+ Bookluanvan
Chào bạn, Đăng ký để tham gia Tại đây
 • Login:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  2,942

  Mối quan hệ biện chứng giữa QHSX – LLSX và sự vận dụng quy luật phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX vào Việt Nam

  NOTE
  Lời mở đầu


  Xã hội loài người đã phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp nhau, Mác đã tiếp cận nghiên cứu sự biến đổi xã hội một cách có hệ thống rằng: “ Lịch sử phát triển xã hội loài người từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện “ và đưa ra khái niệm hình thái kinh tế xã hội. Hình thái kinh tế xã hội là một hệ thống, trong đó các mặt không ngừng tác động qua lại lẫn nhau tạo thành các quy luật vận động, phát triển khách quan của xã hội. Đó là quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX, quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và các quy luật khác. Sự phát triển của LLSX là nguồn gốc sâu xa của sự vận động phát triển của xã hội, chính nó đã quyết định, làm thay đổi QHSX. Học thuyết cũng chỉ ra rằng: xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên, máy móc giữa các cá nhân mà là một cơ thể sinh động, các mặt thống nhất với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó QHSX là quan hệ cơ bản, quyết định các quan hệ xã hội khác, là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội. Điều đó cho thấy, muốn nhận thức đúng đời sống xã hội, phải phân tích một cách sâu sắc các mặt của đời sống xã hội và mối quan hệ giữa chúng, đặc biệt phải đi sâu nghiên cứu về QHSX và LLSX thì mới có thể hiểu một cách đúng đắn về đời sống xã hội. Do đó em chọn đề tài “ Mối quan hệ biện chứng giữa QHSX – LLSX và sự vận dụng quy luật phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX vào Việt Nam
  Bài tiểu luận gồm ba phần:
  Phần I : Lời mở đầu
  Phần II : Nội dung
  Chương 1: Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX
  Chương 2: Sự vận dụng quy luật phù hợp của QHSX với trình đọ phát triển của LLSX vào Việt Nam.
  Phần III: Kết luận
  Mục lục
  Trang
  Phần I: Lời mở đầu. 1
  Phần II: Nội dung. 2
  Chương I: Mối quan hệ biện chứng giữa Lực lượng sản xuất và Quan hệ sản xuất2
  I.Các khái niệm.. 2
  1,Phương thức sản xuất (PTSX )2
  2,Lực lượng sản xuất ( LLSX )3
  3, Quan hệ sản xuất ( QHSX )4
  II,Quan hệ biện chứng _ quy luật phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX6
  1. LLSX quyÕt ®Þnh QHSX.. 6
  2. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña QHSX ®èi víi LLSX:7
  Chương II : Sự vận dụng quy luật phù hợp của QHSX với tính chất trình độ phát triển của LLSX.. 9
  1. Nhận thức về CNXH vận dụng quy luật phù hợp vào Việt Nam.. 9
  2. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 11
  Phần III : Kết luận. 14
  Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 15

  luận văn

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-09-2011, 07:21 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-21-2011, 04:51 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-18-2011, 10:29 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-28-2011, 04:04 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-13-2011, 08:48 PM

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0