Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,324

  Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong thời kỳ quá độ của nước ta hiện nay

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  A- Đặt vấn đề:
  B- Nội dung:
  1. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
  1.1 Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng và mối quan hệ biện chứng giữa chúng.
  1.2. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội
  2. Kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

  3.Quan điểm và giải pháp giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

  3.1 Quan điểm
  3.2. Giải pháp

  C- Kết luận
  D- Danh mục tài liệu tham khảo:


  I. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là một sự nghiệp rất khó khăn phức tạp, có sự đan xen và đấu tranh quyết liệt giữa cái mới và cái cũ, giữa cái chủ nghĩa xã hội và cái không phải chủ nghĩa xã hội, phải sử dụng một số hình thức trung gian, cho nên tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài, với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. Trong giai đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hành động, vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử triết học trong hoạt động thực tiễn. Hiện nay chúng ta đang ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo con đường phát triển rút ngắn nhằm mục tiêu phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế đã và đang trở thành xu thế khách quan, khoa học công nghệ có bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển của lực lượng sản xuất… đây chính là những điều kiện khách quan vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội đối với con đường phát triển công nghiệp hoá- hiện đại hoá và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  Tại Đại hội IX của Đảng đã để ra mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2001- 2010 là “ Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại…”. Để thực hiện mục tiêu này, việc đổi mới, cải cách chính sách kinh tế, chính sách xã hội một cách đồng bộ, phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn là hết sức quan trọng và cần thiết. Việc phối hợp chặt chẽ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các chính sách kinh tế và chính sách xã hội sẽ tạo điều kiện phát huy nội lực, gắn kết toàn dân, tạo động lực và nguồn sức mạnh để phát triển đất nước nhanh, hiệu quả và bền vững.Sự tác động qua lại giữa kinh tế và xã hội, giữa đổi mới chính sách xã hội và đổi mới chính sách kinh tế là quan hệ cơ bản của đời sống xã hội. Quá trình nhận thức và vận dụng xử lý mối quan hệ này trong thực tiễn đúng hay không đúng có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được sau 20 đổi mới đất nước đều bắt nguồn từ khả năng nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới chính sách kinh tế với đổi mới chính sách xã hội.
  Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội còn giúp chúng ta có cơ sở để tìm ra giới hạn giữa hai loại chính sách này. Song đây là vấn đề hết sức phức tạp, khó khăn. Điều quan trọng là phân tích để đánh giá đúng những tác động tích cực hoặc hậu quả tiêu cực của các chính sách, từ đó có thể đề ra các biện pháp kiểm soát, khống chế hoặc thúc đẩy. Ví dụ: sai lầm về chính sách kinh tế có thể khắc phục được sau một vài chu kỳ sản xuất, nhưng hậu quả do những sai lầm của chính sách xã hội có thể để lại di chứng lâu dài.
  Vì vậy, việc nghiên cứu, tổng kết bài học kinh nghiệm về giải quyết mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn, làm cơ sở định hướng, điều chỉnh, bổ sung chiến lược và chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Xuất phát từ vấn đề thực tế nêu trên, tôi lựa chọn đề tài “Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong công đổi mới ở nước ta hiện nay” . Những nghiên cứu về vấn đề này được trình bày dưới góc độ tiểu luận của môn học Triết học. Những nội dung chính được nghiên cứu trong phạm vi của đề tài:
  1. Xuất phát từ khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tâng và mối quan hệ biện chứng giữa chúng để làm phương pháp luận, từ đó làm rõ sự cần thiết phải thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
  2. Mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng của chính sách kinh tế, chính sách xã hội và giải pháp.
  Tuy nhiên nội dung đề tài này, một mặt bao gồm nhiều vấn đề lý luận liên quan đến chính sách kinh tế và chính sách xã hội của Đảng và Chính phủ, nhưng mặt khác do điều kiện thời gian học tập, nghiên cứu có hạn, tài liệu tham khảo chưa đầy đủ và trong quá trình học tập, nghiên cứu có những hạn chế khách quan, chủ quan cho nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Bản thân rất mong được sự chỉ bảo của Thầy giáo để có thể tiếp thu, chính sửa được đầy đủ hơn giúp bản thân nắm vững nội dung cả về lý luận và thực tiễn để tiếp tục vận dụng có hiệu quả trong quá trình học tập, nghiên cứu tiếp theo.
  MỤC LỤC


  I. Đặt vấn đề Trang 1
  II. Nội dung
  3
  1. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
  4

  1.1 Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng và mối quan hệ biện chứng giữa chúng.
  4

  1.2. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội
  5

  2. Kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
  7

  3.Quan điểm và giải pháp giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

  12

  3.1 Quan điểm
  13

  3.2. Giải pháp
  16

  III. Kết luận

  19
  IV. Danh mục tài liệu tham khảo
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-25-2011, 06:15 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-12-2011, 09:42 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-08-2011, 11:50 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-13-2011, 05:02 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-18-2011, 05:51 PM

Từ khóa vào site

vi du ve moi quan he giua chinh sach kinh te va chinh sach xa hoi

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1