Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là Một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi

  NOTE
  Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là Một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”.

  ĐỀ CƯƠNG:
  1. Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề sự đoàn kết giữa các dân tộc trong đất nước và trên thế giới:
  1.1. Lý luận:
  1.1.1. Khái niệm dân tộc: thường được dùng để chỉ toàn bộ nhân dân một nước, là quốc gia-dân tộc.
  1.1.2.V.I.Lênin đã nêu ra “cương lĩnh dân tộc” với nội dung cơ bản xuyên suốt là:
  _ Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc trên thế giới lại. Đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh đảm bảo cho thắng lợi của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
  _ Lý luận của chủ nghĩa Mac-Lênin còn chỉ ra rằng: sự liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của đảng=> động lực to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, CMXHCN thắng lợi.
  _ Lênin với câu nói nổi tiếng trong bản tuyên ngôn cộng sản: “Vô sản các nước đoàn kết lại!”
  1.2.Thực tiễn:
  1.2.1.Thất bại:
  _Thực tiễn ở Việt Nam với những cuộc đấu tranh cứu quốc của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX,đầu thế kỉ XX bị thất bại, nguyên nhân là do nhân dân cả nước đã không đoàn kết thành một khối liên minh thống nhất cũng như chưa có con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.
  _ Ở các nước thuộc điạ do các dân tộc bị áp bức không đoàn kết lại để cùng nhau đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa đế quốc và thực dân=>cách mạng chưa thể thành công.
  1.2.2.Thành công:
  - Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 1917 ở Nga thắng lợi, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc đã mở ra một thời kỳ phát triển mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Tiếng vang của Cách mạng tháng Mười Nga đã vượt qua biên giới của nó, tác động mạnh mẽ đến hầu khắp các quốc gia – dân tộc trên hành tinh. Trong đêm dài đen tối đầy bất công của chế độ: phong kiến, tư bản thực dân, nhất là qua những năm tháng khủng khiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), nhân dân ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, những người phải chịu đựng nhiều tai họa nhất của chiến tranh đã tìm thấy ở Cách mạng tháng Mười những niềm hi vọng to lớn, đối với mình, thúc đẩy họ vùng dậy đấu tranh giành quyền sống, giành độc lập dân tộc.
  - Tôn Dật Tiên cùng với tư tưởng tiến bộ của mình đã lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Trung Quốc thành công. Là người có công đầu trong việc giành độc lập cho đất nước Trung Quốc.
  - Tư tưởng của ông là sự kết hợp một cách tài tình giữa tư tưởng dân tộc với tự do, bình đẳng, bác ái của các cuộc cách mạng tư sản phương Tây. Dựa trên sự tiếp thu những tư tưởng mới của thời đại để giải quyết những vấn đề cấp thiết của Trung Quốc thời kỳ cận đại, ông đã sáng tạo ra một hệ thống lý luận chính trị cách mạng sâu sắc - chủ nghĩa Tam dân, làm tôn chỉ cách mạng dẫn đường cho Cách mạng Tân Hợi năm 1911 thành công, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế kéo dài hơn hai ngàn năm và thiết lập nên nhà nước cộng hòa đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
  2. Thực tiễn về phong trào giải phóng dân tộc và truyền thống đoàn kết của nhân dân Việt Nam ta:
  2.1.Điều kiện khách quan:
  Hình thành từ phương thức sản xuất của nhà nước ta, nền sản xuất bắt nguồn là nông nghiệp lúa nước, thiên nhiên khắc nghiệt.=>nhân dân ta luôn một lòng đoàn kết với nhau để chống lại những trở ngại của thiên nhiên.
  Nhân dân ta có truyền thống ngàn đời anh hùng bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù.Sẵn sàng mang toàn bộ tâm sức, nhiệt huyết để cống hiến cho Tổ quốc đánh bại mọi âm mưu xâm chiếm của kẻ thù.
  VD: _Sau hàng loạt các cuộc khởi nghỉa nổ ra liên tiếp một thời gian dài thì sau hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta đã giành lại đươc đất nước bằng chiến thắng Ngô Quyền lịch sử…
  _Vì tinh thần bất khuất, đoàn kết một lòng, không run sợ trước những thế lưc Đế quốc hùng mạnh mà nhân dân ta đã lần lượt đánh thắng âm mưu xâm lược của hai trong những cường quốc lớn nhất thế giới đó là Pháp và Mỹ…
  2.2.Điều kiện chủ quan:
  _Phong trào Duy Tân, phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh năm 1906-1907 lần lượt thất bại do không có tổ chức và chưa biết tổ chức, nhận thức lệch lạc sai lầm…
  3.Nội dung và luận điểm trong câu nói của Người: “Nước Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là Một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”
  3.1. Câu nói này như một bản tuyên ngôn của Người về tinh thần đoàn kết một lòng của dân tộc. Nó là sức mạnh giúp nhân dân ta có thể chiến thắng được mọi kẻ thù xâm lược, đập tan được mọi âm mưu của chúng, Dù cho sông cạn đá mòn thì tinh thần ấy vẫn không bao giơ thay đổi. Đó là tinh thần đoàn kết và yêu nước nồng nàn của dân tộc ta.
  3.2. Câu nói đó càng được làm sáng tỏ hơn qua tư tưởng, quan điểm của Người về đại đoàn kết dân tộc:
  3.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, đảm bảo thành công cách mạng.
  3.2.2.Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng
  3.2.3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.
  3.2.4. Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  4. Tính đúng đắn của luận điểm:
  4.1.Thực tiễn: câu nói của Bác ra đời trong thời điểm đất nước đang bị chia cắt hai miền Nam Bắc. Câu nói của Bác như một lời động viên tới đồng bào cả nước đặc biệt là nhân dân miền Nam chưa giành được độc lập. Không những vậy,đó còn là lời khẳng định hùng hồn tinh thần đoàn kết đồng lòng của nhân dân cả nước và tin tưởng rằng chắc chắn mai này đất nước Việt Nam sẽ giành được độc lập trọn vẹn.
  4.2. Nội dung:
  -Khẳng định tinh thần đoàn kết cuả dân tộc ta sẽ là sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, không một thế lực nào có thể ngăn cản được lòng yêu nước, yêu tự do, khát khao độc lập, thống nhất nước nhà của nhân dân Việt Nam. Đó là chân lí sáng ngời mãi mãi không thay đổi dù cho sông có thể cạn, núi có thể mòn.
  -Lòng yêu nước và ý thức cộng đồng, đó là truyền thống quý báu, là sức mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam. Cùng chung một bọc, nghĩa lớn đồng bào, 54 dân tộc Việt Nam đã đoàn kết chung lưng đấu cật, ngược lên rừng, tiến ra biển, khẩn hoang, dựng nước, chống giặc ngoại xâm để giữ non sông gấm vóc. Anh hùng dân tộc của những cuộc khởi nghĩa, dựng cờ dấy binh chống áp bức, bóc lột, chống thù trong giặc ngoài gồm cả người Kinh và người các dân tộc thiểu số. Dù miền xuôi hay miền ngược, ai cũng chứa chan bầu máu nóng trách nhiệm với Tổ tiên và Tổ quốc.

  4.3. Thành tựu:
  -Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, thực tế đã chứng minh câu nói mang tính triết lí đúng đắn của Bác, dù cho phải đối mặt với kẻ thù hùng mạnh như thế nào, nhân dân ta cũng quyết không run sợ, một lòng đoàn kết và chiến thắng oanh liệt mọi thế lực mang âm mưu chiến tranh phi nghĩa, cuối cùng Bắc Nam đã sum họp một nhà, non sông qui về một mối đúng như lơi khẳng định của Bác.
  BÀI LÀM
  I/LỜI MỞ ĐẦU
  Hồ Chí Minh là nhà lý luận thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam. Người đã nêu một tấm gương sáng trong việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo. Người đã nắm bắt sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học, tinh thần biện chứng nhân đạo của học thuyết Mac-lênin, vận dụng phù hợp với hoàn cảnh thực tế nước ta. Đồng thời Người đã kế thừa, phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa nhân loại.
  Trong quá trình giải quyết các vấn đề cuả cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mac- Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là vấn đề về đại đoàn kết dân tộc ,kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh, là then chốt của thành công, không có sức mạnh nào to lớn hơn sức mạnh của cả một dân tộc, sức mạnh ấy nếu có được một sự lãnh đạo đúng hướng thì có thể vượt qua được mọi thế lực xấu xa muốn bán nước và cướp nước.
  Trong một cuốn sách của Viện sử học thuộc ủy ban Khoa học xã hội Hà Nội do Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội xuất bản năm 1976, đã dành nguyên một trang đầu để in câu: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi" và bên dưới ghi là "Hồ Chí Minh". Phải chăng, từ cuốn sách này của Viện sử học mà nhiều người đã dựa vào đây rồi cho rằng Bác Hồ đã viết như vậy. Nhưng sự thật thì đó là sự lắp ghép hai vế trong hai bài mà Bác đã viết cách nhau 17 năm. Ngày 01-6-1946, trong thư gửi đồng bào Nam Bộ đăng trên báo Cứu Quốc số 255, Bác viết: "Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi". Mười bảy năm sau, tức là đến ngày 25-01-1963, Bác Hồ đọc Lời chúc mừng năm mới trong đó có đoạn: "Nhân dịp đầu năm, tôi thân ái gởi lời thăm hỏi tất cả đồng bào miền Nam ruột thịt
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 2. #2
  Vip I

  Ngày tham gia
  Jan 2012
  Bài viết
  1
  sao mà mắc thế hok biết, mà sao mua card vina về mà hok có nạp đc là sao vậy. hic hic hic làm phải tốn 15k

 3. #3
  gato
  Guest
  :d hệ thống nạp thẻ tạm thời chưa ổn định bạn a.@

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. LUẬN VĂN Thuật toán di tuyền song song và ứng dụng giải quyết bài toán Max-sa
  By Spambook in forum Công Nghệ Thông Tin
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-16-2011, 09:24 AM
 2. ĐỒ ÁN Thiết kế giải thuật song song
  By luanvankinhtequocdan in forum Công Nghệ Thông Tin
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 10:27 AM
 3. THẠC SỸ Mô hình hóa robot song song loại HEXAPOD
  By topdmins in forum Kinh Tế
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 03:45 PM
 4. LUẬN VĂN Thiết kế động cơ điện một chiều kích từ song song
  By Spambook in forum Điện - Điện Tử
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-22-2011, 10:54 PM
 5. BÁO CÁO Sử dụng thuật toán luyện kim song song giải quyết bài toán maxsat
  By ga3chan in forum Công Nghệ Thông Tin
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-02-2011, 10:27 AM

Từ khóa vào site

http:bookluanvan.vnf81phan-tich-luan-diem-ho-chi-minh-“nuoc-viet-nam-la-mot-dan-toc-viet-nam-la-mot-song-co-can-nui-co-mon-song-chan-li-ay-khong-bao-gio-thay-doi-14008

đất nước việt nam là một dân tộc việt nam là một

nước việt nam ta là 1 dân tộc việt nam là 1. Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lí ấy không bao giờ thay đổi. Nêu suy nghi cua em ve y kien trennuoc viet nam la mot dan toc viet nam la mot song co the can nui co the mon song chan ly ay khong bao gio thay doi viet mot bai van trinh bay suy nghi cua anh chichân lí của chủ tjich HCM nước việt nam là 1 dân tộc việt nam là 1 sông có thể cạn núi có thẻ mòn song chân lí ấy không bao giờ thay đổinước viet nam la 1 dan toc viet nam la 1.song co the can nui co the mon song chan li ay khong bao gio thay doisong co the can nui co the monnuoc viet nam la mot dan toc viet nam la mothãy trình bày suy nghĩ về câu nói nước việt nam là một dan tộc việt nam la một sông có thể cạn nui co thể mon song chan li ay khong bao gio thay đổichan li cua chu tich ho chi minh nuoc viet nam la mot dan toc viet nam la mot song co the can nui co the mon song chan li ay se khong bao gio thay doiChung minh nuoc viet nam la 1 dan toc viet nam la moi nhung chan li ay khong bao gio thay doigiải thích chân lí đất nước việt nam là một dân tộc việt nam là mộtgiai thich cau noi : nuoc viet nam la mot dan toc viet nam la mot. song co the can nui co the mon.song chan ly ay khong bao gjo thay doicau noi song co the can nui co the monsông có thể cạn núi có có mònsong co the can nui co the mon song chan li do khong bao gio thay doiĐoạn trích Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổiđất nước việt nam là một dân tộc việt nam là một sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổiphan tich dat nuoc viet nam la mot dan toc viet nam la mot song co the can nui co the mon song chan ly ay khong bao gio thay doidat nuoc vn la mot dan toc vn la mot song co the can nui co the mon song chan ly ay khong bao gio thay doi.noi ve van de giy nghia mau chuyen song co the can nui co the monsong co the can nui co the mon song co 1 chan ly khong bao jo thay doiđat co the can song co the monnghị luận xã hội hồ chí minh nói nước Việt nam là một dân tộc Việt nam là một. sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lí ấy không bao giờ thay đội. suy nghĩ của anh chị về ý kiến trêndong bao nam bo la dan nuoc vn song co the can nui co the mon day la noi dung bai viet nao

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1