Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  362

  Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng và nhân dân ta

  NOTE
  Chúng ta đã biết rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là bài học lớn, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam, là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn bài học độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sự gắn kết giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng chính là con đường tất yếu khách quan, hợp với quy luật phát triển của đất nước, hợp lòng người. Đó là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và cũng chính là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử.
  Quả thật, trước hết chúng ta thấy độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng dân. Đây là sự lựa chọn khách quan của lịch sử.
  Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên đấu tranh chống lại kẻ xâm lược. Từ năm 1858 đến trước năm 1930, đã có hàng trăm phong trào, cuộc khởi nghĩa oanh liệt dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, các nhà yêu nước theo nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng đều bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và thất bại. Nguyên nhân chính là do không có đường lối cách mạng đúng đắn theo một hệ tư tưởng tiên tiến, khoa học và cách mạng. Đó là sự khủng hoảng đường lối cứu nước.
  Tháng 6 năm 1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Bác Hồ…) ra đi tìm đường cứu nước. Bôn ba nhiều nơi trên thế giới, vừa lao động, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp, Mỹ); tham gia hoạt động trong Đảng xã hội Pháp, sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, Người đã rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích, là cơ sở cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình.
  Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi đã ảnh hưởng sâu sắc đến Nguyễn Ái Quốc. Song, bước ngoặt lớn trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc diễn ra khi Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I Lênin vào tháng 7 năm 1920. Người ta tìm thấy con đường duy nhất đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Đó là con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; cách mạng dân tộc từng nước gắn liền với phong trào cách mạng thế giới…Người khẳng định “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, Người truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê Nin vào đất nước ta, sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh đạo Đảng và nhân dân ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Toàn dân ta đi theo Đảng. Vì vậy, có thể nói đó là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam.
  Sự lựa chọn đó dựa trên hai căn cứ chủ yếu.
  Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Chính tính chất của thời đại mới đã tạo ra khả năng hiện thực cho những dân tộc đang còn lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Những khả năng hiện thực này đã đem lại nhận thức mới mẻ và triệt để trong quan niệm cũng như giải pháp để giải quyết vấn đề độc lập dân tộc.
  Hai là, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giải phóng triệt để giai cấp vô sản và nhân dân lao động khỏi áp bức bốc lột, bất công, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và đưa nhân dân lao động trở thành những người làm chủ xã hội. Độc lập dân tộc chỉ gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì mới vững chắc. “Độc lập dân tộc là điều kiên tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc” như cuơng lĩnh năm 1991 của
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

nhung can cu ly luan va thuc tien nao

nhung can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh doc lap dan toc

hay neu va phan tich nhung can cu li luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh:doc lap dan toc gan lien voj cnxh la 1 su lua chon hop quy luat hop long dan

neu va phan tich nhung can cu ly luan va thuc tien de khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot lua chon hop quy luat hop long dan

vi sao khangdinh doc lap dan toc gan liwn voi chu nghia xa hoi la lua chon hop quy luat hop.long dan

những căn cứ lý luận và thực tiễn nào để chúng ta khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với cnxh

độc lập dân tộc hợp qui luật

phan tich nhung can cu ly luan va thuc tien de khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su lua chon hop voi quy luat hop voi long dan

nêu và phân tích những căn cứ lý luận và thực tiễn để chúng ta khẳng định : độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khsng dinh doc lap gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su lua chon hop quy luat hop log dan

http:bookluanvan.vnf84doc-lap-dan-toc-gan-lien-voi-chu-nghia-xa-hoi-la-su-lua-chon-duy-nhat-dung-dan-cua-dang-va-nhan-dan-ta-33635

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dân

can cu ly luan va thuc tien de khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su lua chon hop quy luat hop long dan

Nêu nhưng căn cứ li luân va thưc tiễn đe kđ:đôc lâp dân tôc va CNXH la 1s] lưa chon hơp quy luât hơp long dân

NHƯNG CĂN CƯ LY LUAN VA THUC TIEN NAO DE CHUNG TA KHANG DINH: DOC LAP DAN TOC GAN LIEN VOI CHU NGHIA XA HOI LA MOT SU LUA CHON HOP QUY LUAT HOP LONG DAN

nhung can cu thuc tien nao de chung ta khang dinh : doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua tron hop quy luat hop long dan

nhung can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang đinh đoc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su lua chon hop quy luat hop long dan

Nhung can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh doc lap Dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su chon lua hop quy luat hop long dan

hãy nêu và phân tích căn cứ lí luận và thực tiễn nào để chúng ta khẳng địnhĐộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hợp qui luật hợp lòng dân

nhung can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua chon hop quy luat hop long dan

nhung can cu ly luan va thuc tien nao de ta khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la mot su ơua chon hop quy luat hop long dan

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

những căn cứ lý luận va thực tiễn nào để chúng ta khẳng định đldt gắn liền với cnxh là mpptk sự lựa chọn hợp quy luật hơp lòng dân

vi sao khang dinh doc lap dan toc gan lien voi cnxh la su lua chon hop quy luat hop long dan

hãy nôu và phân tích những căn cứ lí luận vathực tiễn để khẳng địnhđộc lập dân tộc gắn liền với Chủ Nghĩa Xã hội là một sự lựa chọn hợp qui luật hợp lòng dân

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1