Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La đến năm 2015

  NOTE  Bảng 22 Thống kê số giáo viên trực tiếp đứng lớp các bậc học phổ thông
  Qui mô phát triển các trường tiểu học, PTCS 5 năm qua
  Thống kê điểm trường của các trường tiểu học tỉnh Sơn La năm học 2004-2005
  Qui mô học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2000-2005 Thống kê quả học sinh tiểu học đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh từ năm học 2000-2001 đến 2004-2005
  Tỷ lệ học sinh HTCTTH, lên lớp, lưu ban, bỏ học và hiệu quả đào tạo tiểu học tỉnh Sơn La từ năm học 2000-2001 đến 2004-2005
  Thống kê đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La đầu năm học 2004-2005
  Một số chỉ số về đội ngũ giáo viên tiểu học Sơn La năm học 2004-2005
  Phân loại trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên tiểu học Sơn La năm học 2004-2005
  Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên tiểu học theo các yêu cầu của chuẩn Giáo viên tiểu học
  Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên tiểu học theo các lĩnh vực của chuẩn Giáo viên tiểu học
  Kết quả điều tra CBQL giáo dục Sơn La về công tác xây dựng kế hoạch phát triển GVTH
  Kết quả điều tra CBQL giáo dục và giáo viên tiểu học Sơn La về công tác tuyển giáo viên tiểu học
  Kết quả điều tra CBQL giáo dục và giáo viên tiểu học Sơn La về công tác sử dụng giáo viên tiểu học
  Kết quả điều tra CBQL giáo dục và giáo viên tiểu học Sơn La về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học
  Kết quả điều tra CBQL giáo dục và giáo viên tiểu học Sơn La về tính cần thiết của một số nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học

  Kết quả điều tra CBQL giáo dục và giáo viên tiểu học Sơn La về tính hiệu quả của một số hình thức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học
  Kết quả điều tra CBQL giáo dục và giáo viên tiểu học Sơn La về tính hiệu quả của một số chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học
  Các mục tiêu cơ bản định hướng chiến lược phát triển GD-ĐT tỉnh Sơn La đến 2010
  Dự báo số lớp, học sinh, giáo viên tiểu học giai đoạn 2005-2015
  Tổng hợp kiểm chứng mức độ cần thiết của các giải pháp
  Tổng hợp kiểm chứng mức độ khả thi của các giải pháp

  danh mục các sơ đồ

  Sơ đồ 1
  Sơ đồ 2
  Sơ đồ 3 Mô hình về quản lý
  Mô hình các chức năng quản lý
  Mô hình quản lý nguồn nhân lực


  danh mục các biểu đồ
  Biểu đồ 1 Biểu đồ 2 Biểu đồ 3
  Biểu đồ 4
  Biểu đồ 5
  Biểu đồ 6
  Biểu đồ 7
  Biểu đồ 8
  Biểu đồ 9
  Biểu đồ 10
  Biểu đồ 11 Sự phát triển số học sinh bậc học phổ thông 5 năm
  So sánh cơ cấu học sinh phổ thông năm học 2000-2001
  So sánh cơ cấu học sinh phổ thông năm học 2004-2005
  So sánh loại hình trường có tiểu học tỉnh Sơn La 5 năm
  So sánh số học sinh, học sinh nữ, học sinh dân tộc 5 năm
  Xếp loại hạnh kiểm học sinh tiểu học 5 năm ( Chưa thay sách )
  Xếp loại hạnh kiểm học sinh tiểu học 5 năm ( Thay sách )
  Xếp loại học lực học sinh tiểu học 5 năm ( Chưa thay sách )
  Xếp loại học lực học sinh tiểu học 5 năm ( Thay sách, môn Tiếng Việt )
  Xếp loại học lực học sinh tiểu học 5 năm ( Thay sách, môn Toán )
  Cơ cấu giáo viên tiểu học chia theo trình độ chuyên môn


  Mở đầu

  1. Lý do chọn đề tài
  Thế kỷ XXI, con người được coi là vị trí trung tâm, là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định mục tiêu của sự phát triển x• hội. Đảng và Nhà nước ta đ• thực sự quan tâm đến nguồn lực con người, xem nguồn lực con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Từ quan điểm đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2 của BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII đ• khẳng định: " Thực sự coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh te-x•^' hội" [ 2; 29].
  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh: "Phát triển GD-ĐT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con nguoiyeu++^' tố cơ bản để phát triển x• hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" [ 3 ;108].
  Trong GD-ĐT, giáo viên là lực lượng rất quan trọng trong các trường học. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đội ngũ giáo viên cần phải đáp ứng được những yêu cầu cao về phẩm chất và năng lực chuyên môn sư phạm. Chính vì vậy, cần phải có sự nghiên cứu một cách nghiêm túc để xây dựng được một hệ thống lý luận, tập hợp được các kinh nghiệm nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ngày càng tốt hơn.
  Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học là bậc học có ý nghĩa quan trọng, là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành phát triển toàn diện nhân cách của con người, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên tiểu học phải hội tụ được một cách đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ sư phạm, trình độ chuyên môn... để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng và mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung.
  Thực tiễn quản lý giáo dục tiểu học ở tỉnh Sơn La cho thấy đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La trong những năm qua tuy đ• đáp ứng được yêu cầu về số lượng và bước đầu đ• có sự tiến bộ về chất lượng, nhưng trước yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, trước yêu cầu của thay sách giáo khoa phổ thông thì vấn đề trên vẫn còn có những bất cập. Đó là :
  Sự phân bố giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh chưa hợp lý. Một số vùng thuận lợi, giáo viên tiểu học thừa. Trong khi đó một số vùng khó khăn tình trạng thiếu giáo viên tiểu học tiếp tục diễn ra. Ngay trong một đơn vị huyện thị tình trạng giáo viên tiểu học cũng diễn ra tương tự. Sở dĩ có tình trạng trên là do các cơ quan tuyển dụng giáo viên căn cứ số lớp, số giáo viên toàn tỉnh để tính biên chế và công tác quản lý, điều động giáo viên chưa hợp lý.
  Một bộ phận giáo viên tiểu học do được đào tạo cấp tốc, trình độ kiến thức phổ thông hạn chế nên nghiệp vụ sư phạm không vững vàng, trình độ chuyên môn yếu, chưa hội tụ đủ uy tín với học sinh. Do lịch sử để lại nên hiện nay tỉnh Sơn La vẫn tiếp tục phải sử dụng một số lượng giáo viên như thế. Trong khi đó, hàng năm một số lượng không nhỏ giáo viên tiểu học có trình độ cao ( Cao đẳng và Đại học tiểu học ) lại không được tuyển dụng do không có chỉ tiêu biên chế. Đây là điều mâu thuẫn đòi hỏi Sơn La phải giải quyết để tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn. Cũng do trình độ đào tạo như vậy nên một bộ phận giáo viên tiểu học không theo kịp với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
  Công tác đào tạo giáo viên trên địa bàn tỉnh cũng còn có bất cập. Các trường sư phạm trên địa bàn chưa đón đầu được xu thế phát triển của giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Tình trạng thiếu giáo viên chuyên nhạc, mĩ thuật, thể dục diễn ra trầm trọng. Trong tình hình đó, giáo viên tiểu học phải dạy đủ các môn của bậc tiểu học kể cả các môn chuyên. Điều này đ• dẫn đến tình trạng chất lượng giảng dạy của giáo viên đối với các môn chuyên sẽ kém hiệu quả.
  Một vấn đề cần đặt ra nữa đó là tình trạng " già hoá " đội ngũ giáo viên tiểu học trong tương lai 10 năm tới. Nguyên nhân là do trước đây do công tác tuyển dụng giáo viên tiểu học với tốc độ nhanh nên những năm gần đây, tỉnh không cho phép tuyển thêm giáo viên tiểu học trẻ, được đào tạo bài bản chính quy do đ• đủ giáo viên. Đây là vấn đề đ• và đang gây ra sự l•ng phí chất xám trên địa bàn tỉnh.
  Để khắc phục những tồn tại nêu trên, cần thiết phải có những giải pháp quản lý mang tính chiến lược và các biện pháp cụ thể để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học của tỉnh Sơn La. Mục tiêu cuối cùng của việc làm trên là tạo ra được một đội ngũ giáo viên tiểu học phát triển đủ về số lượng, chuẩn hoá và đồng bộ về trình độ chuyên môn, cân đối giữa các loại hình, các phân môn và vùng miền, có sự kế thừa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục tiểu học của tỉnh Sơn La trong những năm sắp tới.
  Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu:
  “ Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La đến năm 2015 ”.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 11:20 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-16-2011, 11:57 AM
 3. TIỂU LUẬN Xây dựng chiến lược phát triển công ty dmc đến năm 2015
  By tailieu share4you in forum Quản Trị Kinh Doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-14-2011, 08:36 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-13-2011, 08:37 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1