Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  gato
  Guest

  Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam

  NOTE
  LỜI MỞ ĐẦU

  Tiểu luận là một báo cáo khoa học nhỏ giúp sinh viên nâng cao khả năng tự nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng tổng hợp kiến thức môn học để lí giải một chủ đề khoa học được đặt ra. Cũng như Tiểu luận Xã hội học, Tiểu luận lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp cho sinh viên có thêm những hiểu biết sâu sắc về Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh và lãnh tụ vị đại Hồ Chí Minh, biết được sự ra đời, quá trình hình thành và phát triển của Đảng, sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây cũng chính là lý do em làm Tiểu luận môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và em chọn đề tài “Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam ” để có thêm hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cách mạng Việt Nam và về Chủ tịch Hồ Chí Minh . Bên cạnh đó em cũng sẽ có thêm nhiều kiến thức giá trị, thêm nhiều hiểu biết quí báu về truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam. Kiên quyết chống lại kẻ thù xâm lược dù trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất. Những gì đất nước Việt nam có được hôm nay chính là do sự sáng suốt và tài thao lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo tài tình của Đảng cùng truyền thống đoàn kết,sáng tạo,dũng cảm, kiên cường của toàn dân tộc Việt Nam.
  Tiểu luận này chỉ nêu lên phần nào quá trình ra đời và phát triển của Đảng cũng như vai trò của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước và giải phóng dân tộc nhưng cũng đã giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích.
  Tiểu luận của em chia làm các phần :

  Phần I: Khái quát về bộ môn khoa học xã hội :Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Phần II: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của lịch cách mạng Việt Nam.
  · Điều kiện lịch sử cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam .
  · Quá trình chuẩn bị và sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam .
  · Sự đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam .
  · Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (1930): Ý nghĩa lịch sử.
  · Những thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  · Đảng Cộng Sản Việt Nam là nhân tố cơ bản nhất , quyết định nhất mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua.
  · Vai trò , nhiệm vụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.
  Phần III: Kết luận của bài tiểu luận.


  LỜI CẢM ƠN!  Bài tiểu luận đã giúp cho em có thêm nhiều hiểu biết về Đảng Cộng Sản Việt Nam , về Chủ tịch Hồ Chí Minh và về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất , anh dũng sáng tạo của nhân dân ta.
  Tiểu luận cũng giúp cho em nâng cao khả năng tự nghiên cứu , học hỏi môn học lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam .Điều này giúp ích rất nhiều cho em trong quá trình tu dưỡng rèn luyện bản thân và quá trình làm báo cáo tốt nghiệp sau này.
  Tất cả những thuận lợi trên là do có sự giúp đỡ và tạo điều kiện của thầy Đoàn Văn Đức-giảng viên bộ môn.Thầy đã giao đề tài, hướng dẫn chúng em chọn đề tài và chỉ bảo giúp đỡ tận tình cả trong cũng như ngoài giờ học.Em xin được gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.Xin kính chúc thầy khoẻ để tiếp tục giảng dạy và chỉ bảo cho chúng em. Em rất mong sẽ được thầy giao cho nhiều đề tài khác trong những môn học khác để em có thêm nhiều cơ hội trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân mình . Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy!  MỤC LỤC
  Trang

  Lời mở đầu 1
  Lời cảm ơn 2
  Phần I: Khái quát về bộ môn khoa học x• hội lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3
  I. Đối tượng nghiên cứu: 3
  II. Mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ: 4
  1. Mục đích ,yêu cầu: 4
  a. Mục đích: 4
  b. Yêu cầu: 4
  2. Chức năng: 4
  3. Nhiệm vụ: 5
  III. Phương pháp nghiên cứu: 5
  IV. ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 6
  Phần II: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời(1930) đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam 7
  A. sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam : 7
  I. Tình hình thế giới và Việt Nam : 7
  1. Tình hình thế giới: 7
  2. Bối cảnh lịch sử nước ta trước ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời: 8
  a.Trước hồi thuộc Pháp , x• hội Việt Nam căn bản là một x• hội phong kiến. 8
  b. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. 9
  c. Cuộc khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc, nhiều Đảng phái xuất hiện 11
  II- Đồng chí Nguyễn ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin chuẩn bị thành lập Đảng: 15
  1. Đồng chí Nguyễn ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 15
  2. Đồng chí Nguyễn ái Quốc trực tiếp chuẩn bị thành lập Đảng 17
  III. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản-Cương lĩnh đầu tiên của Đảng 19
  1. Thống nhất các tổ chức cộng sản 19
  2. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng 21
  III. ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 26
  1. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 là một tất yếu lịch sử vì 26
  2. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 đ• đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam là vì 26
  B. Những thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự l•nh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam . 27
  I. Thắng lợi của CM tháng 8 /1945 lập lên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà 28
  1. Ba cao trào và sự phát triển lực lượng cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: 28
  1.1. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh 28
  1.2. Cao trào vận động dân chủ 1938 - 1939 30
  1.3. Cao trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 33
  2. Nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lịch sử : 35
  2.1. Nguyên nhân thắng lợi: 35
  2.2. ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Tám 1945: 36
  2.3. Kinh nghiệm lịch sử của cách mạng Tháng Tám 1945: 36
  II. Giữ vững chính quyền cách mạng sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945 37
  III. Đảng l•nh đạo thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954): 40
  1. Bối cảnh lịch sử 40
  2. Đường lối l•nh đạo của Đảng.Thắng lợi của cuộc kháng chiến : 40
  3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lịch sử 45
  a. Nguyên nhân thắng lợi 45
  b. ý nghĩa thắng lợi: 45
  c. Kinh nghiệm lịch sử: 46
  IV. Đảng l•nh đạo thành công Cách mạng X• hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ,cứu nước ở miền Nam (1954-1975) 46
  1. Đặc điểm tình hình đất nước 46
  2. Đảng l•nh đạo cách mạng x• hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam: 47
  3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử : 51
  3.1. Nguyên nhân thắng lợi: 51
  3.2. ý nghĩa thắng lợi: 51
  3.3. Kinh nghiệm lịch sử: 51
  V. Những thành tựu đạt được trong thời kì cả nước quá độ lên chủ nghĩa x• hội và bảo vệ Tổ quốc(1975-nay) 52
  Kết luận 54  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-04-2011, 08:39 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-18-2011, 09:31 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-18-2011, 02:05 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 03:25 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-10-2011, 11:03 PM

Từ khóa vào site

tai sao noi dang cong san viet nam ra doj thag 2nam 1930 la mot buoc ngoat lich su vi dai cua cach mang viet nam

hay chung minh vai tro lanh dao cua dang tua khi ra doi cho den nay

bai luan hay ve qua trinh hoan canh lich su ra doi cua cong an nhan dan viet nam

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1