Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip III

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,868

  “ Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính (V.IBC)

  NOTE
  LỜI NÓI ĐẦU

  Cùng với sự phát triển liên tục của nền kinh tế nước ta, quy mô về chiều rộng và chiều sâu hoạt động xây dựng nước ta ngày càng mở rộng, thị trường xây dựng trở lên rất sôi động. Những năm gần đây ngành xây dựng nước ta phát triển rất mạnh và trưởng thành nhanh chóng về trình độ, số lượng, chất lượng, mọi chuyên ngành xây dựng. Hơn cả, ngành Công nghiệp Tàu thủy , được sự quan tâm của Nhà nước ngành Công nghiệp Tàu thủy nước ta đang phát triển và ngày càng lớn mạnh.
  Trong hơn hai mươi năm đổi mới đất nước, thực hiện đường lối của Đảng, ngành xây dựng góp phần xứng đáng làm thay đổi bộ mặt đất nước. Bằng sự hợp tác quốc tế và sự lỗ lực của mình, ngành xây dựng nước ta đã tiếp thu nhiều kinh nghiệm áp dụng nhiều công nghệ mới, trình độ lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc và quản lý xây dựng nâng lên rõ rệt, từng bước phát triển bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và ngoài thế giới.
  Với mục đích, tạo ra một cơ sở hạ tầng hoàn thiện cho ngành Công nghiệp Tàu Thủy, Nhà nước đã thực sự quan tâm đến hoạt động đầu tư cho ngành Tàu thủy thông qua việc ban hành các chính sách phát triển ngành Tàu thủy và hàng loạt các văn bản nhằm thống nhất hoạt động đầu tư xây dựng.
  Trước đầy trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung Nhà nước can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế. Hoạt động xây dựng cũng vậy nó bị bó buộc bởi các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Chuyển sang nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp được độc lập tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dựng cũng vì thế mà thông thoáng hơn.
  Để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của xã hội, đáp ứng đòi hỏi tiến độ thi công, nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm của các bên trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng phát huy tối đa vai trò tự chủ, tính năng động trong sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp. Trong lĩnh vực xây dựng thì họat động tư vấn là họat động cơ bản.
  Ở nước ta, hoạt động xây dựng đã và đang phát triển rất mạnh tạo ra nhiều công trình mới đẹp so với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, cũng có nhiều công trình chưa đạt về tiêu chuẩn đòi hỏi sự quản lý của Nhà nước phải chặt trẽ hơn nữa, công trình đó có đáp ứng được yêu kỹ thuật cầu đòi hỏi thì đòi hỏi các nhà tư vấn xây dựng phải chuyên nghiệp những yêu cầu đó được ghi nhận trong nội dung của hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
  Nhận thức rõ ý nghĩa vấn đề nêu trên, với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực của hoạt động xây dựng đặc biệt là họat động tư vấn đầu tư xây dựng và qua quá trình thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính (V.IBC). Trong báo cáo thực tập chuyên ngành này Em xin phép được nghiên cứu đề tài “ Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính (V.IBC)”.
  Về mặt kết cấu thì đề tài gồm ba Chương:
  Chương I: Khái quát chung về hợp đồng và hợp đồng xây dựng;
  Chương II: Thực tiển áp dụng pháp luật về hợp đồng xây dựng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính;
  Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
  Ngoài ra nội dung nghiên cứu trên đề tài còn có phần lời nói đầu và tài liệu
  tham khảo.
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 3
  1.1. Những vấn đề pháp lý chung về hợp đồng 3
  1.1.1. Lý luận chung về hợp đồng 3
  1.1.1.1. Khái niệm về hợp đồng 3
  1.1.1.2. Phân loại hợp đồng. 5
  1.1.2. Chế độ pháp lý về hợp đồng. 6
  1.1.2.1. Giao kết hợp đồng và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. 6
  1.1.2.2.. Thực hiện hợp đồng. 9
  1.1.2.3. sửa đổi và chấm dứt hợp đồng. 10
  1.1.2.4. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 12
  1.1.2.5. Xử lý tranh chấp hợp đồng. 13
  1.2. Hợp đồng xây dựng những vấn đề lý luận. 15
  1.2.1. Khái niệm hợp đồng xây dựng. 15
  1.2.2. Các loại hợp đồng xây dựng. 16
  1.2.3. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng. 17
  1.2.4. Các hình thức hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 17
  1.2.5. Nội dung của hợp đồng xây dựng. 19
  1.2.5.1. Chất lượng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm hoặc yêu cầu kỹ thuật khác của công việc. 20
  1.2.5.2. Giá cả và phương thức thanh toán. 20
  1.2.5.3. Điều kiện nghiệm thu bàn giao 20
  1.2.5.4. Thời hạn bảo hành 21
  1.2.5.5. Các thỏa thuận khác 22
  1.2.5.6. Các phụ lục kèm theo hợp đồng 22
  1.2.6. Đảm bảo và các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng xây dựng. 22
  1.2.7. Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng 23
  1.2.8. Thực hiện, đình chỉ, thay đổi, thanh lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 24
  1.2.8.1. Thực hiện hợp đồng xây dựng. 24
  1.2.8.2. Thay đổi hợp đồng xây dựng 25
  1.2.8.3. Đình Chỉ hợp đồng trong hoạt động xây dựng 25
  1.2.8.4. Thanh lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng 25
  1.2.9. Giám sát thực hiện và nghiệm thu hợp đồng trong hoạt động xây dựng 27
  1.2.10. Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng 28
  1.3. Pháp luật về hợp đồng xây dựng. 29
  CHƯƠNG 2 - THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHINHA (V.IBC) 31
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty V.IBC. 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty V.IBC 31
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 33
  2.1.3. Tình hình hoạt động của Công ty. 38
  2.1.4. Vấn đề lao động và việc chấp hành pháp luật lao động tại Công ty. 38
  2.2. Thực tế áp dụng pháp luật về hợp đồng xây dựng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính. 43
  2.2.1. Ký kết hợp đồng tư vấn tại công ty 43
  2.2.1.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng tại Công ty 44
  2.2.1.2.Chủ thể ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư tại Công ty 46
  2.2.1.3. Hình thức và nội dung của hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng tại Công ty 47
  2.2.2. Tình hình thực hiện hợp đồng tại công ty 53
  2.2.3. Thanh lý hợp đồng tại Công ty 57
  2.2.4. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp tại Công ty 60
  CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG. 62
  3.1. Những nhận xét về việc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng tại Công ty 62
  3.1.1. Những thuận lợi 62
  3.1.2. Những khó khăn 64
  3.2. Một số kiến nghị 67
  3.2.1. Về phía Nhà nước 67
  3.2.2. Về phía Công ty 69
  KẾT LUẬN 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1