+ Bookluanvan
Chào bạn, Đăng ký để tham gia Tại đây
 • Login:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  99

  Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin

  NOTE
  Câu 520: Trường phái triết học nào cho thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực
  tiếp nhất của nhận thức?
  a. Chủ nghĩa duy tâm khách quan
  b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình
  c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (c)
  Câu 521: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định
  nghĩa phạm trù thực tiễn: "Thực tiễn là toàn bộ những ........... có mục đích
  mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội"
  a. Hoạt động.
  b. Hoạt động vật chất
  c. Hoạt động có mục đích
  d. Hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội (d)
  Câu 522: Hoạt động nào sau đây là hoạt động thực tiễn
  a. Mọi hoạt động vật chất của con người
  b. Hoạt động tư duy sáng tạo ra các ý tưởng
  c. Hoạt động quan sát và thực nghiệm khoa học. (c)
  luận văn

 

Tag của Chủ đề này


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0