+ Bookluanvan
Chào bạn, Đăng ký để tham gia Tại đây
 • Login:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  3,727

  Thực trạng công tác quản lí giáo dục nguyên nhân và biện pháp giải quyết

  Tip
  MỤC LỤC

  PHẦN I: MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
  1. Lý do chọn đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Mục đích nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. . . . . . . . . . . . . .
  5. Phạm vi nghiên cứu đề tài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
  6. Phương pháp nghiên cứu đề tài . . . . . . . . . . . . . . . .
  PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
  Chương I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
  I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
  1. Lý luận về công tác quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Công tác quản lý nhà nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
  3. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục . . . . . . . . . .
  4. Công tác quản lý của Bộ GD & ĐT. . . . . . . . . . . . . .
  5. Công tác quản lý của các trường đào tạo . . . .. . . . . . 6.
  6. Công tác quản lý học sinh, sinh viên . . . . . . . . . . . .
  II/ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
  1. Luật Giáo dục – năm 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Điều lệ trường Cao đẳng - năm 2003 . . . . . . . . . . .. .
  3. Quy chế công tác học sinh, sinh viên – năm 2000 . . .7.
  4. Quy chế công tác HSSV nội trú – năm 1997 . . . . . . . 8.
  5. Quy chế công tác HSSV ngoại trú – năm 2002 . . . . . 9.
  6. Quy chế rèn luyện học sinh, sinh viên – năm 2002 . .
  III/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI . . . . . 10.
  1. Khái niệm về quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Khái niệm về đạo đức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Khái niệm về lối sống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Công tác học sinh, sinh viên . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.
  5. Công tác quản lý học sinh, sinh viên . . . . . . . . . . . .

  Chương II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HSSV . . . . . . 12.
  I/ TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CĐSP NT – MẪU GIÁO TW2 .
  1. Đặc điểm, tình hình nhà trường . . . . . . . . . . . . . . . . 12.
  2. Tình hình Cán bộ, giáo viên quản lý HSSV . . . . . . 13.
  3. Tình hình học sinh, sinh viên . . . . . . . . . . . .. . . . . 15.
  4. Những thuận lợi, khó khăn công tác quản lý HSSV. 16.
  II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HS, SINH VIÊN. . 17.
  1. Công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.
  2. Công tác tổ chức học tập, NCKH, NV sư phạm . . . . 18.
  3. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách . . . . . . . . . 19.
  4. Công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú . . . . . . . . 21.
  5. Công tác bảo đảm an ninh trật tự nhà trường . . . . . . 22.
  6. Công tác tư vấn việc làm cho HSSV tốt nghiệp. . . . 23.
  7. Công tác của Ban chủ nhiệm Học sinh, sinh viên . . 24.
  Chương III/ NGUYÊN NHÂN và ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI TIẾN
  I/ NGUYÊN NHÂN NHỮNG TỒN TẠI – HẠN CHẾ . . . . . . . 25.
  II/ ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI TIẾN . . . . . . . . . . . 26.
  1. Đặc điểm, tình hình chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.
  2. Đặc điểm, tình hình nhà trường trong thời gian tới . .
  3. Những biện pháp cải tiến công tác QL HSSV . . . . 27.
  PHẦN III: KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ . . . . . . . . . . . . . . 30.
  I/ KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  I/ ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.
  1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Đối với Trường CĐSP Nhà trẻ – Mẫu giáo TW2.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . . . 32.
  MỤC LỤC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 – 34.
  luận văn

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2011, 03:10 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-13-2011, 10:45 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-19-2011, 12:02 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-13-2011, 08:33 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-22-2011, 01:45 PM

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0