Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip I

  Ngày tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  52

  Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ và tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

  NOTE
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG.. 1
  I.Nội dung của hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn nhân sự.1
  1.Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động tuyển mộ. 1
  1.1. Khái niệm.. 1
  1.2. Ý nghĩa của hoạt động tuyển mộ.1
  2.Nội dung của quá trình tuyển chọn.1
  2.1. Khái niệm.. 1
  2.2. Ý nghĩa của quá trình tuyển chọn nhân sự:. 2
  3.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng.2
  3.1 Các yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyển dụng.2
  3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng.3
  II.Quy trình tuyển dụng.4
  1.Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ.5
  2.Sàng lọc qua đơn xin việc.5
  3.Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn.6
  4.Phỏng vấn tuyển chọn. 6
  5.Khám sức khỏe và đánh giá thể lực của các ứng viên.7
  6.Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp.7
  7.Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn.7
  8.Tham quan công việc. 7
  9.Ra quyết định tuyển chọn. 8
  CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP CỤ THỂ.. 9
  I. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Đống Đa- Hà Nội.9
  1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Đống Đa- Hà Nội.9
  2 . Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty.10
  II. Đánh giá thực trạng quy trình tuyển dụng của công ty Đầu tư và Chuyển giao công nghệ.10
  1. Tình hình biến động nhân sự tại công ty.10
  2. Quy trình tuyển dụng của công ty Tư vấn Đầu tư và chuyển giao Công nghệ.11
  2.1. Quy trình tuyển mộ của công ty.11
  2.2. Tiếp đón ban đầu và nhận hồ sơ.14
  2.3. Chọn lọc hồ sơ.14
  2.4. Thi viết.15
  2.5. Phỏng vấn. 15
  2.6 Thử việc. 16
  2.7. Ký hợp đồng lao động.16
  III. Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.17
  1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Hàng hải.17
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng.18
  3. Các phương pháp tuyển chọn của Ngân hàng.19
  3.1 Phương pháp thi viết.19
  3.2 Phương pháp phỏng vấn.19
  4. Các tiêu chuẩn để sàng lọc các ứng cử viên.19
  5. Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.20
  5.1 Thông báo tuyển dụng trên báo, website và các kênh thông tin khác. 21
  5.2 Tổ chức nhận hồ sơ. 21
  5.3. Sơ loại hồ sơ. 21
  5.4. Phỏng vấn sơ loại22
  5.5 Trình Tổng giám đốc phương án thi tuyển.22
  5.6. Thông báo cho các thí sinh. 23
  5.7. Tổ chức thi viết Tiếng anh và thi chuyên môn nghiệp vụ. 23
  5.8. Trình Tổng giám đốc mẫu phiếu yêu cầu chấm điểm thi (kèm với bài thi). 23
  5.9. Lập thông báo triệu tập hội đồng phỏng vấn. 24
  5.10. Tổ chức phỏng vấn và tập hợp kết quả phỏng vấn ngay sau khi kết thúc. 24
  5.11. Tổng hợp kết quả bài thi và phỏng vấn trình Tổng giám đốc phê duyệt.24
  5.12 Trình Hội đồng quản trị tiếp nhận.24
  III. Nhận xét về quy trình tuyển dụng của Công ty Đầu tư và Chuyển giao công nghệ và của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.25
  1. Những kết quả đạt được của hai doanh nghiệp.25
  2. Những mặt hạn chế trong quy trình tuyển dụng của cả hai doanh nghiệp.27
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM... 29
  I.Các giải pháp hoàn thiện chung.29
  1. Nâng cao chất lượng các quảng cáo tuyển dụng. 29
  2. Nâng cao chất lượng của các cuộc phỏng vấn. 29
  3. Đảm bảo công bằng cho các các ứng viên trong quá trình thi viết.30
  II. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình tuyển dụng tại Công ty Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ và tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.30
  1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ.30
  1.1 Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.30
  1.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng.30
  2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.31
  2.1. Phương hướng pháp triển của Ngân hàng.31
  2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng.32
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  Việt Nam đang chuyển mình với những bước tiến mới, những thành tựu mới cả về văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội. Hoà mình vào sự phát triển của nền kinh tế các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải xây dựng cho mình các yếu tố tiềm lực vững vàng, như vốn, công nghệ, tài nguyên, đặc biệt là con người. Nguồn nhân lực trong mọi tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Một ông chủ thành công là một ông chủ biết cách dùng người, biết cách lựa chọn đúng người làm đúng việc và đúng vị trí. Vì vậy công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng giữ một vị trí rất quan trọng trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cao sẽ nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai, và hiệu quả quản lý nhân sự của mỗi tổ chức. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào, lãnh đạo nào cũng thấy được tầm quan trọng và biết cách thực hiện tốt công tác đó.
  Nghiên cứu từng quy trình tuyển dụng khác nhau của hai doanh nghiệp thuộc các ngành và các lĩnh vực khác nhau để thấy được việc xây dựng các quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp là dựa trên cơ sở lý thuyết đã có sẵn, tuy nhiên không phải quy trình tuyển dụng nào cũng giống nhau. Mỗi một doanh nghiệp luôn xây dựng cho mình một chương trình tuyển dụng riêng đáp ứng được như cầu tuyển dụng của tổ chức.
  Vì vậy nên em chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ và tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam”. Qua nghiên cứu em thấy được những điểm giống và khác nhau trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại hai doanh nghiệp này, thấy được những điểm mạnh và những điểm yếu, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình tuyển dụng này.
  Bằng cách sử dụng kết hợp một số phương pháp như phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp đánh giá các tài liệu, phương pháp phỏng vấn cán bộ phụ trách nhân sự để tìm hiểu tình hình thực tế trong công tác tuyển dụng tại hai doanh nghiệp, đi sâu phân tích quy trình tuyển dụng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện.
  Để hoàn thành tốt đề án này, em xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Thuý Hương đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.
  Đề án gồm có ba phần:
  Chương I: Lý luận chung về công tác tuyển dụng
  Chương II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.
  Chương III: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại hai doanh nghiệp.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-25-2011, 03:52 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-13-2011, 03:46 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-12-2011, 01:14 PM
 4. CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn ở Ngân hàng TMCP TECHCOMBANK
  By luanvankinhtequocdan in forum Ngân Hàng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-27-2011, 09:03 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-26-2011, 12:49 AM

Từ khóa vào site

tuyển dụng nhân sự

hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự

quy trình sử dụng lao động ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1