáo dục và đào tạo.
  Muốn quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo có hiệu quả thì cán bộ quản lý nhất thiết phải có uy tín, phải được mọi người tiếp nhận, tín nhiệm và tôn vinh, uy tín là một tiêu chuẩn có tính tổng hợp, có tính quan trọng bậc nhất của người lãnh đạo quản lý, có tính quyết định chất lượng, hiệu quả công tác Giáo dục và Đào tạo ở nước ta hiện nay.
  Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện, uy tín của người quản lý cán bộ ngành Giáo dục Đào tạo và uy tín của hiệu trưởng nhà trường được mọi người hết sức quan tâm.
  Trong nhà trường, hiệu trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện. Nhiệm vụ của nhà trường được thực hiện có hiệu quả hay không, ảnh hưởng của nhà trường đối với Xã hội mức nào, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, nguồn lực và uy tín của hiệu trưởng. Do vậy hiệu trưởng phải tạo được cho mình uy tín với tập thể cán bộ giáo viên, học sinh, với các tầng lớp nhân dân địa phương. Khi hiệu trưởng có uy tín thì có thể thực hiện được các chức năng, quản lý, một cách thuận lợi và đạt hiệu quả. Uy tín là tiền đề đảm bảo chắc chắn cho thành công trong công tác quản lý của hiệu trưởng. Nhờ có uy tín mà hiệu trưởng lôi cuốn mọi thành viên trong tập thể nhà trường thực hiện nhiệm vụ một cách tự giác và đáp ứng được những yêu cầu đề ra.
  Uy tín của cán bộ lãnh đạo quản lý ngành giáo dục và đào tạo và uy tín của hiệu trưởng là tài sản vô cùng quý giá, vì vậy việc củng cố nâng cao uy tín là yêu cầu thường xuyên đối với hiệu trưởng. Việc nắm vững bản chất uy tín, các yếu tố hợp thành uy tín, những yêu cầu của uy tín thực chất, những nguyên nhân làm giảm sút uy tín là những vấn đề hiệu trưởng cần hết sức quan tâm. Nâng cao nhận thức, ra sức học tập tu dưỡng, rèn luyện củng cố và nâng cao uy tín là con đường đầy gian nan, lâu dài và không ít khó khăn thử thách. Đó là con đường tự rèn luyện, bồi dưỡng tích lũy những phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm của hiệu trưởng nhà trường trong thời kỳ đổi mới của đất nước.
  Hoàn thiện, củng cố và nâng cao uy tín của hiệu trưởng là một yêu cầu cấp thiết. Đó là tiền đề, là điều kiện để đảm bảo chắc chắn cho sự thành công trong công tác quản lý của hiệu trưởng nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo trong thời kỳ đổi mới.
  Trường THCS Nguyễn Khuyến nơi chúng tôi đang công tác là trường tiên tiến xuất sắc (trường tiên tiến cấp tỉnh), là trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS đòi hỏi hiệu trưởng phải có đầy đủ phẩm chất, có năng lực chuyên môn tốt mới có thể lãnh đạo được đội ngũ giáo viên. Từ đó mới đáp ứng được yêu cầu chất lượng giáo dục của trường, ngành đề ra, để giữ vững được danh hiệu của trường.
  Trường đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình sách giáo khoa và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung do Bộ giáo dục phát động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và không để học sinh ngồi nhầm lớp” không những đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề vững vàng mà đòi hỏi hiệu trưởng cũng phải có uy tín cao, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý thì mới giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
  Trường THCS Nguyễn Khuyến là một trường có nhiều phong trào nổi bật. Hơn nữa trong những năm học qua đa số đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, yêu nghề, mến trẻ, có lối sống trong sáng lành mạnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Bên cạnh đó có một số giáo viên trẻ về tuổi đời, tuổi nghề chuyên môn thật sự chưa tốt, còn bồng bột, nông nổi. Vì vậy đòi hỏi hiệu trưởng phải thật sự có uy tín, phải là tấm gương sáng cho tập thể sư phạm noi theo.
  Bản thân tôi là người người hiệu trưởng, được trang bị đầy đủ về những lý luận về công tác quản lý trường học. Do đó tôi luôn trăn trở, quan tâm muốn nâng cao được chất lượng giáo dục trong nhà trường thì người quản lý nhất là hiệu trưởng phải làm sao tạo cho mình một uy tín với tập thể CB- GV-CNV, HS với các tầng lớp nhân dân địa phương. Khi hiệu trưởng có uy tín thì mới có thể thực hiện được chức năng quản lý nhà trường một cách thuận lợi và hiệu quả.
  Chính vì lẽ đó, tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài : “Các biện pháp nâng cao uy tín của người hiệu trưởng ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk, năm học 2009 – 2010”.
  Thông qua chuyên đề này tôi hy vọng một lần nữa mình được nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn về cơ sở lý luận và vận dụng những kiến thức thực tế đã học, đã làm để từ đó hiểu rõ hơn về những thuận lợi, khó khăn trong việc nâng cao uy tín của người hiệu trưởng nhà trường. Tìm ra những biện pháp để nâng cao uy tín của người hiệu trưởng. Góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục.
  II. Mục đích yêu cầu :
  Nghiên cứu cơ sở lí luận về uy tín và thực trạng uy tín của hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăknăm học 2009 – 2010. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp gây dựng, củng cố, nâng cao uy tín của người hiệu trưởng nhà trường đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo trong giai đoạn mới.
  III. Nhiệm vụ nghiên cứu :
   Nghiên cứu cơ sở lý luận về nâng cao uy tín của người hiệu trưởng trường THCS.
   Phân tích thực trạng nâng cao uy tín của người hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk năm học 2009 – 2010.
   Đề xuất các biện pháp nhằm gây dựng, củng cố, nâng cao uy tín của người hiệu trưởng ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar , tỉnh Đăk Lăk, năm học 2009 – 2010.
  IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu :
  1. Đối tượng :
   Thực trạng và các biện pháp nâng cao uy tín của người hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk, năm học 2009 – 2010.
  2. Khách thể :
   Nâng cao uy tín của người hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk, năm học 2009 – 2010.
  V. Giới hạn đề tài :
  1. Giới hạn nghiên cứu :
   Đề tài chỉ nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao uy tín của người hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk, năm học 2009 – 2010.
  2. Phạm vi nghiên cứu :
   Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk, năm học 2009 – 2010.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-08-2011, 09:34 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-08-2011, 06:34 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-05-2011, 06:30 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-14-2011, 08:05 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2011, 09:06 AM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1