Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội

  NOTE
  MỤC LỤC

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIÊN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
  1. Qúa trình hình thành và phát triển tư tưởng HỒ CHÍ MINH về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
  2. Mối quan hệ biện chứng của “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”.
  a. Độc lập dân tộc là mục tiêu trực tiếp của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  b. Chủ nghĩa xã hội là xu hướng phát triển tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
  3. Sự gắn bó hữu cơ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  a. Độc lập dân tộc là điều kiện, tiền đề để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  b. Chủ nghĩa xã hội là con đường bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc.
  4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được thể hiện trong thực tiễn cách mạng.
  5. Những điều kiện bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
  a. Xác định tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn bộ quá trình cách mạng.
  b. Xây dựng và phát huy vai trò nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  III. KẾT LUẬN


  TÀI LIỆU THAM KHẢO: - TS. Hoàng Trang- TS. Phạm Ngọc Anh.Tư tưởng HỒ CHÍ MINH về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. NXB LAO ĐỘNG.
  - GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.


  I.ĐẶT VẤN ĐỀ

  Trước đây, Việt Nam vốn là một nước thuộc địa nửa phong kiến, yêu cầu độc lập dân tộc và dân chủ quyện chặt với nhau và trở thành đòi hỏi bức xúc của cuộc sống. biểu hiện rõ nét là hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống xâm lược nhưng không thành. Sự thất bại đau đớn của các phong trào yêu nước trên lập trường cũ ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đặt ra nhu cầu lịch sử về một đường lối cách mạng mới. Sự lựa chọn con đường cứu nước cứu dân theo con đường cách mạng vô sản của Hồ Chí Minh là duy nhất đúng. Nó có cơ sở thực tiễn của cách mạng Việt Nam và cơ sở lý luận về cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác- Lênin. Sự lựa chọn này là bước ngoặt cực kỳ to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc được nâng lên trình độ một cuộc cách mạng xã hội, kết hợp trong bản thân tiến trình cách mạng cả hai sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp để đi đến giải phóng con người. Điều đó tự nó tạo thành định hướng xã hội chủ nghĩa một cách khách quan, cố kết tự nhiên giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội, đã vận dụng và phát triển một cách sáng tạo, đưa ra nhiều kiến giải mới nhằm bổ sung vào lý luận Mác- Lênin, phù hợp với thực tế Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mang tính chất là một học thuyết cách mạng thuộc địa ở thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Nó có quá trình hình thành và phát triển cùng chiều với toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người. Song, xét về tổng thể, tư tưởng quan trọng này được biểu hiện như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam, định hướng cho sự phát triển các tư tưởng khác và thắng lợi của cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã khẳng định: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hành động”.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-12-2012, 09:34 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-29-2011, 12:11 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-14-2011, 10:46 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-14-2011, 08:26 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-14-2011, 08:09 AM

Từ khóa vào site

tiểu luận về những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

thuc tien cach mang nuoc ta tu khi co Dang cong san lanh dao khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua chon duy nhat dung dan

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt

noi dung co ban cua tu tuong hcm ve doc lap gan lien voi CNXH

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1