Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  2,529

  Phân tích luận điểm Cách Mạng Hồ Chí Minh phải theo con đường CM vô sản nếu muốn thắng lợi?

  NOTE
  1. Phân tích những luận điểm cơ bản về cách mạng giảI phóng dân tộc của TTHCM
  1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.
  - Thất bại của các phong trào yêu nước ở nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là do chưa có đường lối và phương pháp đúng đắn. Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh thần yêu nước của những người đi trước, nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các vị ấy, mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mớị Ra nước ngoài tìm hiểu các cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới như: cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ, tuy đã giành thắng lợi hơn 150 năm nay mà nhân dân lao động vẫn khổ và họ đang muốn làm cách mạng lần nữạ Nhận thức được rằng, cách mạng tư sản chỉ thay thế chế độ bóc lột này bằng chế chế độ bóc lột khác tinh vi hơn chứ không xóa bỏ được áp bức bóc lột, vì thế Người cho rằng đó là những cuộc cách mạng không đến nơi, không triệt để. Do đó, cứu nước theo ngọn cờ của giai cấp tư sản không phải là lối thoát cho dân tộc.
  - Từ khi đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (7-1920), Hồ Chí Minh đã tìm thấy một con đường cứu nước mới: Con đường cách mạng vô sản. Người đã khẳng định: "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản".
  2. Các mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạọ
  - Nguyễn ái Quốc đã khẳng định : "Đảng có vững cách mệnh mới thành công,cũng như người cầm có lái có vững thì thuyền mới chạy... Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin".
  - Thực tế đã chứng minh : Từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
  3. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
  - Cách mạng giải phóng dân tộc như Nguyễn ái Quốc xác định đó là "việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người", vì vậy phải đoàn kết toàn dân.
  - Bên cạnh đó Người cũng nhấn mạnh sự đoàn kết toàn dân phải dựa trên đoàn kết là liên minh công-nông. Bởi theo người : "Công nông là người chủ cách mệnh ... Công nông là gốc cách mệnh".
  - Trên cơ sở đó, Người đã chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong một mặt trận dân tộc thống nhất nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đấu tranh giành độc lập, tự do.
  4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trứơc cách mạng vô sản ở chính quốc.
  - Quan điểm của Quốc tế Cộng sản cho rằng: " Chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở các nước tiên tiến".
  Vận dụng đường lối của Quốc tế Cộng sản vào điều kiện các nước thuộc địa, Nguyễn ái Quốc đã kết luận : "sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân".
  - Do đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, Nguyễn ái Quốc đã dự báo : Cách mạng thuộc địa không cần thụ động chờ đợi mà có thể nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc, đồng thời tác động trở lại cách mạng chính quốc.
  - Đây là một luận điểm sáng tạo và có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn, một cống hiến quan trọng vào kho tàng lí luận của CN Mác -Lênin. Luận điểm này đã được lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.
  5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực
  - Đánh giá đúng bản chất của chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh đã xác định: " Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền".
  - Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: " tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng".
  - Tuy nhiên, việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc khi không còn khả năng hòa hoãn thì Hồ Chí Minh mới quyết định phát động chiến tranh.
  Trong kháng chiến chống Pháp, Người đã bày tỏ quan điểm: " Chúng tôi mong đợi ở Chính phủ và nhân dân Pháp một cử chỉ mang lại hòa bình. Nếu không, chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng để giải phóng hoàn toàn đất nước". Hay trong kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thông điệp cho các nhà cầm quyền Mỹ đề nghị đàm phán hòa bình để kết thúc chiến tranh.
  - Tư tưởng bạo lực cách mạng và tư tưởng nhân đạo thống nhất biện chứng với nhau trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người luôn tranh thủ mọi khả năng hòa bình để giải quyết xung đột, nhưng một khi không thể tránh khỏi chiến tranh thì phải dùng bạo lực cách mạng để bảo vệ độc lập, tự do.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-08-2011, 02:46 PM
 2. TIỂU LUẬN Học tập và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh
  By lord_9x in forum Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 08:48 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-14-2011, 08:11 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-17-2011, 02:08 AM
 5. TIỂU LUẬN độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng hồ chí minh
  By luanvankinhtequocdan in forum Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2011, 11:00 PM

Từ khóa vào site

http:bookluanvan.vnf81phan-tich-luan-diem-cach-mang-ho-chi-minh-phai-theo-con-duong-cm-vo-san-neu-muon-thang-loi-20459

cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

vì sao ho chi minh khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản

cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản

Vi sao cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san

phân tích nội dung cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

tai sao cách mạng giải phóng dan tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường vô sản

tai sao hcm khang dinh giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san

tai sao hcm khang dinh cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san

phân tích luận điểm của hồ chí minh: cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

chung minh luan diem Muon cuu nuoc giai phong dan toc khong co con duong nao khac con duong cach mang vo san

phan tich luan diem cua Ho Chi Minh (cach mang giai phong dan toc)muon cuu nuoc giai phong dan toc khong con con duong nao khac con duong cach mang vo san

vi saocach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san

phân tich luân điêm hô chi minh cach mang giai phong dân tôc muôn thăng lơi phai đi theo con đương vô san

tại sao cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

luan diem cua ho chi minh ve muon cuu nuoc va giai phong dan toc khong co con duong nao khac con duong cach mang vo sanluan diem cua hcm muon cuu nuoc va giai phong dan toc khong con con duong nao khac con duong cach mang vo sanghồ chia minh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sảnVì sao cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sảntai sao ho chi minh khang dinh cach mang giai phong dan toc muon thang loi triet de phai di then con duong cach mang vo santai sao ho chi minh khang dinh cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo sanmuốn cứu và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sảnlien he thuc tien cach mang viet nam hien nay ve luan diem cach mang giai phong dan toc muon thang lơi phai di theo con duong cach mang vo sangiải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo con đường CMVSphân tích luận điểm của hồ chí minh cách mạng giải phóng dân tộc muốn thăng lợi phải đi theo con đương cách mạng vo sản

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1