Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  1,606

  Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa

  NOTE
  LỜI NÓI ĐẦU
  Hiện nay nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định, phát triển và ra nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chuyển biến không ngừng đổi mới trong quản lý, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Sự phát triển của các doanh nghiệp đóng một vai trò quyết định vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế, bởi mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế.
  Trong đều kiện nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết doanh nghiệp phải tự chủ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tự hạch toán kinh doanh đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo đời sống không ngừng được cải thiện cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Do vậy, mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý là vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp, mà một trong những nội dung quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp là việc kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp. Và để làm tốt điều đó bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện phân tích đánh giá tình hình tài chính của mình một cách thật chi tiết, khoa học để từ đó doanh nghiệp có kế hoạch, định hướng và hoạt động có hiệu quả hơn. Vì chỉ trên cơ sở phân tích tài chính thì doanh nghiệp mới đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, thấy được những trọng điểm quản lý của công tác quản trị tài chính để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình.
  Hơn nữa, việc phân tích tài chính doanh nghiệp không những đáp ứng nhu cầu cần thiết về quản trị nội bộ mà đồng thời sẽ giúp cho các nhà đầu tư, các tín chủ có được những thông tin hữu ích về tài chính doanh nghiệp, để từ đó họ có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư cho vay.
  Mặt khác, sự xuất hiện của thị trường chứng khoán ở Việt Nam tạo cho các nhà doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư. Khi đó việc phân tích tài chính ở các doanh nghiệp sẽ trở nên quan trọng hơn, nó giúp cho các nhà đầu tư thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp mà họ muốn đầu tư có được lành mạnh hay không từ đó họ mới có đủ tin cậy để đầu tư.
  Từ những vấn đề nêu trên cùng với những kiến thức đã học và qua thời gian tìm hiểu thực tế về tình hình phân tích tài chính của doanh nghiệp, rõ ràng phân tích tài chính doanh nghiệp hiện nay là một vấn đề hết sức cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh đang được Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm.
  Với những lý do trên, tôi đã chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa“ để thấy được những thuận lợi, khó khăn về tài chính của công ty. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm kế tiếp.
  NỘI DUNG KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ:
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI
  CHÍNH DOANH NGHIỆP
  1.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP
  1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
  1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
  1.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp
  1.2.2 Yêu cầu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
  1.2.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
  1.3 CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  1.3.1 Quan điểm về chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp
  1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác phân
  tích tài chính doanh nghiệp
  1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích
  tài chính doanh nghiệp
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAI
  LINH THANH HOÁ
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ
  phần Mai Linh Thanh Hóa
  2.1.2 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động
  sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mai
  Linh Thanh Hóa
  2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  2.2.1 Phân tích sơ bộ BCĐKT của công ty cổ phần Mai
  LinhThanh Hóa
  2.2.2 Phân tích sơ bộ BCKQKD của công ty cổ phần
  Mai Linh Thanh Hóa
  2.2.3 Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn
  của công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa
  2.2.4 Phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần
  Mai Linh Thanh Hóa
  2.2.5 Phân tích khả năng thanh toán của công ty cổ
  phần Mai Linh Thanh Hóa
  2.2.6 Phân tích tình hình đầu tư vào tài sản cố định của
  công ty cổ phần Mai Linh Thanh Hóa
  2.2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ
  phần Mai Linh Thanh Hóa
  2.2.8 Phân tích khả năng sinh lời của công ty cổ phần
  Mai Linh Thanh Hóa
  2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
  NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  2.3.1 Những kết quả đạt được
  2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  3.2.1 Hoàn thiện nội dung phân tích hoạt động tài chính
  3.2.2 Công ty nên đưa phương pháp Dupont trong phân
  tích tài chính
  3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hoạch định phân tích tài chính
  3.2.4 Cung cấp và sử dụng thông tin trong phân tích tài chính
  3.3. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA
  3.3.1 Đối với công ty
  3.3.2 Đối với Nhà nước
  KẾT LUẬN
  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-14-2011, 12:27 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 08:24 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-22-2011, 11:33 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-18-2011, 12:45 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2011, 11:14 AM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1