Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  362

  Cải cách hành chính ở Việt Nam

  NOTE
  L?I NểI é?U
  C?i cỏch hành chớnh là m?t cụng vi?c quan tr?ng, trờn th? gi?i hi?n nay khụng cú nu?c nào là khụng ti?n hành nhi?m v? c?i cỏch hành chớnh, c?i cỏch t? ch?c b? mỏy qu?n lý Nhà nu?c. Nhung d?ng th?i dõy cung là m?t cụng vi?c vụ cựng khú khan và ph?c t?p.
  Co quan hành chớnh Nhà nu?c Vi?t Nam trong th?i gian tru?c dõy dó ch?ng t? là kộm hi?u l?c. B? mỏy qu?n lý c?ng k?nh, nhi?u t?ng nhi?u n?c, v?i nh?ng ch?ng chộo, m?t xớch trung gian khụng c?n thi?t; s? phõn d?nh ch?c nang nhi?m v? quy?n h?n gi?a cỏc co quan t? ch?c và cỏn b? Nhà nu?c khụng rừ ràng, cú nhi?u mõu thu?n; ho?t d?ng qu?n lý trỡ tr?, quy trỡnh ra quy?t d?nh ch?m ch?p, kộm hi?u qu?. Bờn c?nh dú, quy?t d?nh qu?n lý ban hành nhi?u nhung khụng du?c th?c hi?n nghiờm ch?nh, ch?t lu?ng cỏc viờn ch?c, cụng ch?c gi?m sỳt, vi?c s?p x?p cỏn b? nhi?u khi tu? ti?n. Cỏc nguyờn t?c qu?n lý Nhà nu?c chua du?c nh?n th?c và ỏp d?ng dỳng d?n, v?a t?n t?i b?nh t?p trung quan liờu, v?a cú nhi?u bi?u hi?n tu do, tu? ti?n, vụ chớnh ph?… T?t c? cỏc hi?n tu?ng trờn dõy dó du?c cỏc co quan cú th?m quy?n c?a é?ng và Nhà nu?c nh?c d?n nhi?u l?n.
  Th?c ti?n yờu c?u b? mỏy Nhà nu?c c?n s? ?n d?nh d? b?o d?m qu?n lý Nhà nu?c khụng b? giỏn do?n. Song, “m?t b? mỏy v?ng ch?c c?n ph?i thớch h?p v?i m?i bi?n d?ng. N?u s? v?ng ch?c tr? thành khụ c?ng, c?n tr? nh?ng bi?n d?i, thỡ t?t y?u s? cú d?u tranh. Vỡ v?y c?n ph?i b?ng m?i cỏch d?c toàn l?c làm cho b? mỏy ph?c tựng chớnh tr?”. Do dú, c?n ph?i d?i m?i b? mỏy qu?n lý và d?i m?i qu?n lý Nhà nu?c núi chung d? nú hoàn thành du?c cỏc nhi?m v? chớnh tr? c?a mỡnh. T?i h?i ngh? Trung uong l?n th? 8 (khoỏ VII) dó d? ra Ngh? quy?t “Ti?p t?c xõy d?ng và hoàn thi?n Nhà nu?c C?ng hoà xó h?i ch? nghia Vi?t Nam, tr?ng tõm là c?i cỏch m?t bu?c n?n hành chớnh”. M?i dõy t?i é?i h?i d?i bi?u toàn qu?c l?n th? IX cung nờu rừ: “Xõy d?ng n?n hành chớnh Nhà nu?c dõn ch?, trong s?ch, v?ng m?nh, t?ng bu?c hi?n d?i hoỏ”. éõy là m?t trong nh?ng nhi?m v? tr?ng tõm trong cụng cu?c d?i m?i ? nu?c ta hi?n nay.

  Kết luận
  Cải cách hành chính là quá trình “cải biến” quyền lực quản lý, do đó cần phải có bước đi và lộ trình cụ thể, khoa học. Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, trong đó tập trung vào các giải pháp cụ thể, các giai đoạn của từng năm, 5 năm và 10 năm bao gồm các giải pháp chính và bổ sung, chương trình cải cách của từng lĩnh vực, đồng thời giao nhiệm vụ cho các bộ, các ngành, UBND các cấp để thực hiện các giải pháp và bước đi. Đây là kế hoạch tương đối hoàn chỉnh về tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính nêu trên nhằm một bước “đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1