Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia

  NOTE
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 5
  1.1 – Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn 5
  1.1.1 – Khái niệm khách sạn 5
  1.1.2 – Kinh doanh khách sạn 6
  1.1.2.1 – Khái niệm kinh doanh khách sạn 6
  1.1.2.2 – Chức năng kinh doanh khách sạn 7
  1.1.3 - Sản phẩm của khách sạn 8
  1.1.4 - Đặc điểm lao động trong khách sạn 9
  1.1.5 – Tổ chức lao động trong khach sạn 10
  1.1.6 – Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 12
  1.1.6.1 – Khái niệm nguồn nhân lực 12
  1.1.6.2 – Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 13
  1.1.6.3 – Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 13
  1.1.6.4 – Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 14
  1.1.6.5 – Chức năng quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 15
  1.1.6.6 – Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 16
  1.1.6.6.1 – Quy mô thứ hạng……………………………………………………… 16
  1.1.6.6.2 - Đặc điểm thị trường khách mục tiêu của khách sạn………………16
  1.1.6.6.3 - Đặc thù của từng bộ phận và mối quan hệ giữa chúng……………….18
  1.1.6.6.4 – Chất lượng đội ngũ lao động………………………………………….
  1.1.6.6.5 – Trình độ năng lực tư duy của người quản lý…………………………
  1.1.6.6.6 - Đối thủ cạnh tranh……………………………………………………
  1.1.6.6.7 – Luật lệ của nhà nước………………………………………………….
  1.2 - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn
  1.2.1 - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  1.2.1.1 – Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  1.2.1.2 – Vai trò, mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  1.2.1.3 – Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  1.2.2 – Tổ chức thực hiện và các hoạt động đào tạo và phát triển
  1.2.3 - Chiêu mộ tuyển chọn…………………………………………………
  CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI
  2.1 – Giới thiệu chung về khách sạn
  2.2 – Cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy lao động của khách sạn
  2.2.1 – Cơ cấu tổ chức nhân sự của khách sạn
  2.2.2 – Cơ cấu lao động của khách sạn
  2.2.3 – Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
  2.3 – Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia Hà Nội
  2.3.1 – Chính sách của khách sạn đối với đào tạo và phát triển
  2.3.2 – Các hình thức đào tạo của nhân viên trong khách sạn
  2.3.3 – Hiệu quả công tác đào tạo đã đạt được
  2.4 – Một số tồn tại trong vấn đề đào tạo nhân sự
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI
  3.1 –Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn
  3.2 – Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến sự phát triển v¬ợt bậc của hoạt động Du lịch thế giới trong đó có ngành du lịch của Việt Nam. Ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển với quy mô ngày càng to lớn hơn. Đối với một n¬ớc đang phát triển nh¬ Việt Nam thì sự đóng góp của ngành du lịch là rất quan trọng . Ngành du lịch là ngành công nghiệp không khói, đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách nhà n¬ớc. Hàng năm, du lịch Việt Nam đón hàng triệu l¬ợt khách du lich trong và ngoài n¬ớc, nó cũng đã tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều lao động hoạt động trong ngành du lịch và các ngành khác có liên quan. . Đặc biệt năm nay là 2010 Việt Nam tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là điều kiện cho du lịch phát triển hơn, tạo việc làm cho nhiều ng¬ời lao động.
  Do hoạt động của ngành du lịch phát triển nhanh, thị tr¬ờng đ¬ợc mở rộng, quan hệ hiểu biết lẫn nhau và trao đổi du khách của các n¬ớc trên Thế giới không ngừng đ¬ợc tăng c¬ờng và củng cố . Hàng loạt các dịch vụ khách sạn vận chuyển,
  Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Trước đây đã có một thời người ta chỉ coi trọng máy móc thiết bị, coi công nghệ là trung tâm của sự phát triển cho nên chỉ hướng vào hiện đại hóa máy móc công nghệ mà xem nhẹ vai trò của con người, không chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dẫn tới chất lượng nguồn nhân lực không tương xứng với sự phát triển. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói chung và lực lượng lao động nói riêng. Khả năng phát triển của mỗi quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nguồn lực con người, tri thức khoa học công nghệ. Nếu như trước đây sự dư thừa lao động phổ thông là một lợi thế thì ngày nay vốn nhân lực có chất lượng cao của mỗi quốc gia sẽ là lợi thế, là vũ khí hiệu quả nhất để đạt được thành công một cách bền vững. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thế lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực nói chung, lao động kỹ thuật có chất lượng cao bói riêng đang thực sự trở thành yếu tố cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.
  Nguồn nhân lực trong tổ chức cũng giống như nguồn nhân lực của một quốc gia. Chất lượng nguồn nhân lực cũng quyết định đến sự thành bại cũng như lợi thế canh tranh của tổ chức đó trên thị trường. Do đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức đang là vấn đề được các tổ chức quan tâm hàng đầu hiện nay. Nước ta đang từng bước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, nhu cầu về lao động kỹ thuật đặc biệt là lao động trình độ cao cho các khu công nghiệp và các ngành kinh tế mũi nhọn rất lớn vì vậy các tổ chức rất chú trọng đến vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  Trong môi tr¬ường cạnh tranh ngày càng gay gắt như¬ hiện nay, muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh để làm đ¬ược những vấn đề đó thì cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như¬ thế nào, đề tài “ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia” làm khóa luận tốt nghiệp với mục đích hiểu biết rõ hơn về khách sạn và mong muốn đ¬ợc góp một phần nhỏ vào sự phát triển của khách sạn.

  2. Mục đích và ý nghĩa đề tài
  * Mục đích : Đề tài tập trung nghiên cứu kỹ hơn đặc điểm của lao động trong khách sạn, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia, từ đó đ¬a ra giải pháp nhằm nâng cao chất lư¬ợng lao động trong khách sạn
  * Ý nghĩa:
  1. Nghiên cứu vấn đề lý luận về công tác quản lý và sử dụng lao động trong khách sạn
  2. Phân tích vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia
  3. Ьa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất l¬ượng lao động trong khách sạn

  3. Đối tư¬ợng, phạm vi và ph¬ương pháp nghiên cứu
  * Đối t¬ượng nghiên cứu của chuyên đề là: vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia, với các đặc điểm và và giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  * Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong phạm vi một doanh nghiệp cụ thể ở đây là khách sạn Melia.
  * Phư¬ơng pháp nghiên cứu:
  + Ph¬ương pháp phân tích: Nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên nghành, các báo cáo về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch từ đó rút ra h¬ướng đề xuất.
  + Phư¬ơng pháp thống kê: Từ việc nghiên cứu cơ cấu số l¬ượng lao động để so sánh về số t¬ương đối và tuyệt đối từ đó đ¬a ra kêt luận tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn
  4. Kết cấu của chuyên đề
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bài khóa luận gồm 3 ch¬ương
  Ch¬ương 1 : Cơ sở lý luận chung về công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong khách sạn.
  Ch¬ương 2: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia.
  Ch¬ương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia.
  Do thời gian và vốn hiểu biết kiến thức của em có hạn, ví vậy khóa luận này không tránh khỏi những sai sót, em rất mong sự đóng góp nhiệt tình của các thầy cô và các bạn để đề tài này hoàn thiện hơn. Hoàn thiện khóa luận này em xin gửi lời cảm ơn tới các Thầy cô trong khoa của Tr¬ường Đại học Dân Lập Đông Đô, ban giám đốc , phòng nhân sự của khách sạn Melia và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy giáo – Tiến sỹ Phạm Tr¬ương Hoàng – Phó phòng, phụ trách phòng hợp tác quốc tế của trư¬ờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã giúp em hoàn thiện khóa luận này.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 2. #2
  Vip I

  Ngày tham gia
  Nov 2011
  Bài viết
  1
  Bài này mình đown về bị lỗi font chữ không thể đọc đc. Vui lòng cung cấp tên font chữ của file giúp mình hoặc sửa lại giúp.
  Thanks.

 3. #3
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492
  Trích dẫn Gửi bởi kinosfiolis Xem bài viết
  Bài này mình đown về bị lỗi font chữ không thể đọc đc. Vui lòng cung cấp tên font chữ của file giúp mình hoặc sửa lại giúp.
  Thanks.
  mình sửa lại file rồi đấy. Bạ download lại đi

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-27-2011, 11:12 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-26-2011, 02:18 PM
 3. BÁO CÁO Thực trạng hoạt động kinh doanh các dịch vụ tại khách sạn Meliá Hà Nội
  By luanvankinhtequocdan in forum Quản Trị Kinh Doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-15-2011, 09:21 AM
 4. LUẬN VĂN Một số giải pháp marketing thu hút thị trường khách Pháp tại khách sạn Melia Hà Nội
  By luanvankinhtequocdan in forum Quản Trị Kinh Doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-21-2011, 12:49 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-14-2011, 03:57 PM

Từ khóa vào site

yhs-ddc_bd

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1