Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip III

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,868

  Cơ sở pháp lý của hoạt động Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

  NOTE
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường đa thành phần, hội nhập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh đang khuyến khích xóa bỏ cơ chế hành chính, bao cấp trong quản lý Nhà nước, tiến tới quản lý thông qua pháp luật; hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán đã góp phần tích cực tăng cường hiệu quả quản lý tài chính của các đơn vị cơ sở, của các doanh nghiệp thông qua đó giúp Nhà nước tăng cường một cách có hiệu quả công tác về thu, chi ngân sách Nhà nước và tài sản công. Có thể hình dung kết quả hoạt động của lĩnh vực dịch vụ kế toán và kiểm toán như là sự tư vấn cho doanh nghiệp hiểu về luật pháp, giúp cho sự phổ cập pháp luật, hiểu và thực hiện theo pháp luật ngay cả đối với người nước ngoài khi họ không hiểu được luật Việt Nam. Hầu hết các đơn vị, tổ chức được kiểm toán, được cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy việc tổ chức quản lý và công tác kế toán tốt hơn trước rất nhiều; ít khi xảy ra các việc tham nhũng, lãng phí.
  Kiểm toán độc lập là dịch vụ chuyên nghiệp, trình độ cao của nền kinh tế thị trường, càng quan trọng hơn khi Nhà nước khuyến khích phát triển đa thành phần kinh tế, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, phát triển thị trường chứng khoán, mở cửa hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp muốn phát triển, phát hành cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư thì không thể không công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Khi mà quy mô hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, các chủ đầu tư thuê quản lý kinh doanh thì họ luôn luôn yêu cầu sổ sách kế toán phải minh bạch, các rủi ro vi phạm pháp luật phải được kiểm soát và hạn chế đến mức thấp nhất. Đây cũng là lý do mà các công ty này đòi hỏi phải sử dụng dịch vụ kiểm toán.
  Kinh tế thị trường cũng đòi hỏi các hoạt động kinh tế - tài chính phải diễn ra một cách bình đẳng, minh bạch, công khai. Thông tin kinh tế - tài chính do hạch toán kế toán cung cấp, phục vụ các quyết định kinh tế phải đảm bảo yêu cầu đầy đủ, trung thực, có độ tin cậy cao. Muốn vậy,vấn đề đầu tiên là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế - tài chính của doanh nghiệp, của Nhà nước phải dựa trên các quy định của pháp luật, trước hết là luật pháp về kế toán, thống kê, về thông tin kinh tế; phải tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán; phải dựa vào năng lực và sự tuân thủ pháp luật của các nhà tài chính – kế toán.Trong hơn 15 năm qua, có thể nói hệ thống văn bản pháp luật quản lý lĩnh vực nghề nghiệp và dịch vụ kế toán – kiểm toán đã cơ bản được xây dựng từ không đến có, đáp ứng đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động này. Riêng lĩnh vực kiểm toán độc lập đã có 3 Nghị định được ban hành, đầu tiên là Nghị định 07/CP; sau đó khi ban hành Nghị định 105/2004/NĐ-CP còn có thêm Nghị định số 133/2005/NĐ-CP để bổ sung một số nội dung. Trên cơ sở đó Bộ Tài chính và các ngành hữu quan cũng đã ban hành khá đầy đủ các văn bản hướng dẫn quản lý Nhà nước cho lĩnh vực dịch vụ kế toán – kiểm toán hoạt động. Luật kế toán cũng có những qui định về dịch vụ kế toán, kiểm toán và một số văn bản khác cũng đề cập đến các nội dung liên quan. Về mặt kỹ thuật, đã xây dựng và công bố 26 Chuẩn mực kế toán, 38 Chuẩn mực kiểm toán, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và các Thông tư hướng dẫn kế toán để thực hiện các Chuẩn mực kế toán đã góp phần làm trong sạch và lành mạnh hoá tình hình tài chính của các doanh nghiệp nói chung, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển nền kinh tế đất nước đã góp phần cho hoạt động kế toán, kiểm toán của Việt Nam phát triển sẽ theo kịp các nước có nền kinh tế thị trường. Đồng thời tạo điều kiện về môi trường pháp lý cho hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ASEAN. Tuy nhiên, trong những năm tới, khi Việt Nam gia nhập WTO cũng như tiếp tục thực hiện chính sách hội nhập kinh tế ở mức độ cao hơn, ngành kế toán, kiểm toán sẽ đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Do đó, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán là công việc hết sức cần thiết, góp phần tạo môi trường pháp lý lành mạnh và hỗ trợ cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát của Nhà nước về hoạt động kế toán, kiểm toán.
  Nhận thức được vai trò của hoạt động kế toán và kiểm toán trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu của việc điều chỉnh bằng pháp luật tôi xin chọn đề tài:
  “Cơ sở pháp lý của hoạt động Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam” .
  Kết cấu của đề tài như sau:
  Chương I: Cơ sở pháp lý của hoạt động kế toán và kiểm toán
  I. Cơ sở pháp lý của hoạt động kế toán
  II. Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm toán
  III. Các mô hình tổ chức hoạt động của công ty
  Chương II: Thực tiễn áp dụng pháp luật vào hoạt động kế toán và kiểm toán ở Việt Nam và tại Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam
  I.Tổng quan về các công ty tư vấn kế toán và kiểm toán hiện đang hoạt động tại Việt Nam.
  II.Thực tiễn áp dụng pháp luật tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam
  III. Những cơ hội, thách thức phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  Chương III. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật vào hoạt động kế toán, kiểm toán tại công ty.
  I. Những vấn đề cần tiếp tục phải hoàn thiện trong khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán
  II. Một số khuyến nghị về phía công ty kế toán, kiểm toán; kiểm toán viên và phía các đối tượng được kiểm toán và được cung cấp dịch vụ.
  III. Một số khuyến nghị tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam .
  Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Văn Nam, TS Vũ Trọng Lâm– khoa Luật Kinh Tế, trường ĐH Kinh tế quốc dân; Ông Lưu Quốc Thái – giám đốc công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam & nhân viên các phòng ban của công ty đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 5
  I. Cơ sở pháp lý của hoạt động kế toán. 5
  1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán. 5
  2. Nội dung công tác kế toán 6
  2.1. Chứng từ kế toán 6
  2.2. Tài khoản kế toán và sổ kế toán 7
  2.3. Báo cáo tài chính 8
  2.4. Kiểm tra kế toán 9
  2.5. Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 9
  2.6. Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản. 11
  II. Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm toán. 14
  1. Những vấn đề chung. 14
  2. Tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm toán viên. 18
  3. Doanh nghiệp kiểm toán 19
  III. Các mô hình tổ chức hoạt động của công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán và kiểm toán. 23
  1. Công ty TNHH kiểm toán 24
  1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với công ty TNHH kiểm toán: 24
  1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên là cá nhân: 24
  1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức: 25
  2. Công ty Hợp danh kế toán. 26
  2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với công ty hợp danh kiểm toán 26
  2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên hợp danh: 28
  3. Doanh nghiệp tư nhân kiểm toán. 29
  3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp tư nhân kiểm toán: 29
  3. 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Giám đốc doanh nghiệp tư nhân kiểm toán: 30
  4. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kiểm toán. 30
  5. Chuyển đổi loại hình Công ty kiểm toán. 31
  CHƯƠNG II: THỰC TIẾN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀO HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM VÀ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 32
  I. Tổng quan về các công ty tư vấn kế toán và kiểm toán hiện đang hoạt động tại Việt Nam. 33
  1. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 33
  1.1. Giới thiệu sơ lược về quá trình thành lập 33
  1.2. Bộ máy quản lý 35
  2. Tình hình thực hiện và những phương hướng chủ yếu của hoạt động kế toán và kiểm toán trong giai đoạn hiện nay. 37
  3. Những kết quả đạt được của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam. 40
  II. Thực tiễn tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam. 42
  1. Quá trình hình thành của Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 42
  2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam. 46
  2.1. Những kết quả đạt được 46
  2.2. Những thuận lợi và khó khăn của hoạt động kế toán và kiểm toán tại Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán 48
  III. Những cơ hội, thách thức phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 53
  1. Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới và yêu cầu mở của thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán Việt Nam. 53
  2. Những cơ hội và thách thức 54
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀO HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 57
  I. Những vấn đề cần tiếp tục phải hoàn thiện trong khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán 57
  II. Một số khuyến nghị về phía công ty kế toán, kiểm toán; kiểm toán viên và phía các đối tượng được kiểm toán và được cung cấp dịch vụ. 64
  1. Về phía công ty kế toán, kiểm toán và kiểm toán viên. 64
  2. Về phía các đối tượng được kiểm toán và được cung cấp dịch vụ. 67
  III. Một số khuyến nghị tại công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật vào hoạt động kế toán và kiểm toán tại công ty 68
  KẾT LUẬN 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1